Anda di halaman 1dari 36

KPP 3014

Pembelajaran dan
Perkembangan Pelajar
AHLI KUMPULAN:
CHIN JIA HAN
ELLEN LO CHOI YUN
TAN LEE ING
GOH EE SEONG

Tajuk Kumpulan:
1. Perkembangan Emosi
Kanak- Kanak dan remaja
2. Teori Kecerdasan Emosi Goleman

Pengenalan
Perkembangan adalah perubahahan yang
sistematik, progresif dan berkesinambungan dalam
diri individu sejak lahir hingga akhir hayatnya
Perkembangan juga bermaksud perubahanperubahan yang dialami oleh individu menuju tingkat
kedewasaan atau kematangannya. Setiap manusia
pasti mengalami proses ini.
Menurut Lefrancois emosi adalah perasaan ,
psikologikal (jiwa) dan fisiologikal (kehidupan), dalam
tindak balas seseorang terhadap sesuatu perkara
yang berkaitan keperluan dan kehendak peribadi
seseorang individu.

PERKEMBANGAN

EMOSI
KANAK-KANAK

Emosi boleh diklasifikasikan kepada 2 kategori iaitu

Bayi memulakan kehidupan dengan beberapa emosi


asas dan emosi akan berkembang mengikut
peningkatan umur

emosi positif
rasa gembira, seronok, dan bersemangat
emosi negatif
cemas, marah, sedih, rasa bersalah

bayi sedih apabila ibunya tidak memberi perhatian


terhadapnya.
Rasa sedih timbul apabila keinginan tidak dipenuhi atau
kehilangan sesuatu.

Bayi bertindak balas mengikut emosi orang lain

bayi meniru mimik muka ibu bapa.

tempoh usia kanak-kanak awal paling penting kerana pada saat


ini seseorang individu
mempelajari
mengecam
mengalami emosi-emosi asas
Menerusi kajian Krech (1974), kanak-kanak pada umur purata
tiga tahun baru pandai mengidentifikasikan senyuman.
Semakin meningkat umur seseorang individu, maka semakin
cekap mereka memahami emosi yang kompleks.
Kanak-kanak yang berusia 3 hingga 5 tahun dapat mengenal
emosi yang dibuat-buat dengan mudah.
Pada masa ini, kanak-kanak sudah dapat memahami bahawa
tingkah laku mungkin berbeza dengan perasaan dan motif yang
dimiliki olehnya
Seseorang mungkin tersenyum tetapi tidak bermakna dia
sedang berasa gembira (Jas Laile Suzana, (2000).

Tingkah laku emosi boleh dipecahkan kepada 2 iaitu

Faktor Luaran

kanak-kanak
menunjukkan
reaksi emosi melalui riak muka
seperti
ketawa,
senyum,
menangis, masam muka, tidak
berkata dan sebagainya.

Faktor Dalaman

perasaan
emosi
yang
dilahirkan melalui tingkahlaku
emosi yang berubah mengikut
tindak balas emosi untuk
menarik perhatian penjaga
atau rakan-rakan.

Mengikut Lefrancois (2011), perkembangan emosi


kanak-kanak melibatkan tiga jenis keupayaan :

Pentafsiran Emosi
(Interpreting Emotion)

bayi yang memasuki usia 2 tahun


menunjukkan tingkah laku yang
menandakan
mereka
boleh
memahami perasaan orang lain dan
sedar bahawa tingkah laku mereka
boleh mempengaruhi perasaan orang
lain di sekelilingnya

Pengaturan Emosi
(Regulating Emotion)

keupayaan mengawal emosi kanakkanak dapat dilihat semenjak mereka


masih bayi lagi.
seorang kanak-kanak akan menutup
mata, menghisap ibu jari atau
membenamkan mukanya ke dada
ibunya jika merasa takut.

Menurut Saami (1999) kanak-kanak


menggunakan dua peraturan untuk
memaparkan emosi iaitu:

Pemaparan Emosi
(Displaying Emotion)

1. peraturan pemaparan prososial


(pro social airplay rules)
-tingkah laku yang digunakan untuk
menjalinkan hubungan dengan orang
lain.

2. peraturan pemaparan kendiri


(self-protective display rules)
-terhasil daripada keinginan si pelaku
untuk tidak menerima kesan yang
tidak diingini daripada sesuatu situasi
atau peristiwa.

Perkembangan emosi kanak-kanak


Usia

Perkembangan Emosi

Memahami sebab-menyebab akibat dan


emosi asas melalui tanda tingkah laku.
Perasaan empati bertambah.

2 tahun

Kadang-kadang memberontak atau melawan


Kadang- kadang marah dengan tiba- tiba

Regulasi kendiri bertambah


baik.
Mengalami emosi kesedaran
kendiri berkerap kali.

3-4 tahun

Sedikit kawal perasaan dan


mengambil perangai ibu bapa
atau orang yang paling rapat
Mengambil atau tiru tabiat
atau mood orang dewasa
Cepat marah
Mempunyai perasaan malu

Keupayaan menginterpret,meramal,dan
mempengaruhi respons emosi orang lain.

5-6 tahun

Boleh menggunakan bahasa untuk


menunjukkan empati.
Boleh mengawal perasaan.

Kesedaran emosi kebanggaan dan rasa


salah dikawal oleh tanggung jawab individu
sendiri.

7 tahun

Mengenali individu boleh mengalami


pengalaman dengan lebih daripada satu
emosi pada masa yang sama.
Boleh menginterpretasi perasaan orang lain.

7-9 tahun

Kanak-kanak mula sedar akan


perasaan orang lain.
Mula belajar memahami dan
berinteraksi dengan rakan sebaya.
Suka membuat perkara yang dapat
menarik perhatian orang lain.

Kanak-kanak menghadapi dilema

9 12 tahun

Nilai-nilai dan norma-norma


kumpulan rakan sebaya berbeza
dengan nilai norma ibu bapa
mereka

PERKEMBANGAN
EMOSI
REMAJA

TEORI

KECERDASAN
EMOSI (EQ)

GOLEMAN

Daniel Goleman Jay

Ciri-ciri orang yang


memiliki kecerdasan
emosional
Tidak merasa bersalah secara berlebihan.
Tidak mudah marah.
Tidak dengki, iri hati, benci dan dendam kepada orang lain.
Tidak menyombongkan diri.
Tidak mencemaskan akan sesuatu.
Mampu memahami diri orang lain secara benar.
Memiliki jati diri.
Berkepribadian dewasa mental.
Tidak mudah frustasi.
Memiliki pandangan dan pedoman
hidup yang jelas berdasarkan kitab suci agamanya.

Kemahiran
Sosial
(Social skills)

KECERDASAN
EMOSI

Kesedaran
Kendiri
(Self awareness)

Pengurusan
Kawalan
Kendiri
(self regulation)

Motivasi
Kendiri

Empati
(empathy)

(motivation)

Kesedaran Kendiri

Pengurusan
Kawalan Kendiri
Kawalan
Kendiri

individu itu dapat menguruskan emosi yang destruktif ( marah ) dan mampu mengurus
perasaan dan emosi negatif
tenang dan positif semasa tertekan dan berfikiran waras serta berfokus dalam
tekanan.

Amanah

mengekalkan piawaian kejujuran dan integriti.


bertindak mengikut peraturan, mengakui kesalahan sendiri dan menentang tindakan
tidak beretika orang lain serta mengekalkan pandangan yang mempunyai prinsip.

Ketekunan

sesorang individu itu bertanggungjawab atas prestasi diri.


biasanya mempunyai komitmen dan menunaikan janji, bersifat akauntabiliti untuk
memenuhi objektif serta teratur dan sistematik dalam melaksanakan tugas.

Kebolehsuaian

fleksible dalam menangani perubahan.


dapat menyesuaikan respon dan taktik dengan dengan keadaan yang sering berubah.
fleksible dalam persepsi terhadap peristiwa yang berlaku.

Inovasi

seseorang individu itu rasa selesa dan terbuka kepada idea-idea serta maklumat baru.
mencari idea baru daripada pelbagai sumber, memikirkan penyelesaian kreatif
terhadap masalah-masalah, menjana idea baru.

Motivasi Kendiri

motivasi
pencapaian
individu sentiasa
berusaha
menambahbaikan
atau memenuhi
piawaian
kecemerlangan

berorientasikan
hasil dengan
motivasi tinggi
untuk memenuhi
objektif ,
mengejar
maklumat untuk
mengurangkan
ketidakpastian
dan mencari jalan
untuk
penambahbaikan .

komitmen
seseorang individu
itu mempunyai
komitmen yang
selaras dengan
matlamat
kumpulan atau
organisasi.
bersedia membuat
pengorbanan
kendiri atau
kumpulan untuk
memenuhi
matlamat
organisasi,
menggunakan nilai
utama kumpulan
dalam membuat
keputusan serta
mencari peluang
secara aktif untuk
memenuhi misi
kumpulan.

inisiatif

seseorang
individu itu
mempunyai
kesediaan
bertindak
apabila ada
peluang.
bersedia
memanfaatkan
peluang,
mengejar
matlamat yang
tinggi daripada
yang
diperlukan
atau
dijangkakan.

optimisme

seseorang
individu itu
mempunyai
kecekalan
untuk
mencapai
matlamat
walaupun ada
halangan dan
masalah.
biasanya
terus
berusaha
mencari
matlamat
walaupun ada
halangan dan
masalah.

Kesedaran Sosial
( Empati )
Empati

Melayani
Kepelbaagaian

Kesedaran
Politik

Orientasi
Khidmat

Mengembangkan
Orang Lain

Pemangkin
Perubahan
Pengurusan
Konflik

Menyemai
Dan
Mengekalkan
Hubungan

Kepimpinan
Berinspirasi

KEMAHIRAN
SOSIAL

Kolaborasi
Dan
Kerjasama

Pengaruh

Komunikasi

Ibu bapa memainkan peranan


penting dalam perkembangan
kecerdasan emosional anak-anak.
Goleman berpendapat bahawa
keluarga merupakan sekolah
pertama
bagi
anak
untuk
mempelajari emosi.
Jika ibu bapa tidak mampu
memberi pengenalan emosi yang
tepat, maka amalan yang salah
akan diterapkan oleh anak-anak.

Sekolah merupakan faktor penting kerana pelajar


mendapatkan pendidikan sekurang-kurangnya 11 tahun di
sekolah rendah dan sekolah menengah.
Guru memegang peranan penting dalam mengembangkan
potensi dan bakat pelajar melalui beberapa cara, seperti
melalui teknik, gaya kepemimpinan, dan kaedah mengajar
sehingga kecerdasan emosi pelajar dapat berkembang
secara sepenuhnya.
Sekolah juga melatih pelajar sebagai individu yang
mempunyai kemampuan yang tinggi untuk berfikir dan
mahir untuk berkomunikasi dengan rakan sebayanya serta
dapat mengeluarkan pendapat secara bebas dan tepat
tanpa bergantung kepada guru-guru.

hubungan sesama manusia.


dapat mengembangkan aspek-aspek kecerdasan
emosi pelajar sehingga wujudnya perasaan
berharga dalam mengembangkan keperibadian
dan pergaulan sosialnya.
Perhatian, penghargaan, pujian,
nasihat atau penerimaan
masyarakat dapat
mempengaruhi jiwa dan
mental bagi seseorang
individu.

Guru perlu membantu pelajar mengurus kecerdasan emosi diri


mengajar pelajar untuk mengawal emosi mereka apabila berasa
marah
mengajar pelajar untuk mengenal pasti perasaan serta emosi
berbeza yang mereka alami dalam sistem persekolahan
menasihati pelajar-pelajar untuk menenangkan diri dalam
keadaan-keadaan tegang
mengajar pelajar tentang kaedah-kaedah untuk mengekalkan
persahabatan dengan rakan sebaya tanpa mengira jantina
mengajar murid-muridnya teknik-teknik untuk bekerjasama dan
bertolak ansur dalam aktiviti-aktiviti koperatif dan kolaboratif
mengajar murid-murid supaya menyelesaikan konflik-konflik
yang mungkin timbul hasil daripada aktiviti kumpulan.

Emosi

kanak-kanak haruslah dijaga dan dipantau


dengan baik agar mereka dapat membina
perkembangan emosi yang sempurna.
Golongan dewasa perlu memberi kasih sayang yang
penuh terhadap remaja supaya tidak melibat dalam
aktiviti yang negatif.
Kajian psikologi menunjukkan kecerdasan emosi (EQ)
lebih penting dan menjadi peramal yang lebih baik
terhadap kejayaan kerjaya seseorang berbanding IQ.
Menurut Goleman, kecerdasan emosi
dikatakan dapat meramal sehingga 80%
kejayaan seseorang dalam hidup atau
kerjayanya.

Sesi Q & A

Soalan KBAT
Adakah anda setuju bahawa
kecerdasan emosi (EQ) lebih
penting berbanding IQ?
Sila jelaskan jawapan anda.

TERIMA
KASIH