Anda di halaman 1dari 9

PENDEKATAN

MANA-MANA
ULAMA MENGENAI
IKHTILAF
FARMIZA BT OSMAN

GB01991

ISNIATI BT HAMDAN

GB01992

NURDIANA

GB

1. PENGERTIAN IKHTILAF

Bahasa
- bermaksud percanggahan pendapat
Istilah
- satu ilmu penyelidikan yang mengkaji
perbezaan pandangan antara para ulama
mujtahidin dalam mengutarakan dalil-dalil
secara rambang mahupun terperinci

2. Sebab Belakunya khtilafiah


a) Kemampuan menguasai ilmuan tidak sama dari segi akal
fikiran dan kefahaman.
b) Perbezaan dalam Pencapaian Ilmu Bahasa Arab yang
mempunyai banyak erti.
c) Berbeza Pandangan Dalam Menilai dan Menerima Ketetapan
Hadis. Penerimaan sesebuah hadis merangkumi penilaian
terhadap tahap kebolehan dan kepercayaan ( ) perawinya.
d) Berbeza Pandangan dalam Menerima Rujukan dan Kaedah
Penggubalan Hukum.

Pendekatan Ulama Mengenai


Ikhtilaf

Mazhab Maliki

Beliau terkenal sebagai ilmu hadis.


Berpegang kepada al-quran
As-sunnah
Menggunakan hujah: hujah Ihtihsan, Istishab, serta
Masalih Mursalah
Sangat terkenal menggunakan kaedah sadd al-zaarai

kaedah sadd al-zarai

Tinggalkan apa yang meragukan kamu, sehingga ambillah apa


yang tidak meragukan kamu

Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafie yang tidak


menerima kaedah tersebut dalam kebanyakkan perkara

MAZHAB AS-SYAFIE
Imam Syafie dalam analisanya membahagikan ikhtilaf kepada dua kategori iaitu:
i. Ikhtilaf yang diharamkan
ii. Ikhtilaf yang diharuskan
IKHTILAF YANG DIHARAMKAN
.

ikhtilaf dalam perkara-perkara yang telah jelas ()


hukumnya dalam al-Quran dan Sunnah

IKHTILAF YANG DIHARAMKAN


. Ikhtilaf dalam perkara-perkara belum jelas hukumnya di mana ijtihad
diperlukan dalam menentukan hukumnya.

i.

ISU KHILAFIAH YANG


HARAM
Allah SWT berfirman:

Imam As-Syafie menyatakan bahawa berikhtilaf pada nas


yang qatie maka hukumnya haram

ISU KHILAFIAH YANG


HARUS
Masalah Iddah wanita hamil yang kematian suami
Dan wanita-wanita yang tidak haid lagi (putus asa) di antara
wanita-wanita kamu, jika kamu ragu-ragu (tentang masa
iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan ; dan begitu
(pula) wanita-wanita yang tidak haid. Dan wanita-wanita yang
hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan
kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah ,
Ia menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.
Surat At-Thalaq: 4

2 Pandangan dari sebahagian para


sahabat
i. Pandangan pertama
Iddah wanita hamil ialah melahirkan kandungan, manakala
iddah wanita kematian suami ialah empat bulan sepuluh
hari.

Ii- Pandangan ke dua:


sekiranya wanita hamil kematian suami melahirkan
kandungannya, maka dia halal (bebas dari ikatan
perkahwinan), walaupun suami baru meninggal dunia.
PANDANGAN IMAM AS-SYAFIE
Imam Syafie mengatakan ayat tersebut membawa dua makna
sekaligus dan yang nyata serta logiknya adalah melahirkan
kandungan menandakan tamatnya iddah
HUJAH DIKUATKAN LAGI DGN SUNNAH
-Yg menjelaskan bahawa melahirkan kandungan merupakan
akhir iddah kepada wanita hamil yang kematian suami
sebagaimana terdapat dalam hadis.