Anda di halaman 1dari 2

PELAN OPERASI BIDANG / UNIT TANDAS 2016

NAMA PROGRAM

Program Tandasku Bersih Sepanjang Tahun ( Program TBST).

OBJEKTIF

Mengutamakan kebersihan tandas sekolah.

TEMPOH
KUMPULAN SASARAN
GURU TERLIBAT

April 2016.
Semua warga SJK (T) Ampang.

1.
2.
3.
4.

PROSES KERJA

Taklimat program.
Kenalpasti kumpulan sasaran.
Perbincangan pelaksanaan.
Pelaksanaan aktiviti.

KEKANGAN

PEMANTAUAN

PENILAIAN

PENAMBAHBAIKAN

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai

Tarikh

PELAN OPERASI BIDANG / UNIT TANDAS 2016