Anda di halaman 1dari 2

BAB III

KONGRES CSC
Pasal 12
Status :
a. Kongres CSC memegang kekuasaan tertinggi CSC;
b. Kongres CSC diselenggarakan satu kali pada akhir periode kepengurusan;
c. Kongres CSC dipimpin oleh Dewan Konsultatif/Pembina/Ketua CSC (kepengurusan
lama);
d. Peserta Kongres CSC adalah semua pengurus CSC;
e. Kongres dapat dilaksanakan dengan syarat minimal dihadiri oleh 2/3 jumlah pengurus
CSC;
Pasal 13
Wewenang :
a. Mengevaluasi kerja kepengurusan CSC periode sebelumnya;
b. Menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga CSC;
c. Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Kerja CSC;
d. Menetapkan Ketua CSC (kepengurusan baru);
e. Memilih dan menetapkan Dewan Formatur CSC dan Dewan Konsultatif CSC.
Pasal 14
Tata Tertib Kongres CSC diatur tersendiri dalam Tata Tertib Persidangan Kongres CSC.

BAB IV
KETUA CSC
Pasal 15
Ketua CSC adalah anggota CSC yang telah lulus alur keanggotaan (Upgrading) III CSC yang
telah ditetapkan dalam Kongres CSC.
Ketua CSS dipilih melalui Kongres CSC yang disetujui oleh semua pengurus CSC.
Pasal 16
Tugas Ketua CSC:
a. Melaksanakan ketetapan dan keputusan kongres CSC;
b. Membuat dan melengkapi struktur kepengurusan CSC dibantu oleh Dewan Formatur;

c. Bertanggung jawab terhadap jalannya kepengurusan CSC selama satu periode yang
dipimpinnya.
BAB V
DEWAN FORMATUR CSC
Pasal 17
Dewan Formatur berjumlah tujuh orang yang dipilih pada kongres CSC dan dipimpin oleh
Ketua CSC terpilih.
Pasal 18
Dewan Formatur bertugas membantu Ketua CSC dalam membuat dan melengkapi struktur
kepengurusan CSC.
Pasal 19
Masa kerja Dewan Formatur maksimal tiga puluh hari sejak ditetapkan dalam Kongres CSC.

BAB VI
KONGRES ISTIMEWA CSC
Pasal 20
Kongres Istimewa CSC adalah kongres yang diselenggarakan sewaktu-waktu saat keadaan
darurat.
Pasal 21
Keadaan Darurat adalah:
a. Ketua CSC tidak dapat mengemban amanah sebagaimana mestinya;
b. Keadaan yang mengharuskan adanya pembahasan tentang kondisi CSC.
Pasal 22
Wewenang Kongres Istimewa CSC adalah memutuskan dan menetapkan hal-hal yang terkait
dengan diselenggarakannya Kongres Istimewa CSC.
Pasal 23
a. Ketentuan umum untuk Kongres Istimewa CSC mengacu pada ketentuan umum Kongres
CSC;
b. Tata Tertib Kongres Istimewa CSC diatur tersendiri dalam Tata Tertib Kongres Istimewa
CSC.