Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN

QSI 3081 - IKTHTISAS HOKI (GROUP B)


TAJUK : KEMAHIRAN MENGGELECEK DAN MEREBUT
NAMA (KUMPULAN 4)
1. DIDIE PILIN
2. NABISAH BINTI AMIR LUDDIN
3. NUR ATIQAH BINTI SULAIMAN
4. NIK NURNAJIHAH BINTI RAJA MOHAMMAD
5. NUR AYUNI BINTI ABDUL RAHIM
6. SITI MARDHIYYAH BINTI MOHD RAMLI

NO MATRIK
D20141068248
D20141066430
D20141068252
D20141068253
D20141066438
D20141066445

NAMA PENSYARAH : MISS AZRENA ZAIREEN BINTI AHMAD ZAHUDI


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran

: Ikhtisas hoki

Tarikh

: 5 November 2015

Tunjang

: Kemahiran

Masa

: 4.00 petang 4.40 petang

Kemahiran

: Mengelecek (Freestyle) dan merebut (Tackle)

Jantina

: Lelaki dan Perempuan

Bilangan Pelajar

: 30 orang

Pengalaman lepas

: 1. Pelajar pernah menyaksikan permainan hoki secara langsung atau melalui media cetak
2. Pelajar telah mempelajari asas dalam permainan hoki.

Objektif

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, diharapkan pelajar dapat:


A) Psikomotor
- Pelajar dapat menguasai 80% kemahiran menggelecek dan merebut bola hoki dengan menggunakan
teknik/gaya yang betul.
B) Kognitif
- Menyatakan teknik/gaya yang betul bagi perlakuan menggelecek dan merebut bola hoki.
C) Afektif
- Memupuk semangat bekerjasama, bertanggungjawab dan mematuhi disiplin permainan.
- Mengemas dan menyimpan semula semua alatan yang telah digunakan di tempat yang disediakan.

Penerapan Nilai

: Bekerjasama , bertanggungjawab, mematuhi peraturan dan semangat pasukan yang tinggi.

KBKK

: Membuat analisis

Persediaan murid

: Pakaian sukan, kayu hoki, bola hoki, sketel, dan gelung rotan.

Persediaan guru

: Pakaian sukan, bip, wisel, alat bantu mengajar (ABM).

Pelaksanaan :

FASA
Set Induksi
(3 minit)

AKTIVITI

FOKUS PEMBELAJARAN

ORGANISASI

CATATAN

Kemahiran sosialkomunikasi
Strategi Utama :
Kecergasan & Kinestatik
Kehadiran
Kesihatan
Pakaian
Memanaskan Badan

Melakukan aktiviti regangan dinamik


dimulai bahagian otot dengan kiraan 8:
a. Sternocleidomastoid
b. Deltoid
c. Biceps
d. Triceps
e. Hamstring
f. Quadriceps
g. Gastrocnemius
h. Soleus

Murid-murid
melakukan - Secara dinamik.
aktiviti memanaskan badan
dalam barisan mengikut arahan - Mengelak
guru.
berlakunya
kecederaan atau
kekejangan otot.

Melakukan aktiviti memanaskan badan


dengan lompat bintang sebanyak 15 kali.
Guru menerangkan tajuk pengajaran yang di
Perkemban

ajar

Kedudukan pelajar:

- Penggunaan kayu

gan
(7 minit)

Pengenalan
(1 minit)

Tajuk : kemahiran menggelecek dan merebut


Pelajar duduk dalam kumpulan yang sama
seperti set induksi
Sebelum memulakan

pengajaran,

guru

menerangkan aspek keselamatan semasa


menggunakan kayu dan bola hoki.

Kemahiran Mengelecek
(3 minit)

TEKNIK
Kemahiran ini perlu dikuasai untuk membawa bola,
melepaskan
diri
daripada
pemain
lawan,
mengekalkan pemilikan bola, menukar arah, dan
sebagainya.
1. Menggelecek Longgar
menggelecek ini (open / loose dribble)
digunakan
apabila
pemain
hendak
menggerakkan bola dengan cepat, dengan
tujuan
i.
melepaskan diri dengan bola daripada
Menggelecek longgar
pemain lawan.
ii.
berlari dengan bola ke arah gol.
2. Menggelecek Rapat

hoki, bola hoki,


dan alat bantu
mengajar (abm).

Menggelecek rapat perlu apabila seseorang


pemain hendak mengawal bola dengan rapi.
Teknik ini berguna jika pemain tidak
memperoleh situasi yang selamat untuk
menghantar bola kepada rakan.
Menggelecek rapat
3. Menggelecek Indian
Menggelecek Indian sangat berguna jika
pemain hendak menukar arah daripada kanan
ke kiri atau sebaliknya,dan melalui cara ini
pemain boleh :
i.
melarikan diri daripada pihak lawan
Menggelecek indian

Kemahiran Merebut
( Tackle )
(3 minit)

TEKNIK
Merebut adalah penting untuk memperoleh bola.
Terdapat tiga jenis merebut di dalam hoki iaitu
merebut jab, merebut forehand dan merebut
'Reverse Stick
1. MEREBUT JAB
Kayu hoki dipegang dengan kuat dalam

tangan kiri dengan sisi kayu yang rata (flat


side) menghadap ke atas.
Kayu hoki dipegang secara ringan di depan
badan dengan tangan kanan memegang
bahagian tengah kayu hoki.
Tapak tangan kanan menghadap ke atas.
Pemain

pertahanan

menerpa

ke

depan

dengan tangan kiri memegang kayu hoki.


Kayu hoki mencucuk (jab) bola dan
memaksa bola bergerak ke belakang kayu
hoki penyerang.
Pada masa ini, pemain pertahanan
mengambil satu langkah lagi ke depan,
tangan kanan kembali ke kayu hoki dan
dapat mengawal bola.
2. MEREBUT FOREHAND
Biasanya dilakukan oleh pemain pertahanan
di sisi kanan (forehand side) badannya,
Pemain pertahanan melakukan teknik ini
(semasa berhenti atau semasa berlari
bersama-sama dengan penyerang).
Kayu hoki dipegang dengan pegangan biasa

Merebut Jab

iaitu dengan tangan kiri di hujung kayu hoki


dan tangan kanan di bahagian tengah kayu
hoki.
Posisi bersedia diambil dengan kaki kiri ke
depan sedikit, kerana ini akan membolehkan
pemain pertahanan menukar posisinya
dengan cepat.
Biasanya satu gerakan mengelirukan
dilakukan dengan badan atau kayu hoki
dihalakan ke kiri supaya penyerang terpaksa
bergerak ke kanan pemain pertahanan.
Pemain pertahanan kemudian mengatur masa
rebutannya.
Kebiasaannya,

pemain

pertahanan

akan

melakukan teknik ini semasa bergerak atau


semasa berlari bersama-sama dengan seorang
penyerang.
Pemain pertahanan harus belajar memandang
bola, mengekalkan jarak yang betul, bergerak
masuk dengan cepat dan mengatur masa
takelnya dengan baik.
Ini kerana agak sukar untuk melakukan takel
sambil berlari dengan pantas.
3. MEREBUT 'REVERSE STICK'

Merebut Forehand

Teknik ini agak sukar untuk dilakukan


kerana ia dilakukan di sebelah kiri pemain
pertahanan dengan kayu di tangan kiri.
Pemain pertahanan mesti memastikan
bahawa
penyerang
tidak
bergerak
mendahuluinya.
Teknik harus dibuat sebelum penyerang
melepasi garisan badan pemain pertahanan.
Kemahiran melakukan teknik ini dengan
baik adalah mengatur masa takel dan
menyerkap bola menggunakan reverse stick,
akan memaksa penyerang berlari melepasi
bola.
Gunakan kesempatan ini untuk merendahkan
kayu hoki dan mendatar ke tanah, seterusnya
melakukan takel.
Merebut Reverse Stick

Ansur
Maju
(16 minit)

Aktiviti 1
(8 minit)

Setiap pelajar akan mengambil satu kayu Kedudukan pelajar :

hoki dan sebiji bola.


Setiap pelajar perlulah membiasakan diri

melakukan pergerakan menggelecek seperti


mana yang diajar oleh guru dengan teknik
yang betul.
Setelah mahir, pelajar akan melakukan
pergerakan
menggelecek
menggunakan bola.

Aktiviti 2
(8 minit)

dengan

Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan iaitu

kumpulan A dan B.
Secara berpasangan,

murid

dikehendaki

membuat menggelecek (A) dan merebut (B)


secara bergilir- gilir
A

- Penggunaan kayu
hoki, bola hoki,
bib, wisel, dan
sketel.

Kemuncak
(12 minit)

Pertandingan Kecil

Peraturan Permainan
1. Guru membahagikan pelajar kepada 4
kumpulan secara sama rata.
2. Pertama, pelajar harus menggelecek bebas
dari sketel A ke sketal B.
3. Setelah sampai di sketel B, pelajar
dikehendaki
menggelecek
bola
hoki
mengelilingi gelung masih menggunakan
teknik bebas.
4. Apabila habis mengelilingi gelung, pelajar
harus menggelecek bola hoki secara zig zag
dengan
menggunakan
kemahiran
menggelecek indian.
5. Sesudah tamat, ahli pertama akan berada di
seberang dan mengangkat kayu hoki sebgai
tanda selesai.
Petunjuk :
6. Ahli kedua memulakan permainan.
7. Ahli pertama harus melakukan kemahiran
Sketel A
merebut jab terhadap ahli kedua yang telah
Sketel B
tamat dan menuju ke arahnya.
Gelung Rotan
8. jab yang dilakukan adalah sebagai tanda
Sketel C
untuk ahli seterusnya memulakan permaian.
9. Pemenang
akan
dipilih
berdasarkan
Arah Zig Zag
kumpulan yang paling cepat.

- Penggunaan
sketel, wisel, bib,
gelung rotan, kayu
hoki, dan bola
hoki.
- Guru memastikan
pelajar
menggunakan
teknik yang betul.
- Guru turut
memantau dan
memastikan
keselamatan
pelajar agar tidak
berlaku
kecederaan.

Contoh zig zag

Penutup
(2 minit)

Gerak Kendur
(Cooling down)

Regangan individu dalam

bulatan.
Merenggangkan otot dari bahagian kepala

hingga ke kaki dengan kiraan 8 bagi setiap


regangan.
Mengutamakan pada bahagian pinggang ke
kaki
Lunges
Squat

Ulasan pensyarah :

bentuk separa Kedudukan pelajar :

- Guru
merumuskan sesi
pembelajaran yang
telah dijalankan.
- Berlakunya
refleksi ringkas
sambal melakukan
gerak kendur.