Anda di halaman 1dari 1

BI

L
1.
2.

AKTIVITI
Latihan bagi
persembahan
Hari Guru.
Pertandingan
Boria.

CARA
TARIKH
PERLAKSANAAN
Melatih murid-murid Sepanjang
yang berbakat.
bulan April.

TINDAKAN
Guru-guru
Panitia
Muzik.
Pn.Fauziahi
dan guruguru panitia.

Melatih pasukan
sekolan(murid tahun
4-6).

Sepanjang
bulan
Januari
Mei.
Sepanjang
bulan
Oktober
(bagi tahun
2009).

Aktiviti bersama
Pusat Sumber
Sekolah bagi murid
tahun 4 6.
Terbuka kepada
semua murid tahap 1
dan 2.

Sepanjang
bulan Julai
hingga
September.
Sepanjang
bulan ogos
hingga
September.

Guru muzik
tahap 2 dan
penyelaras
PSS
Semua guru
muzik.

RM

BAHAN
Mengikut
kesesuaian.

Cd dan alat
bantu yang
bersesuaian..

50.00

Cd dan kaset.
Hadiah bagi
pemenang
tempat 1.2.3.

3.

Folio Muzik
(tahap 2)

4.

Pertandingan
Nyanyian
Lagu-Lagu
Patriotik.

5.

Latihan
Persembahan
Bagi Hari
Anugerah
Cemerlang.

Melatih murid-murid Sepanjang


yang berbakat.
bulan
Oktober
hingga
November.

Semua guru
muzik.

Mengikut
kesesuaian.

6.

Latihan
Persembahan
Bagi Hari
KanakKanak.

Melatih murid-murid Sepanjang


yang berbakat.
bulan
Oktober
hingga
November.

Semua guru
muzik

Mengikut
kesesuaian.

AKTIVITI DAN PELAKSANAAN


PROGRAM