Anda di halaman 1dari 13

INFO PROGRAM KOLEJ VOKASIONAL

(menjurus kepada Diploma Vokasional Malaysia)


(ALIRAN PERDANA)
KOLEJ VOKASIONAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Teknologi Elektrik

Program ini menyediakan murid kepada sistem kuasa, arus (DC


& AC) , penyelenggaraan, pemasangan dan menguji elektrik
domestik dan industri, kawalan motor, sengaraan kejuruteraan,
melukis dan mentafsir litar serta memahami akta elektrikal dan
peraturan pemasangan yang ditetapkan.

Teknologi Elektronik

Program ini memberi penekanan kepada mentafsir dan


mengenalpasti simbol, komponen dan lukisan skematik,
memahami, menguji dan mengira litar, prinsip kejuruteraan
elektronik, pemasangan dan penyelenggaraan sistem audio dan
video, digital, elektronik kuasa, sistem kawalan, sistem
komunikasi dan industri robotik.

Teknologi Pemesinan

Program ini menawarkan pendedahan kepada amalan bengkel

Industri

pemesinan industri, lukisan teknikal dan geometri, rekabentuk


pembuatan terbantu komputer, mengenalpasti jenis, senarai
alatan dan pengoperasian mesin industri.

Teknologi Kimpalan

Program ini menyediakan murid kepada kimpalan mengikut aras


bs/aws, proses dan teknik, pengkelasan bahan logam, teknik.
Tata cara serta teknik pemotongan mekanikal dan haba, lukisan
kejuruteraan, fabrikasi, pemasangan kimpal paku dan kimpal
arka logam berperisai. Di samping itu, murid juga didedahkan
dengan automasi komputer.

Teknologi Automotif

Program ini memberi pendedahan asas enjin kenderaan bagi


menimbulkan minat murid supaya bersedia dan berusaha untuk
melanjutkan pembelajaran ke peringkat tertinggi dalam bidang
automotif, menjadi modal insan yang berkemahiran dan dapat
menyumbang ke arah pembangunan negara.

Teknologi

Program ini memberi pendedahan kepada murid mengendali

Penyejukbekuan &

bahan pendingin, memasang kipas pengudaraan, memasang

Penyamanan Udara

unit penyaman udara jenis tingkap dan jenis pisah supaya dapat
melakukan kerja memasang, menservis, mengesan dan
membaikpulih kerosakan mengikut prosedur yang betul
seterusnya berupaya mengikuti kemahiran di peringkat yang
lebih tinggi untuk meningkatkan taraf hidup serta menjadi tenaga
kerja mahir dalam industri penyamanan.

Teknologi Pembinaan

Program ini memperkenalkan murid kepada asas pembinaan


sesuatu struktur. Murid akan didedahkan dengan bahan-bahan
binaan, cara-cara asas pembinaan, asas lukisan pelan,
keselamatan industri, asas kejuruteraan elektrik dan elektronik,
pengurusan industri

Teknologi Pemprosesan

Program ini memberi pendedahan kepada murid tentang seni

Kayu dan Kemasan

pembuatan perabot dan bagaimana membuat finishing agar


setiap rekaan kelihatan sesuai digunakan.

Seni Kulinari

Program ini mendedahkan murid kepada operasi dan


penyelenggaraan dapur, penyediaan makanan dan restoran,
penyediaan pencuci mulut, masakan Timur dan Barat, kuih
tempatan, roti, pasteri dan manisan, seni makanan, penyediaan
makanan halal dan pengurusan makanan.

Bakeri dan Pastri

Program ini menawarkan murid berkaitan penghasilan dan


penyediaan roti, kek, manisan. Cokelat, pasteri, pencuci mulut,
donut, pau, pizza, membuat dan menghasilkan resepi baru dan
istimewa serta pengurusan kos dan perniagaan dalam bidang
ini.

Pelancongan

Program ini menyediakan murid dalam industri pelancongan di


mana pendedahan dalam bidang pengurusan acara,
pengoperasian agensi pelancongan, penajaman dan
penguasaan dalam komunikasi bahasa asing serta kemahiran
dalam pemasaran dan jualan.

Fesyen dan Membuat

Program ini menyediakan murid tentang jenis, klasifikasi dan

Pakaian

alatan jahitan serta fabrik dan tekstil, memberi pendedahan


tentang aliran bagi pakaian yang berkualiti serta bersesuaian
dengan tema dan kegunaan pasaran tempatan dan
antarabangsa mengikut fesyen terkini.

Kosmetologi

Program ini mendedahkan murid kepada penjagaan dan


rawatan wajah dan anggota badan, penggayaan rambut, seni
make-up, refleksologi serta amalan kesihatan dan kebersihan,
pengurusan dan pengoperasian salon.

Pengajian Awal Kanak-

Program ini memberi pendedahan murid dalam perkhidmatan

kanak

penyediaan pusat penjagaan kanak-kanak dari peringkat bayi


sehinggalah peringkat sekolah rendah. Pengurusan
pembelajaran, perkembangan tumbesaran, penyediaan
pemakanan keselamatan tempat tinggal serta pengurusan aset
kewangan dan operasi.

Pengurusan Perniagaan

Program ini dibentuk bagi menyediakan murid dalam bidang


pemasaran, perakaunan, operasi, komunikasi, keselamatan
pekerja, keusahawanan dan etika serta protokol perniagaan.

Kesetiausahaan

Program ini menyediakan murid dalam pengurusan dan

Pentadbiran

pentadbiran pejabat, keupayaan dalam menggunakan aplikasi


perisian pejabat bagi menyediakan minit mesyuarat, laporan dan
lain-lain.Penyediaan dokumen penting dalam kerja pentadbiran.

Perbankan

Program ini menyediakan asas perbankan seperti ekonomi,


statistik, perakaunan, perundangan bank, khidmat pelanggan,
produk, pemasaran, pemprosesan serta pungutan dan
perolehan pinjaman dan etika dalam perbankan.

Insurans

Program ini menawarkan murid untuk mengenalpasti jenis,


prinsip, fungsi, tata cara, underwriting, proses, perundangan dan
pengurusan sistem insurans serta etika dan salah laku dalam
perniagaan insurans.

Pemasaran

Program ini memberi penekanan kepada murid dalam


mengenalpasti kaedah, strategi kajian, promosi dan pengurusan
dalam mengetengahkan produk kepada pasaran bagi
meningkatkan hasil jualan syarikat.

Pengurusan Peruncitan

Program ini menawarkan asas dalam penentuan harga,


pengurusan stok, penyusunan barangan bagi tujuan promosi
atau kepentingan, khidmat pelanggan serta polisi perniagaan
bagi menggalakkan daya maju dalam bidang peruncitan.

Perakaunan

Program ini menawarkan murid dalam pengurusan kewangan


syarikat seperti penyediaan buku kira-kira, akaun runcitan,
untung dan rugi, imbangan duga serta membuat analisa tentang
prestasi syarikat.

Sistem Komputer &

Program ini menyediakan murid kepada asas perniagaan,

Rangkaian

penyelenggaraan, pengoperasian dan konfigurasi sistem


komputer serta rangkaian dan penyimpanan data di samping
pengurusan pentadbiran dan integrasi sistem maklumat.

Multimedia Kreatif

Program ini mendedahkan murid kepada asas penggunaan

(Animasi)

unsusr media yang pelbagai dalam menghasilkan sesuatu iklan.


Mereka juga akan mempelajari konsep Dual Dimension (2D),
Kesan Khas (FX) dan animasi lain yang berkaitan.

Rekabentuk Grafik

Kursus ini akan mendedahkan murid dengan Desktop

Industri (Print Media)

Publishing, grafik, pengiklanan, percetakan, label


pembungkusan di mana akhirnya akan dijelmakan dalam media
cetak.

Sistem Pengurusan

Program ini menyediakan murid kepada struktur, konfigurasi,

Pangkalan Data dan

penyediaan sistem pengkalan data dan mengenalin kegunaan

Aplikasi Web

serta hubungkaitnya dengan aplikasi web sebagai perantara


atau User Interface (UI)

Agroindustri Tanaman

Program ini menyediakan murid kepada penyediaan,


penanaman dan penjagaan tanaman, mengawal kerosakan
tanaman, penyelenggaraan infrastruktur ladang, jentera dan
fertigasi serta aktiviti lain berkaitan industri tanaman sehingga
urusan penuaian hasil dan pemasaran.

Agroindustri Ternakan

Program ini mendedahkan murid aspek pengurusan aktiviti

Ruminan

ternakan berkaki empat, merangkumi aspek kesihatan,


penyediaan makanan, pembiakandan kebersihan kawasan
ternakan di samping mengekalkan kualiti produk dan hasil
pengeluaran ternakan ruminant. Contoh: lembu, kuda, kambing
dan kerbau

Agroindustri Ternakan

Program ini mendedahkan murid tentang aktiviti ternakan haiwan

Poultri

berkaki dua unggas (poultry) daripada penyediaan kawasan


ternakan, pembersihan, penjagaan kesihatan ternakan sehingga
penuaian hasil dan pemasaran ternakan. Contoh: ayam, itik,
angsa, burung.

Mekanisasi Agro

Program ini mendedahkan murid kepada operasi dan


penyelenggaraan tanaman, ternakan, pengurusan lading,
penyediaan kawasan penanaman, pengurusan operasi logistik,
pembungkusan, pelabelan dan pemasaran hasil.

Bioteknologi

Program ini member pendedahan kepada teknologi berasaskan


biologi bagi peningkatan kualiti dan daya tahan hasil bagi
industri agrikultur. Kerja dan amalan yang bersandarkan kepada
teknik berasaskan makmal yang dibangunkan dalam
penyelidikan biologi seperti penggabungan semula
Deoxyribonucleic Acid (DNA) atau proses berasasakan
pengkulturan tisu.

Akuakultur

Program ini mengkhususkan murid kepada aktiviti pengurusan


ikan air tawar dan ikan hiasan serta kemahiran pembiakan,
menternak dan mengusaha, menyediakan, menyelenggara dan
menuai hasil akuakultur dalam persekitaran terkawal

Hortikultur Hiasan

Dalam Program ini, murid akan didedahkan dengan


pengetahuan berkaitan penjagaan dan penanaman buah,
tumbuhan hiasan dan sayuran. Murid juga akan menjaga
tumbuhan dan menjualkannya jika telah sampai waktunya.

Landskap

Murid akan didedahkan dengan kaedah dan teknik penanaman


landskap, pemilihan tumbuhan yang sesuai serta bagaimana
menyelenggara tanaman tersebut. Di samping itu, murid akan
mempelajari bagaimana menggunakan peralatan yang sesuai
dan bagaimana membuat lakaran.

Pemprosesan Hasil

Murid akan didedahkan bagaimana menguruskan hasil pertanian

Pertanian

daripada ternakan, buahan, sayuran serta bahan keperluan


makanan. Di samping itu, murid akan didedahkan dengan
pengurusan sumber manusia.

INFO KURSUS
SIJIL KEMAHIRAN
MALAYSIA (SKM)
BAGI MURID LEPASAN
TINGKATAN 3 TAHUN
2015
(ALIRAN PERDANA)

Program dilaksanakan sepenuh masa selama dua (2) tahun dan murid diberi
latihan dalam dua (2) komponen iaitu:

Komponen akademik menggunakan kurikulum Mata Pelajaran Aliran


Kemahiran (MPAK)

Komponen vokasional - mengikut National Occupational Skills StandardNOSS)

BIL
1.

KURSUS
Pekerja Ladang Pertanian

INFO
Murid

diberi

pertanian

pendedahan

secara

menekankan

teori

aspek

dan

berkaitan

teknologi

praktikal.

keselamatan

Ia

juga

dan kesihatan

semasa di ladang.

2.

Juruteknik Elektrik Rendah

Murid

didedahkan

teknik

memasang

dan

menyelenggara peralatan elektrik atau sistem elektrik.

3.

Pengurusan Pejabat

Murid didedahkan secara teori dan praktikal berkaitan


pengurusan pejabat yang sistematik, sistem fail dan
komunikasi yang berkesan

4.

Pembuatan Pakaian Wanita

Kursus meliputi pengetahuan membuat pakaian


wanita

hingga

siap

dan

membuat

sebarang

perubahan (alteration) mengikut kehendak serta


keselesaan pemakai sama ada dengan menggunakan
jahitan tangan atau mesin jahit. Selain daripada
mengendalikan

peralatan,

membuat

pola,

menggunting, memotong pakaian, mereka fesyen


pelatih juga diajar mengendalikan perniagaan

5.

Toubleshooting,

Kursus ini adalah untuk melengkapkan pelajar

pembaikpulihan dan

dengan

Penyelenggaraan Peralatan

pemasangan, masalah, pembaikan, penyenggaraan,

Elektronik

pembangunan produk, reka bentuk dan pengurusan

pengetahuan

dan

kemahiran

dalam

produk elektronik dan peralatan .Kandungan kursus


ini meliputi pengkhususan dalam peralatan elektronik
dan

pemasangan

peralatan

serta

penyelesaian

masalah peralatan elektronik. Selain itu, kursus ini


juga dilengkapi dengan kemahiran pengurusan dan
penyeliaan disamping mendedahkan kepada pelajar
tentang asas yang kukuh dalam bidang elektronik dan
teknik kawalan berasaskan kepada penggunaan
teknologi

elektronik

terutama

dalam

bidang

pengeluarandan pengukuran.

6.

Operasi Pembuatan Perabot

Murid diberi pendedahan berkaitan teknologi serta


kemahiran praktikal dalam bidang rekabentuk dan
pembuatan perabot serta mempunyai kebolehan
untuk bekerja di dalam pasukan

7.

Jurubina Bangunan

Dalam kursus ini, pelajar akan diajar menyelenggara

Berasaskan Kayu

dan

menggunakan

pelbagai

jenis

mesin

kayu,

membuat tanggam, memasang struktur kayu seperti


rangka bumbung, lantai kayu, rangka pintu serta
dinding, penerapan batu bata dan kerja paip.

8.

Penyeliaan Pemasangan &

Murid diberi penekanan kepada pengetahuan dan

Penyelenggaraan HVAC

kemahiran dalam pengujian dan penyelenggaraan


sistem penyamanan udara domestik, menganalisa
dan merekabentuk susunatur sistem penyamanan
udara,

mempelajari

kemahiran

menulis

laporan

pemeriksaan penyelenggaraan, pengurusan dalam


kerjakerja binaan berkaitan penyamanan udara

9.

Automotif-Servis Selepas

Murid akan didedahkan penggunaan alatan tangan,

Jualan

mesin, keselamatan, penyelenggaraan, pembaikkan,


bermula dari kerja-kerja asas hingga kerja-kerja
separuh mahir sebagai seorang mekanik kenderaan

10. Jurukimpal Arka Logam

Murid akan diajar mengenai kaedah pemotongan,


membuat kimpalan logam, membaca simbol dan blue
print serta menguji sambungan kimpalan.

11. Jurukecantikan

Murid

didedahkan

kepada

topik

keselamatan,

kebersihan diri, penggunaan peralatan dan perkakas


alat solek. Murid didedahkan kepada kaedah rawatan
dan penjagaan muka, teknik mekap dan khidmat
pelanggan
12. Operasi Pengeluaran
Pemprosesan Makanan

Murid didedahkan kaedah pembersihan am kawasan


pengeluaran, peralatan dan semasa penerimaan
bahan

mentah

untuk

pemprosesan,

membuat

persiapan awal bahan mentah untuk pemprosesan.


Murid diberi pendedahan dalam melaksanakan dan
mengamalkan asas Amalan Perkilangan Yang Baik
atau Good Manufacturing Practices (GMP) dan
amalan kebersihan dan saintasi yang baik.

13. Timber Processing &


Finishing

Murid diberi pendedahan berkaitan teknologi serta


kemahiran praktikal dalam bidang rekabentuk dan
pembuatan perabot serta mempunyai kebolehan
untuk bekerja di dalam pasukan

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK


(menjurus kepada Sijil Pelajaran Malaysia)
(ALIRAN PERDANA)

Aliran Teknikal
Malaysia memberi fokus kepada bidang/pengajian seperti berikut.
Bidang-bidang tersebut adalah :

Kejuruteraan Elektrikal Elektronik.

Kejuruteraan Awam

Kejuruteraan Mekanikal

Perdagangan

Sains Pertanian

Tempoh pengajian adalah selama dua (2) tahun iaitu di:


a. Tingkatan 4
b. Tingkatan 5
dan seterusnya dinilai melalui Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia

seluruh

Kejuruteraan

Kursus ini adalah pendedahan kepada pelajar kepada asas

Elektrik

Kejuruteraan Elektrik. Konsep-konsep asas yang dipelajari dapat


memupuk dan memperkembangkan minat dan penguasaan prinsip
kejuruteraan Elektrik seperti litar, elektromagnet, pengubal diod,
transistor dwikutub, perhubungan, komputer motor dan robotik
melalui aktiviti pembelajaran secara teori, amali dan binaan projek.
Ia juga membantu pelajar untuk memahami komponen-komponen
elektrik serta simbol-simbolnya.

Kejuruteraan

Kursus ini melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan

Mekanikal

kemahiran

dalam

bidang

Kejuruteraan

Mekanikal

yang

merangkumi sumber alam dan tenaga, penjanaan dan penggunaan


haba, daya jentera serta rekabentuk, pengeluaran dan kegunaan
mesin serta alat tangan. Pelajar juga akan didedahkan kepada
pengetahuan seperti metrologi dan mekanik berkaitan dengan
momentum dan geseran, sistem hidraulik, pneumatik dan robotik
asas.

Kejuruteraan

Mekanikal

memberi

tumpuan

kepada

pemahaman konsep, prinsip asas, teori kejuruteraan mekanikal


serta kemahiran berkaitan

Kejuruteraan

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar berkaitan

Awam

pengetahuan asas dalam Kejuruteraan Awam dengan memberi


penekanan kepada skop Proses Pembinaan, Bahan Binaan,
Struktur Kejuruteraan Awam, Geoteknik, Ukur Kejuruteraan, Sistem
Pengangkutan, Kejuruteraan Jalan dan Isyarat Lalu Lintas, Sumber
dan Bekalan Air, Sistem Pembersihan dan Aturcara Kontrak dan
Taksiran. Pelajar juga didedahkan dengan aktiviti pembelajaran
secara teori, kerja amali serta lawatan industri. Ia juga bertujuan
untuk membentuk kesedaran pelajar agar peka terhadap alam
sekitar dan menyemai minat dalam kerja-kerja penyelidikan,
merekabentuk, menganalisis dan bertindak berasaskan fakta.

Perdagangan

Kursus ini ditawarkan bagi memberi pendedahan kepada pelajar


berdasarkan

amalan

merangkumi
bantuan

bidang

perdagangan
pengeluaran,

perniagaan,

dan

perniagaan

yang

perdagangan,

perniagaan,

pemilikan

perniagaan,

pelaburan,

konsumerisme dan etika amalan perniagaan. Pembelajaran


merangkumi pemahaman konsep serta perkembangan maklumat
terkini dalam bidang perdagangan berdasarkan kepada konsep,
peraturan,

undang-undang

yang

diamalkan

dalam

dunia

perniagaan sebenar. Ia akan membantu untuk membina asas yang


kukuh untuk menceburkan diri dalam bidang perdagangan di aras
lebih tinggi. Kursus ini juga memberi peluang untuk pelajar
mempelajari amalan-amalan positif dalam bidang perniagaan dan
perkhidmatan.

Sains Pertanian

Kursus ini adalah satu bidang pengajian saintifik terhadap prinsip


dan amalan dalam penanaman, penternakan, teknologi pertanian
dan pengurusan ladang. Pelajar didedahkan kepada pengetahuan,
kemahiran

dan

kefahaman

mengenai

faktor-faktor

yang

mempengaruhi tanaman dan ternakan serta perladangan sebagai


suatu perniagaan. Pelajar juga akan mempelajari tentang pelbagai
faktor yang mempengaruhi hasil tumbuhan dan pengeluaran
ternakan serta cara untuk meningkatkan hasil serta mutu
pengeluaran.

Aspek teknologi

dalam

pertanian

juga

diberi

penekanan dalam pembelajaran secara teori, kerja amali dan kerja


kursus.

Anda mungkin juga menyukai