Anda di halaman 1dari 1

Muzium ini menerangkan kegiatan penanaman and penuaian padi di negeri Kedah, yang

juga dikenali sebagai "Jelapang Padi Malaysia" dan turut juga menjalankan penyelidikan
ke atas tanaman padi.

Kegiatan kebudayaan seperti permainan kampung tradisi, membuat dan bermain layang-
layang, serta permainan gasing juga dipertunjukkan kepada para pelawat.