Anda di halaman 1dari 4

RUBRIK HOLISTIK ( 25%)

SKOR / KRITERIA

PENERANGAN
Murid tidak menunjukkan apa-apa sikap atau menunjukkan satu nilai dan sikap
saintifik dengan bimbingan guru
Atau

Lemah

murid tidak menunjukkan apa-apa kemahiran atau menunjukkan satu kemahiran

(1-6)

dengan bimbingan guru


Atau
tidak menunjukkan semua aspek sahsiah
Murid menunjukkan dua atau tiga nilai dan sikap saintifik dengan baik
Atau

Sederhana

Murid menunjukkan dua atau tiga kemahiran proses sains dengan baik

(7-13)

Atau
Murid menunjukkan satu aspek sahsiah
Murid menunjukkan semua nilai dan sikap saintifik, kemahiran proses sains dan

Baik

sahsiah diri dengan baik

(14-20)

Murid menunjukkan semua nilai dan sikap saintifik, kemahiran proses sains dan

Cemerlang

sahsiah diri dengan amat cemerlang

(21-25)
Rubrik Analitik ( 25%)
LEMAH

SEDERHANA

BAIK

CEMERLANG

KRITERIA /

(0-1)

(2-5)

(6-8)

(8-10)

SKOR

(0-2)

(3-6)

(8-11)

(12-15)

(0-2)

(3-5)

(6-8)

(8-10)

Tidak menunjukkan

nilai dan sikap saintifik

Menunjukkan dua

nilai dan sikap

sikap saintifik dengan

dengan baik
Cuba untuk

saintifik dengan

menasihatkan rakan

rakan

lain dengan nilai-nilai

Tidak menunjukkan

Menunjukkan semua

nilai dan sikap saintifik

saintifik (10 %)

Kemahiran

atau tiga nilai dan


bantuan guru atau

Nilai dan sikap

Menunjukkan semua

Menunjukkan dua

saintifik
Menunjukkan sikap

sangat cemerlang
Dapat memberi
manfaat kepada

rakan sebaya
Menunjukkan sikap

saintifik semasa

saintifik sepanjang

melakukan eksperimen

pengajaran dan

Menunjukkan semua

pembelajaran
Menunjukkan semua

proses sains

kemahiran proses

atau tiga kemahiran

kemahiran dan proses

kemahiran dan

(15%)

sains/ mencuba satu

proses sains dengan

sains dengan sendiri

proses sains dengan

kemahiran proses sains

bantuan guru/

dan baik
Dapat mengaplikasikan

sendiri dan sangat

bantuan rakan sebaya


Dapat

semua kemahiran

cemerlang
Dapat

mengaplikasikan dua

proses sains untuk

mengaplikasikan

atau tiga kemahiran

menjalankan

semua kemahiran

proses sains untuk


menjalankan

eksperimen

eksperimen
Dapat menyatakan

proses sains untuk

sebab yang berkaitan

eksperimen dan

dengan fakta yang

membantu rakan

dipelajari

untuk memahami

menjalankan

kemahiran proses
sains yang terdapat

dalam eksperimen
Dapat menyatakan
sebab dengan
terperinci berkaitan
dengan fakta yang
dipelajari

Sahsiah diri
individu (10%)

Tidak menunjukkan

sahsiah yang baik/

dengan nasihat guru

Menunjukkan semua

sahsiah yang baik


Menunjukkan

atau dua sahsiah

menunjukkan satu
sahsiah yang baik

Menunjukkan satu

yang baik
cuba untuk

keyakinan diri yang

Menunjukkan semua
sahsiah diri dengan

sangat cemerlang
Menunjukkan

meningkatkan

tinggi semasa

keyakinan diri yang

keyakinan diri semasa

berkomunikasi

tinggi semasa

berkomunikasi

Ucapan lisan yang jelas

Cuba untuk

berkomunikasi
Ucapan lisan yang
sangat jelas dan

mempengaruhi ahli
kumpulan untuk

lancar
Dapat

menunjukkan sahsiah

mempengaruhi ahli

yang baik

kumpulan yang lain


untuk menunjukkan

sahsiah yang baik


Sentiasa memberi
manfaat kepada ahli
kumpulan/
kerjasama yang
sangat baik