Anda di halaman 1dari 5

Penggunaan Tenaga Alternatif

Kepentingan-kepentingan Mencari Tenaga Alternatif


1. Mengatasi krisis tenaga

Kekurangan bekalan tenaga elektrik berlaku pada tahun 1990-an.


Operasi sektor pengeluaran tidak dapat dijalankan.
Kilang-kilang mengalami kerugian besar.
Pelabur asing hilang keyakinan.
Dengan adanya pelbagai tenaga alternative, tenaga pasti mencukupi.

2. Menjamin keselesaan hidup rakyat

Tenaga perlu supaya lampu isyarat trafik berfungsi.


Dengan ini, system perngangkutan jalan tidak huru-hara.
Sektor perbankan memerlukan tenaga elektrik sepanjang masa.
Elektrik juga memberikan kemudahan dalam rumah.
Jadi, tenaga alternatif diperlukan demi keselesaan hidup manusia.

3. Tenaga Alternatif Juga Boleh Dieksport

Minyak mentah dunia akan pupus.


Tenaga hidroelektrik kita dapat dieksport.
Teknologi pembinaan projek empangan hidroelektrik bolah dijual.
Kita boleh menawarkan teknologi kita dalam penghasilan tenaga.
Ini akan menguntungkan negara kia dari segi tukaran wang asing.

4. Mengurangkan Masalah Pencemaran Alam.


Pembakaran bahan api fosil telah membebaskan karbon dioksida yang
menyebabkan berlakunya kesan rumah hijau.
Penggunaan sumber tenaga alternatif seperti tenaga solar dan hidroelektrik
adalah bersih dan tidak mencemarkan alam.
Selain itu, tenaga biomass yang terhasil daripada bahan buangan sisa
pertanian mampu mengurangkan kuantiti lambakkan bahan buangan.
Jelas sekali penggunaan sumber tenaga alternatif membantu mengurangkan
pencemaran alam.
5. Dapat Dikitar Semula
Sumber fosil seperti petroleum tidak dapat dikitar semula.
Kegunaan sumber fosil akan tamat sewaktu pembakaran.
Tenaga alternatif seperti tenaga hidro dapat dikitar semula.
Tenaga alternatif bergantung kepada alam semula jadi seperti air, angin dan
suria.
Sumber ini juga dapat diperoleh pada bila-bila masa, tidak akan kehabisan
dan kekal sepanjang hayat.

Halangan Menggunakan Tenaga Alternatif


1. Saiz pasaran yang kecil

Saiz pasaran yang kecil untuk tenaga alternatif juga menyukarkan tenaga
tersebut untuk dimajukan dan dikomersialkan.
Hal ini menyebabkan keuntungan bagi pengeluarannya adalah sedikit.
Hal ini berbeza dengan tenaga konvensional yang
mendatangkan
keuntungan yang banyak kerana telah berjaya dikomersialkan.
Secara tidak langsung, tenaga alternatif ini akan menyukarkan negara
membangun untuk mendapatkan keuntungan dan menampung penduduk
yang banyak dengan pengeluarannya.

2. Tahap teknologi rendah

Teknologi yang tinggi diperlukan untuk membangun dan menjana tenaga


keterbaharuan dengan giat.
Tahap teknologi di negara-negara membangun masih rendah dan belum
begitu maju.
Hal ini menyukarkan negara tersebut untuk memajukan tenaga ini.
Namun begitu, mereka boleh mendapatkan khidmat teknologi dari negara luar
seperti Jepun. Hal ini memerlukan negara membangun ini mengeluarkan
perbelanjaan yang besar untuk mendapatkan teknologi tersebut.
Secara tidak langsung, hal ini menyukarkan negara tersebut mendapatkan
teknologi tersebut dalam kuantiti yang agak banyak.
Hal ini akan menyebabkan wujudnya had untuk memajukan tenaga alternatif.

3. Kekurangan buruh mahir

Kebanyakan negara maju mendapatkan teknologi dari luar untuk memajukan


tenaga alternatif atau tenaga keterbaharuan.
Oleh sebab itu, mereka memerlukan kepakaran dari luar untuk
mengendalikan teknologi atau mesin yang berkaitan.
Keadaan ini berlaku disebabkan oleh masalah kekurangan buruh yang terlatih
atau mahir dalam mengendalikan teknologi tersebut.
Dalam hal ini, negara membangun terpaksa mengimport kepakaran dari luar
bagi membolehkan teknologi digerakkan untuk memajukan tenaga alternatif.
Secara tidak langsung, hal ini akan meningkatkan kos untuk menampung
kegiatan ini. Bukan itu sahaja, buruh yang sedia ada pula hanya

4. Modal besar

Tenaga alternatif yang ingin dimajukan juga mempunyai halangan seperti


memerlukan modal yang besar.
Hal ini menyukarkan negara membangun untuk memajukan tenaga alternatif
kerana kewangan mereka terhad.
Modal yang besar diperlukan untuk membeli teknologi dan kepakaran dari
luar. Secara tidak langsung, kewangan yang terhad menyebabkan operasi
untuk memajukan tenaga alternatif juga adalah terhad.
Hal ini juga menyebabkan berlakunya gangguan ketika menjana tenaga
tersebut kerana terdapat perkongsian teknologi antara kawasan janaan
tenaga alternatif yang berbeza.
Dalam hal ini, pembaziran masa dan kos penghantaran yang tinggi akan
berlaku.

5. Perbezaan iklim dan kedudukan geografi

Perbezaan iklim menyusahkan kita untuk menggunakana tenaga alternatif.


Contohnya, pada musim kemarau, penggunaan tenaga hidro adalah terhad
kerana air sudah berkurangan dan elektrik tidak dapat dijanakan.
Sesetengah kedudukan geografi seperti di kawasan gunung ganang atau
kawasan berhampiran dengan laut tidak sesuai dengan penggunaan tenaga
alternatif nuklear.
Penggunaan tenaga nuklear akan membahayakan rakyat negara jika berlaku
kebocoran nuklear.
Malaysia tidak sesuai dengan penggunaan tenaga angin kerana negara kita
tidak mempunyai angin yang cukup kuat untuk menjana elektrik sepanjang
tahun.

Kesan Menggunakan Tenaga Alternatif


1. Dapat Membekal Tenaga Yang Mencukupi

Malaysia yang juga tidak lari dalam masalah pada masa akan datang iaitu
kehabisan bahan fosil.
Sememangnya bahan fosil ini membantu masyarakat dalam menjalankan
kegiatan seharian.
Bahan fosil membantu kepada kenderaan, arang batu banyak digunakan
dalam perindustrian dan sebagainya.
Dengan kewujudan sumber alternatif ini dapat mengurangkan penggunaan
bahan fosil yang semakin kepupusan.
Oleh itu, bahan fosil ini akan dapat diwarisi kepada generasi akan datang.

2. Masalah Pencemaran Alam Juga Dapat Diatasi

Pembakaran bahan api fosil menyebabkan kesa rumah hijau.


Tenaga solar dan hidroelektrik merupakan tenaga uyang bersih.
Tenaga biomass pula diperloh daripada bahan buangan sisa pertanian.
Hal ini akan mengurangkan kuantiti bahan buangan yang dilambakkan.
Pencemaran alam sekitar dapat diatasi.

3. Meningkatkan Mutu Pertanian Dan Perubatan

Dalam bidang kawalan biologi, tenaga nuklear amat penting.


Sinaran gama dapat memandulkan serangga perosak.
Dengan ity, populasi serangga perosak di sektor pertanian dapat disekat.
Tenaga nuklear digunakan untuk mengesan penyakit dalaman.
Sinaran ini juga digunakan untuk merawat barah.

4. Menjejaskan Ekologi Alam Sekitar

Pembinaan Empangan Hidroelektrik Bakun memusnahkan hutan yang luas.


Banyak kawasan hutan akan ditenggelami air.
Hidupan liar di kawasan itu akan mati.
Kebocoran di loji nuklear juga mencemarkan alam sekitar.
Alam sekitar akan musnah.

5. Kesihatan Manusia Turut Terancam

Loji nuklear Chernobly di Rusia menglami kebocorean pada tahun 1986.


Banyak pekerja di loji itu mati akibat terkena radiasi.
Penduduk di sekitar juga menghadapi penyakit barah yang serius.
Generasi muda yang dilahirkan juga menghidap penyakit serius yang
pelbagai.
Kecuaian penggunaan tenaga nuklear akan memusnahkan tamadun manusia
di bumi ini.

Anda mungkin juga menyukai