Anda di halaman 1dari 2

MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

KALI KE 1 TAHUN 2012


S.J.K. ( C ) KUBANG SEMANG
____________________________________________________________________________
_______
Tarikh
Masa
Tempat
Hadir
Tidak Hadir
AGENDA
1.Ucapan
Pengerusi

:
:
:
:
:

11-1-2012
2.00pm 3.00 pm
Pusat Sumber Sekolah
25 Orang
-

PERKARA-PERKARA YANG DIBINCANGKAN


Tuan pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih atas
kehadiran ahli-ahli Jawatan kuasa Pengurusan Aset
Kerajaan untuk menjayakan mesyuarat ini.

TINDAKAN
Guru Besar

2. Perkara Yang 2.1 Guru Besar memperkenalkan jawatankuasa Semua guru


Dibincangkan
pengurusan aset alih kerajaan dan membentangkan
bidang tugas jawatankuasa pengurusan aset alih
kerajaan.
Semua guru
2.2 Guru Besar memberi taklimat ringkas mengenai
objektif, matlamat dan cara pengurusan aset alih
kerajaan.
Semua guru
2.4 Guru Besar memperkenalkan pegawai aset baru
iaitu Pn. Tan Pey Jiau atas sebab pegawai aset yang
sedia ada Pn. Loh Wei Chyi telah membuat Semua guru
pertukaran.
2.5 Mesyuarat Pengurusan Aset Kerajaan dijalankan
pada setiap suku tahun iaitu bulan Januari, April, Julai
dan Oktober. Laporan dikehendaki hantar ke PPD.
2.6 Pegawai aset memberikan penjelasan tentang
tatacara pelupusan dan hapus kira untuk aset
kerajaan. Sekolah kita telah membuat hapus kira atas
carta-carta lama yang tidak dapat dipakai.
2.7 Pelupusan ICT adalah atas bantuan guru ICT iaitu
Pn. Khor Chin Ling.
2.7 Pelabelan kod atas harta modal dijalankan
sepanjang tahun.
2.8 Mulai tahun 2012, perkhidmatan kebersihan
swasta iaitu pekerja kontrak telah ditamatkan. Mereka
dikehendaki menjalankan perkhidmatan mereka

sebanyak enam kali termasuk hari Sabtu. Sekiranya


pekerja kontrak tidak hadir, pihak sekolah akan
membuat potongan bayaran.
2.9 Ketua panitia untuk mata pelajaran masing-masing
telah membuat pesanan untun BBM tahun 2012.
3. Hal- hal lain

5.1 Ketua panitia diminta memeriksa keadaan aset AJK


dan BBM dan proses pelupusan atau proses Pengurusan Aset
pembaikan harus dijalankan.
5.2 Pegawai Pemeriksa diminta menyediakan Laporan
Pemeriksaan Inventori dan menyatakan lokasi aset
dan inventori sebelum 13.11.11.

Mesyuarat ditangguhkan pada 3.00 petang.


Disediakan oleh:

Disahkan oleh:

______________

________________

(Pn. Tan Pey Jiau)


Pegawai Aset

(Pn. Tan Soo Moi)


Guru Besar