Anda di halaman 1dari 83

Nama : .

Tahun : .

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

Sebut huruf dan bunyikan huruf vokal berdasarkan gambar.

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

Sebut huruf dan bunyikan huruf vokal berdasarkan gambar.

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

Sebut huruf dan bunyikan huruf vokal ( kecil dan besar) .

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

Sebut huruf dan bunyikan huruf vokal secara rawak .

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

Sebut huruf kecil secara turutan.

z
zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

Sebut huruf kecil secara rawak.

m
zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

Sebut huruf besar secara turutan.

Z
zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

Sebut huruf besar secara rawak.

U
zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

Menyebut sukukata terbuka awal perkataan berdasarkan gambar.

ba

da

ka

la

sa

ta

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

Eja dan bunyikan sukukata kv(a) .

ba

ca

da

fa

ga

ha

ja

ka

la

ma

na

pa

qa

ra

sa

ta

va

wa

ya

za

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

10

Menyebut sukukata terbuka awal perkataan berdasarkan gambar.

be

ke

pe

ce

fe

je

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

11

Eja dan bunyikan sukukata kv(e) .

be

ce

de

fe

ge

he

je

ke

le

me

ne

pe

qe

re

se

te

ve

we

ye

ze

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

12

Eja dan bunyikan sukukata kv(e) .

be

ce

de

fe

ge

he

je

ke

le

me

ne

pe

qe

re

se

te

ve

we

ye

ze

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

13

Menyebut sukukata terbuka awal perkataan berdasarkan gambar.

bi

ci

gi

pi

si

ti

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

14

Eja dan bunyikan sukukata kv(i) .

bi

ci

di

fi

gi

hi

ji

ki

li

mi

ni

pi

qi

ri

si

ti

vi

wi

yi

zi

15

Menyebut sukukata terbuka awal perkataan berdasarkan gambar.

bu

du

gu

ku

ru

su

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

16

Eja dan bunyikan sukukata kv(u) .

bu

cu

du

fu

gu

hu

ju

ku

lu

mu

nu

pu

qu

ru

su

tu

vu

wu

yu

zu

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

17

Menyebut sukukata terbuka awal perkataan berdasarkan gambar.

bo

fo

jo

ko

lo

to

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

18

Eja dan bunyikan sukukata kv(o) .

bo

co

do

fo

go

ho

jo

ko

lo

mo

no

po

qo

ro

so

to

vo

wo

yo

zo

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

19

Mengeja dan menyebut sukukata.

bu

ku

ba

tu

da

du

ku

da

ku

ku

la

bu

li

di

ta

li

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

20

Mengeja dan menyebut perkataan berdasarkan gambar.

buku

batu

dadu

kuda

kuku

labu

lidi
zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

tali
21

Menyebut perkataan kvkv.

baju

ceri

duku

foto

gigi

hoki

jari

kopi

lada

muka

nasi

peti

roti

susu

sofa

tisu

topi

visa

wali

yoyo

zina

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

22

Mengeja dan menyebut sukukata.

lu

pi

bu

bu

si

bi

ui

li

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

23

Mengeja dan menyebut perkataan berdasarkan gambar.

alu

api

abu

ibu

isi

ubi

uji
zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

uli
24

Menyebut perkataan vkv.

acu

aku

adu

aju

aku

api

ayu

eja

ela

ibu

ini

isi

isu

itu

ubi

uji

uli

ura

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

25

Mengeja dan menyebut sukukata.

ba

te

ri

be

ru

du

de

li

ma

ka

me

ra

ke

re

ta

le

la

ki

pe

ri

gi

to

ma

to

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

26

Mengeja dan menyebut perkataan berdasarkan gambar.

bateri

kamera

berudu

kereta

perigi
zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

delima

lelaki

tomato
27

Menyebut perkataan kvkvkv.

bagasi

cerita

dahulu

delima

gorila

jenaka

kelapa

lokasi

menara

neraca

pahala

rebana

rezeki

selesa

tenaga

telaga

vanila

wanita

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

28

Eja dan bunyikan sukukata kvk (a) .

bas

cat

dan

fal

gam

has

jak

kad

lah

mal

nat

pak

ram

sap

tan

vas

van

was

yak

zat

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

29

Eja dan bunyikan sukukata kvk (i) .

bis

cir

dik

fil

git

him

jil

kin

lis

mil

nik

pih

rim

rih

sil

tin

vin

wit

yis

zip

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

30

Eja dan bunyikan sukukata kvk (u) .

bun

cur

duk

fur

gun

hus

jum

kun

lus

muk

nuk

put

rum

sut

sul

tun

vul

wuk

yut

zul

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

31

Eja dan bunyikan sukukata kvk (e) .

ben

cel

dek

fet

gel

hen

jel

ken

lem

mek

nek

pet

pen

rel

sen

tel

ven

wel

yen

zek

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

32

Eja dan bunyikan sukukata kvk (o) .

bot

cot

dos

fon

gol

hos

jol

kot

lon

mop

nok

nom

pos

roh

som

tom

von

wod

yos

zon

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

33

Mengeja dan menyebut sukukata.

bas

bot
cat

dam

jet
kek

tin
zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

van
34

Mengeja dan menyebut perkataan berdasarkan gambar.

bas

bot

cat

dam

jet

kek

tin
zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

van
35

Menyebut perkataan kvk.

beg

cek

das

gam

hos

jip

kad

lap

mop

nat

pen

rak

sen

tan

vas

wap

yis

zip

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

36

Mengeja dan menyebut sukukata.

yam

wan

nam

kor

kan

tik

tak

lar

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

37

Mengeja dan menyebut perkataan berdasarkan gambar.

ayam

awan

emas

epal

ikan

itik

otak
zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

ular
38

Menyebut perkataan vkvk.

adik

akar

ayah

emak

emas

enam

ekor

epal

elok

ikat

imam

iras

obor

oren

otot

ubat

ukur

usik

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

39

Mengeja dan menyebut sukukata.

be

lon

ce

rek

gi

tar

hu

jan

ke

ris

se

mut

bo

tol

ra

kit

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

40

Mengeja dan menyebut perkataan berdasarkan gambar.

belon

cerek

gitar

hujan

keris

semut

botol
zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

rakit
41

Menyebut perkataan kvkvk.

badak

cawan

duduk

filem

gajah

hitam

joget

kamus

lebah

minum

nenek

pokok

ribut

sabit

telur

virus

wisel

yuran

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

42

Mengeja dan menyebut sukukata.

bal

di

bom

ba

cam

ca

gar

pu

jam

bu

kun

ci

lem

bu

pin

tu

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

43

Mengeja dan menyebut perkataan berdasarkan gambar.

baldi

bomba

camca

garpu

jambu

kunci

lembu
zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

pintu
44

Menyebut perkataan kvkkv.

bendi

cinta

derma

fakta

gincu

hantu

janji

kanta

lampu

mandi

nanti

pesta

ragbi

salji

timba

tinju

waktu

warga

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

45

Mengeja dan menyebut sukukata.

ban

tal

cer

min

dom

pet

kak

tus

mas

jid

men

tol

pon

dok

rum

put

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

46

Mengeja dan menyebut perkataan berdasarkan gambar.

bantal

cermin

dompet

kaktus

masjid

mentol

pondok
zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

rumput
47

Menyebut perkataan kvkkvk.

biskut

cantik

dakwat

doktor

gentar

hantar

jemput

kertas

kompas

lompat

landak

mercun

panjat

runtuh

rambut

sandar

terjun

warkah

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

48

Mengeja dan menyebut sukukata.

ba

si

kal

ke

tu

pat

ka

ri

pap

mo

to

bot

pe

ma

dam

se

li

par

se

ja

dah

te

le

fon

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

49

Mengeja dan menyebut perkataan berdasarkan gambar.

basikal

ketupat

motobot

pemadam

sejadah
zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

karipap

selipar

telefon
50

Menyebut perkataan kvkvkvk.

basikal

belajar

ceramah

keropok

kelawar

ketayap

mekanik

monitor

pelawak

pelayan

pelaris

sebelas

sepuluh

sekolah

zirafah

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

51

Mengeja dan menyebut sukukata.

cen

da

wan

hos

pi

tal

jam

ba

tan

kom

pu

ter

pem

ba

ris

ram

bu

tan

sem

bi

lan

tem

pa

yan

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

52

Mengeja dan menyebut perkataan berdasarkan gambar.

cendawan

komputer

hospital

jambatan

pembaris

rambutan

sembilan
zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

tempayan
53

Menyebut perkataan kvkkvkvk.

cempedak

cendawan

hospital

dentuman

jambatan

komputer

rambutan

pembaris

mempelam

jentolak

pencetak

rambutan

tembikar

sempadan

tempayan

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

54

Mengeja dan menyebut sukukata.

tong
gong
wang
a

bang

dang

rang

an

jing

em

pang

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

55

Mengeja dan menyebut perkataan berdasarkan gambar.

gong

abang

tong

wang

udang

orang

anjing
zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

uncang
56

Menyebut perkataan kvkk, vkvkk, vkkvkk.

bank

jong

hang

asing

alang

iring

ulang

orang

usang

ambang

emping

empang

imbang

insang

anjung

undang

uncang

untung

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

57

Mengeja dan menyebut sukukata.

be

nang

he

lang

ca

cing

da

ging

lo

ceng

ja

gung

pa

yung

so

tong

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

58

Mengeja dan menyebut perkataan berdasarkan gambar.

benang

helang

cacing

daging

loceng

jagung

payung
zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

sotong
59

Menyebut perkataan kvkvkk.

balang

corong

dulang

gelang

gunung

hidung

jagung

kilang

lemang

menang

padang

puding

rebung

sarang

tepung

tudung

warung

wayang

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

60

Mengeja dan menyebut sukukata.

bin

tang

con

teng

gen

dang

gun

ting

kam

bing

kum

bang

lem

bing

sim

pang

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

61

Mengeja dan menyebut perkataan berdasarkan gambar.

bintang

conteng

gunting

kambing kumbang

lembing
zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

gendang

simpang
62

Menyebut perkataan kvkkvkk.

banting

condong

dinding

gerbang

gendong

hancing

junjung

kembung

lembing

mendung

pancing

penting

ranting

sunting

tanjung

timbang

tendang

terbang

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

63

Mengeja dan menyebut sukukata.

hi

jau

pu

lau

li

mau

ker

bau

mi

sai

pe

tai

tu

pai

ran

tai

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

64

Mengeja dan menyebut perkataan berdasarkan gambar.

hijau

pulau

limau

kerbau

misai

petai

tupai
zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

rantai
65

Menyebut perkataan diftong.

balai

cabai

dawai

pakai

salai

tapai

pandai

lambai

sampai

belalai

teratai

tembikai

kacau

hijau

limau

gurau

surau

relau

kerbau

merbau

harimau

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

66

Mengeja dan menyebut perkataan berdasarkan gambar.

kuih

duit

daun

buah

suap

kain

laut
zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

kail
67

Menyebut perkataan vokal ganding.

maaf

saat

taat

baik

cair

kais

daun

gaun

haus

diam

hias

liar

fius

tiup

buah

buat

jual

kuat

buih

kuil

suis

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

68

Mengeja dan menyebut sukukata.

bu

nga

ngu

nga

nga

si

nga

nya

nyi

pe

nyu

khe

mah

syam

pu

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

69

Mengeja dan menyebut perkataan berdasarkan gambar.

bunga

ungu

nganga

singa

nyanyi

penyu

khemah
zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

syampu
70

Menyebut perkataan digraf.

tangan

lengan

sangat

hangit

tangis

hangus

nyala

tanya

banyak

nyiru

bunyi

kunyit

senyum

monyet

penyek

khat

khas

khutbah

syabas

syarat

syukur

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

71

Mengeja dan menyebut sukukata.

drum
glob
sku

ter

sta

dium

sto

king

kra

yon

trak

tor

tro

li

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

72

Mengeja dan menyebut perkataan berdasarkan gambar.

drum

glob

skuter

stadium

stoking

krayon

traktor
zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

troli
73

Menyebut perkataan konsonan ganding.

aiskrim

brek

dram

flut

glob

kren

stor

skrin

straw

plastik

projek

krayon

stadium

stesen

stoking

grafik

traktor

trompet

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

74

Mengeja dan menyebut sukukata.

mem

ba

ca

mem

be

ri

ber

ja

lan

ber

si

lat

lom

pa

tan

lu

ki

san

ma

ka

nan

mi

nu

man

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

75

Mengeja dan menyebut perkataan berdasarkan gambar.

membaca

bersilat

memberi

berjalan

lompatan

lukisan

makanan
zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

minuman
76

Menyebut perkataan berimbuhan awalan dan akhiran.

membawa

membantu

membina

membeli

berbalas

bergaya

berkilat

berlari

berkebun

dataran

halaman

barisan

lakonan

makanan

tulisan

pujian

tarian

pacuan

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

77

Baca ayat tunggal di bawah.

Raju beli kereta baharu.


Ayah tidur di atas katil.
Ini kasut hitam Razak.

Fairus suka makan rambutan.

Rasa karipap itu sedap.


Basir menanam sayur kubis.
Emak membasuh baju di
dalam baldi.
zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

78

Baca ayat tunggal di bawah.

Bunga ros harum baunya.


Darus menjala udang galah.
Farhan memberi ibu cerek besi.

Raihan merebus jagung manis.

Saidin memandu traktor itu.


Azmi pandai melukis gambar
suasana kampung.
Makanan ini sangat enak
sekali.
zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

79

Baca petikan dibawah dan jawab soalan yang diberi.

Ini basikal.
Ini basikal Haziq .
Basikal Haziq warna hijau.
Haziq kayuh basikal ke
sekolah.
Haziq mencuci basikal pada
waktu cuti .
Ini apa ?
Apakah warna basikal Haziq ?

Bila Haziq cuci basikal ?


zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

80

Baca petikan dibawah dan jawab soalan yang diberi.

Ini tabung.
Ini tabung Jamal.
Abang belikan Jamal
tabung itu.
Jamal simpan duit dalam
tabung itu.
Ini apa ?
Siapa belikan tabung ini ?

Tabung guna untuk apa ?


zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

81

Baca petikan dibawah dan jawab soalan yang diberi.

Ini monyet.
Monyet pandai bergayut.
Monyet suka makan pisang.
Monyet pantas bergerak dari
satu pokok ke satu pokok.
Ini apa ?
Monyet pandai buat apa?

Monyet suka makan apa ?


zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my

82