Anda di halaman 1dari 4

SK (1) TENGKU BENDAHARA AZMAN

PELAN OPERASI TAHUN 2015


UNIT INVENTORI

Pelan Operasi Tahun 2015


Bidang/Unit*:INVENTORI

JADUAL 3
JPS/SJK-PSS/03

Nama Program
Objektif

Pelupusan
Membersihkan aset alih yang rosak dan tidak digunakan

Tempoh
Kumpulan
Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

Sepanjang tahun
Aset alih sekolah

Kekangan

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatakan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Guru Aset
1. Membuat permohonan untuk proses pelupusan
2. Menghantar permohonan melalui ppd kepada jps
3. Menunggu kelulusan
4. Bertindak untuk pelupusan

Tandatangan Penilai
Nama Penilai
Tarikh
:

:
:

PELAN OPERASI 2015


UNIT INVENTORI

Pelan Operasi Tahun 2015


Bidang/Unit: INVENTORI

JADUAL 3
JPS/SJK-PSS/03

Nama Program
Objektif

Kemaskini maklumat dan data asset alih


Mencungkil minat dan kreativi
Menggalakkan kehadiran murid ke sekolah

Tempoh
Kumpulan
Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

MINGGU KURIKULUM I
Semua murid Pemulihan Khas

Kekangan

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatakanpencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Guru Pemulihan Khas


1. Perbincangan dengan pentadbir
2. Pemilihan hari dalam minggu kurikulum I
3. Penyediaan bahan-bahan
4. Perlaksanaan program
5. Pemantauan dan penilaian

Tandatangan Penilai
Nama Penilai
Tarikh
:

:
:

PELAN OPERASI 2015


UNIT INVENTORI

Pelan Operasi Tahun 2014


Bidang/Unit*:PEMULIHAN KHAS

JADUAL 3
JPS/SJK-PSS/03

Nama Program
Objektif

Hari ibubapa murid PEMULIHAN KHAS dan LINUS


Mewujudkan kerjasama di antara pihak sekolah dan ibubapa dalam
Membantu penguasaan murid

Tempoh
Kumpulan
Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

1 hari
Semua ibu bapa murid Pemulihan Khas dan LINUS

Kekangan

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatakanpencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Guru Pemulihan Khas dan Penyelaras LINUS


1. Menyenaraikan murid LINUS yang terlibat
2. Memaklumkan kepada ibu bapa murid LINUS yang terlibat melalui surat.
3. Menyediakan modul bimbingan ibu bapa di rumah dan mengedarkannya.
4. Mendapatkan maklum balas ibu bapa melalui borang maklum balas akan keberkesanan program.

Tandatangan Penilai
Nama Penilai
Tarikh
:

:
:

PELAN OPERASI 2015


UNIT INVENTORI