Anda di halaman 1dari 1

1.

Aspek Infrastruktur
2. Aspek kemahiran.
a. Saya tahu log masuk ke dalam VLE forg dengan menggunakan nombor ID
yang diberikan.
b. Saya mengetahui setiap maklumat dan tugasan yang diberikan kepada saya.
c. Saya tahu cara untuk membuat dan menghantar semula tugasan yang
diberikan oleh guru.
d. Saya tahu dan fahan untuk fungsi dan kegunaan sekurang-kurang empat
wiget.
3. Aspek Penggunaan VLE Frog.
a. Saya menggunakan VLE FROG sekurang-kurang tiga kali dalam seminggu .
b. Saya menggunakan VLE FROG untuk membuat latihan yang diberikan oleh
c.

guru.
Saya menggunakan VLE FROG untuk membuat rujukan berkaitan sesuatu

tajuk pembelajaran.
d. Saya menggunakan dashdoard peribadi untuk menyimpan maklumat
tentang pembelajaran.
e. Saya menggunakan wiget forum berkomukikasi dengan guru dan rakan.
f. Saya menggunakan kemudahan perlatan ICT disekolah untuk menggunakan
pembelajaran maya VLE FROG.
g.

Anda mungkin juga menyukai