Anda di halaman 1dari 2

LAPOR AN

TAHUNAN
2014
UNIT
TANDAS

LAPORAN AKTIVITI TAHUNAN UNIT TANDAS ( 2014)


Unit tandas secara keseluruhannya telah melaksnakan kesemua
aktiviti berdasarkan strategi tahunan yang telah dirancang. Berikut adalah
butiran aktiviti yang telah dilaksnanakan sepanjang tahun ini.

TARIKH

AKTIVITI

15 April 2014

Mesyuarat HEM
Mesyuarat AJK Unit tandas

23 Mei 2014

Program Jom Ceriakan Tandas.

11 September 2014

Mesyuarat HEM
Mesyuarat AJK Unit tandas

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Unit Tandas kali pertama diadakan pada 15


April 2014 jam 1.30 tengahari bertempat di Bilik Mesyuarat .Mesyuarat dihadiri oleh
Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid,Encik Arulselvam ,Setiusaha Unit Tandasn
En. J.Magesvaran , semua Ahli Jawatankuasa Unit Tandas. Beberapa perkara telah
dibincangkan dalam mesyuarat ini.
Antaranya ialah tentang program keceriaan dan kebersihan tandas .Di dalam
mesyuarat ini juga Encik Arulselvam menekankan tentang hal-hal yang perlu
dilaporkan segera seperti kerosakan kemudahan tandas.
Ahli jawatankuasa Unit tandas akan memantau tandas mengikut giliran. Hasil
dari pemantauan ini didapati tandas murid dan tandas guru berada pada tahap baik
dan memuaskan.
KESIMPULAN LAPORAN
Kesimpulanya, hasil daripada spot-check yang telah dijalankan, didapati
kebersihan tandas sekolah terpelihara dengan baiknya. Unit Tandas SJK (T)
Ampang ingin mengambil kesempatan ini bagi mengucapkan syabas dan tahniah
kepada pekerja-pekerja sekolah.
Unit Tandas Sekolah juga berjaya menjalankan aktiviti seperti yang telah
dirancang. Guru-guru yang ditugaskan telah menjalankan tugas dengan dedikasi
dengan bantuan serta bimbingan GPK HEM. Akhirnya, Unit Tandas akan sentiasa
memastikan kebersihan dan keceriaan tandas terpelihara.
Disediakan oleh :
Disediakan oleh :
--------------------------------------------------------------------------------( MAGESVARAN A/L
-----JAYAPALAN )
MAGESVARAN A/L
Penyelaras Unit (Tandas,
JAYAPALAN
)
SJK (T) AMPANG.
Penyelaras Unit Tandas,
SJK (T) AMPANG.

Disemak oleh :
Disemak oleh :
-------------------------------------------------------------------------------( ARUL SELVAM
A/L
-----KASIPILLAI )
( ARUL
SELVAM
Guru Penolong
Kanan
HEM,A/L
KASIPILLAI
)
SJK (T) AMPANG.
Guru Penolong Kanan HEM,
SJK (T) AMPANG.