Anda di halaman 1dari 1

1) MEMASTIKANVISI

TANDAS DALAM
Mewujudkan
persekitaran
kondusif
KEADAAN 100%
BERSIH
DANserta
CERIA.
memberikan perkhidmatan yang terbaik
2) MEMASTIKAN 3K SENTIASA
sekaligus menjadikan tandas satu
DIAMALKAN DI SEMUA TANDAS.
kemudahan yang digunakan oleh semua
3) MEMASTIKAN
KEMUDAHAN
TANDAS
dengan
selesa.
SENTIASA DALAM KEADAAN BAIK.
4) MEMASTIKANMISI
SEMUA PEKERJA
Merancang dan menjalankan aktiviti yang
SENTIASA
MENGAMALKAN
YANG
BAIK DAN
relevan dengan tugasETIKA
sebagai
perantara
BERTUGAS MENGIKUT JADUAL YANG
dalam memperkembangkan jasmani,
DITETAPKAN.
rohani,intelek dan spiritual murid
terutamanya menerusi kebersihan semasa
menggunakan tandas selaras dengan visi
dan misi sekolah.