Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL AMPANG

LAPORAN HEM UNIT TANDAS SEKOLAH


1.0

TAJUK PROGRAM
1.1
Menceriakan Tandas Sekolah.

2.0

TEMPOH PELAKSANAAN
2.1
Mei 2014.

3.0

TEMPAT
3.1
Tandas Guru Lelaki.
3.2
Tandas Guru Perempuan.
3.3
Tandas Murid Lelaki.
3.4
Tandas Murid Perempuan.

4.0

OBJEKTIF
4.1
Mewujudkan tandas yang bersih,ceria dan selesa melalui penerapan ilmu
dan amalan kebersihan yang berterusan melibatkan seluruh warga
sekolah.
4.2
Membina perlakuan amalan kebersihan tandas sebagai budaya hidup
yang berterusan dalam kehidupan seharian.
4.3
Meningkatkan keprihatinan dan komitmen warga sekolah terhadap
kebersihan, keindahan dan keceriaan tandas serta menghargai
kemudahan yang disediakan.
4.4
Memupuk semangat kepunyaan serta kekitaan dikalangan murid.
4.5
Melaksanakan aktiviti-aktiviti amalan kebersihan tandas bagi mencapai
kebersihan maksimum.

5.0

AJK PELAKSANA
5.1
En Arul.
5.2
En J.Magesvaran.
5.3
Cik Renuga.
5.4
Pn. Eswary.

6.0

AKTIVITI PELAKSANAAN
6.1
Analisis keperluan.
6.2
Mesyuarat dan perbincangan bersama pihak pentadbir dan AJK
Pelaksana.
6.3
Pelaksanaan projek keceriaan oleh AJK Pelaksana, murid-murid dan
pekerja sekolah.

7.0

IMPAK
7.1
Mendapat kerjasama daripada AJK Pelaksana untuk menjayakan program
kebersihan dan keceriaan tandas sekolah.

7.2

8.0

Dapat mengeratkan hubungan silaturrahim antara murid, guru dan pekerja


sekolah.

LAPORAN
8.1
Kekuatan
Projek kebersihan dan keceriaan dapat dilaksanakan dengan jayanya
kerana mendapat sokongan daripada semua pihak yang terlibat. Setiap
warga sekolah berganding bahu di dalam membantu pelaksanaan
program ini.
8.2

Kelemahan
Berdasarkan soal selidik, temubual dengan guru, pekerja sekolah dan
murid-murid dapatlah dikatakan bahawa tahap kesedaran murid tentang
amalan penggunaan tandas yang betul masih kurang memuaskan selaras
dengan pemikiran murid-murid yang belum matang.

9.0

PENUTUP
Program kebersihan dan keceriaan tandas dapat dilaksanakan dengan jayanya
kerana mendapat sokongan dan bantuan daripada semua warga sekolah. Nilainilai dan amalan pengunaan tandas yang baik dan betul akan lebih diterapkan
secara berterusan kepada murid-murid.

Semoga aktiviti ini dapat membantu

membersih dan menceriakan kawasan tandas sekolah.

Disediakan oleh :

Disemak oleh :

------------------------------------------( MAGESVARAN A/L


JAYAPALAN )
Penyelaras Unit Tandas,
SJK (T) AMPANG.

------------------------------------------( ARUL SELVAM A/L


KASIPILLAI )
Guru Penolong Kanan HEM,
SJK (T) AMPANG.