Anda di halaman 1dari 18

UNIVERSITI KUALA LUMPUR

MALAYSIA FRANCE INSTITUE


TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS)
TAJUK:
SISTEM KASTA DAN ISU NOVEL INTERLOK YANG TIDAK DAPAT
DITERIMA OLEH MASYARAKAT INDIA
DISEDIAKAN OLEH:
FARAH NAJWA BINTI RAHIM

50219115284

AUNI NAYLI BATRISYIA BINTI AZLIN NIZAM

50219115269

FAIZ IRSYAD AIMAN BIN MAHMUD

50211115139

FARHAN REZAL BIN AHMAD REZAL

50211115276

MUHAMMAD ASYRAFF BIN MOHD JALIL

50211115251

ISI KANDUNGAN
KANDUNGAN

HALAMAN

1.0

Penghargaan

2.0

Pengenalan

3.0

Sejarah Tamadun India

4.0

Sejarah Sistem Kasta dalam Masyarakat India

5.0

Perincian Sistem Kasta

6.0

Kebaikan Sistem Kasta dalam Masyarakat India

7.0

Keburukan Sistem Kasta Dalam Masyarakat India

10

8.0

Isu Novel Interlok & Sistem Kasta

11

9.0

Pandangan Masyarakat Terhadap Novel Interlok

12

10.0

Tindakan Kerajaan Terhadap Isu Novel Interlok

13

11.0

Kesimpulan

15

12.0

Rujukan

16

1.0 PENGHARGAAN

Bersyukur kami ke hadrat Illahi kerana dengan limpah dan kurnia-Nya dapat kami
menyempurnakan tugasan Tamadun Islam dan Tamadun Asia yang bertajuk Sistem Kasta dan
Masalah Novel Interlok Dalam Masyarakat India.
Pertama kali, setinggi-tinggi penghargaan kepada Encik Maahat , pensyarah TITAS kami
kerana sedikit sebanyak telah memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada kami teruamanya dari
segi pemilihan tajuk, penerangan dan penjelasan maklumat demi menyempurnakan tugasan
TITAS ini.
Selain itu, tidak lupa juga sejuta penghargaan kepada ibu-bapa kami yang memberikan
sokongan moral kepada kami sepanjang proses menyiapkan tugasan ini. Tanpa berkat doa dan
berkat mereka, tidak mungkin kami berjaya menyiapkan tugasan ini.
Akhir sekali, ribuan terima kasih juga pada rakan-rakan kami yang banyak berkongsi
maklumat-maklumat berguna. Perkongsian anda sangat bermakna dan telah banyak meringankan
beban sepanjang menyiapkan tugasan ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang
terlibat secara langsung atau secara tidak langsung dalam tempoh menyiapkan tugasan ini.

2.0 PENGENALAN
Pengajian subjek Tamadun Islam dan Asia (TITAS) membincangkan perihal tamadun
tamadun, pembangunan dan kejatuhannya, budaya dan agama tamadun tersebut. Secara
khususnya, tugasan kami lebih merujuk kepada Tamadun India dan lebih berkhusus kepada
sistem Kasta yang di amalkan oleh masyarakat India dan isu yang timbul dalam novel Interlok
karya Satarerawan Negara, Yang Berbahagia, Datuk Abdullah Hussain.
Dalam perlaksanaan tugas ini, kami telah mengenali dengan lebih dalam tentang
Tamadun India dan sistem kasta. Maka, ilmu tersebut turut disertakan dalam tugasan ini dan
diperinci kan kepada beberapa komponen penting untuk difahami. Hal ini termasuklah tentang
sejarah Tamadun India, sejarah sistem kasta, cara pengamalan sistem kasta, kebaikan dan
keburukannya serta isu yang timbul mengenai sistem kasta di Malaysia.

3.0 SEJARAH TAMADUN INDIA


Tamadun Asia merupakan tamadun yang tertua di dunia. Tarikh sebenar bermulanya
tamadun ini tidak dapat dikenal pasti, namun tamadun ini tetap mempunyai satu sejarah yang
panjang dan berlangsung hingga kini. Negara India terletak di antara Lautan Hindi dan
Pergunungan Himalaya. Negara ini boleh dibahagi kepada dua bahagian iaitu India Utara atau
dikenali juga sebagai Indo-Arya dan India Selatan yang juga dikenali sebagai Indo Dravida.
Sejarah bermulanya tamadun India boleh dikategorikan kepada tiga bahagian iaitu
daripada zaman awal, zaman pertengahan dan zaman Eropah1. Dalam zaman awal terdiri pula
daripada zaman Vedik, zaman empayar Maurya, zaman empayar Gupta, Zaman Sangam, zaman
gelap, zaman Pallaya dan zaman Chola. Tamadun India juga mengamalkan empat peringkat
kehidupan iaitu Brahmacarya, Grahasta, Vanaprasta, dan Sannyasa. Kitab Veda ditulis dalam
Bahasa Sanskrit. Dalam karya epic Mahabharata dan Ramayan, ia adalah memiliki kesusasteraan
Sanskrit. Antara kita-kitab Veda ialah Rig, Yajur, Sama dan Atharya.
Selepas beberapa tempoh, tamadun Indus telah mengalami keruntuhan. Hal ini
dikaitkan dengan kedatangan orang Aryan yang telah membawa satu
budaya dan tahap baru kepada masyarakat Lembah Indus.Tahap ini dikenali
sebagai Zaman Vedik. Zaman Vedik merupakan permulaan kehidupan
beragama bagi masyarakat tersebut kerana pada zaman itulah lahirnya
agama Hindu. Setalah beberapa ketika bertapak di Lembah Indus, menjelang
1 Sintok. Nota tamadun Islam dan Asia Tenggara sadn 1013.Universiti Utara Malaysia,2010

abad ketujuh Sebelum Masihi perhatian masyarakat tersebut beralih ke


Lembah Ganges.
Pada zaman ini terdapat golongan pemerintah yang terdiri daripada
golongan raja.Terdapat dua bentuk kerajaan, iaitu janapada atau kerajaan
kecil dan mahajanapada atau kerajaan besar. Di bawah pemerintahan
Chandragupta Maurya, kerajaan-kerajaan kecil ini telah disatukan. Pada
tahun 321 S.M. telah lahir empayar yang pertama di India. Ini berlaku
semasa pemerintahan Dinasti Maurya apabila seluruh India uatara telah
disatukan. Dinasti ini mencapai kemuncak kegemilangan pada ketika
pemerintahan Asoka.

4.0 SEJARAH SISTEM KASTA DALAM MASYARAKAT INDIA


Bukti terawal sistem kasta ini muncul di dalam kitab Veda seawal 1500 S.M. Di dalam
kitab Rived pula, pada 1700-1100 S.M jarang menyebut tentang sistem kasta. Walau
bagaimanapun, kitab Bhagavad Gita, 200 S.M 200 S.M telah menstresskan kepentingan sistem
kasta.2
Sistem kasta tidak mutlak dalam semua sejarah India. Sebagai contoh, dinasti yang termahsyur,
Dinasti Gupta yang diperintah sepanjang 320-550 S.M adalah dari Kasta Vaisha. Selain itu,
ramai pemerintah yang lain yang berasal daripada kasta yang berbeza seperti Maduria Nayaks
yang merupakan Belija.
Terdapat dua pendapat tentang asal usul sistem kasta pada zaman purba dan zaman
pertengahan di India3. Yang pertama, menekankan bahawa faktor ideologi yang membentuk
sistem kasta dan berpendapat bahawa kasta berakar-umbi dari empat varna. Yang kedua, ia
memfokuskan kepada faktor sosio-ekonomi dan mendakwa bahawa itulah yang membentuk
sistem kasta. Ia percaya bahawa sistem kasta berakar-umbi dari ekonomi, politik dan bahan
sejarah di India4

2 Chandra, Ramesh. Identity and Genesis of Caste System in India, New Delhi: Gyan
Books, 2005.
3 McGilvray, Dennis. Caste ideology and interaction. Cambridge University
Press,1982
4 Dirks, Nicholas B. Castes of Mind: Colonialism and the Making of New India,2001
6

5.0 PERINCIAN SISTEM KASTA


Perkataan kasta berasal dari Portugis dan digunakan oleh Eropah untuk mengklasifikasikan
suku masyarakat di India.
The Sanskrit word is Varna = colour, thus showing that upon the difference of
colour between the Aryan Brahmins and the aboriginal inhabitant the distinction of caste was
originally founded5 Pope
Setiap kelas didalam sistem kasta dianggotai oleh golongan yang berbeza taraf social mereka
mengikut pekerjaan.

5 J.A Dubois, Abbe. Hindu Manners, Customs & Ceremonies. Kegan Paul Limited,
2005
7

Rajah 1: Pengkelasan kasta yang digambarkan melalui pyramid

Berdasarkan Rajah 1 di atas, pengkelasan kasta dapat dibahagikan kepada empat


bahagian. Kelas yang pertama dan tertinggi selepas raja adalah Brahmin. Kelas ini terdiri
daripada golongan paderi-paderi dan para sarjana. Golongan ini mempunyai pekerjaan tradisi
iaitu melibatkan diri dalam memberi bimbingan rohani masyarakat, menjalankan upacara
perkahwinan, kematian dan pelbagai lagi. Kelas yang kedua pula merupakan golongan Ksatria.
Kelas ini terdiri daripada askar, polis dan pemimpin.Golongan dari kelas ini haruslah melindngi
masyarakat ketiga sebarang perperanagan atau bencana. Kelas ketiga pula dikenali sebagai
Waisya yang terdiri daripada golongan pedagang dan pekerja mahir. Akhir sekali, di tangga
terbawah sistem kasta adalah Sudra yang dianggotai dengan buruh kasar.
Walaubagaimanapun, tedapat juga golongan yang tidak berada dalam sistem kasta dan
golongan ini dikenali sebagai paria. Ciri masyarakat pariah dalam sistem kasta ini adalah satu
ciri yang paling kejam. Ia dilihat oleh banyak pihak sebagai salah satu fenomena perkauman
paling kuat. Golongan paria dianggap sebagai golongan yang tercemar. Sebagai contoh, seorang
golongan Brahmin boleh memberikan air kepada seorang golongan paria. Tetapi, seseorang dari
8

golongan paria tidak boleh memberi air kepada golongan Brahmin kerana mereka berpendapat
bahawa golongan paria membawa pencemaran kepada air itu.6

6 Kallie Szcepanski History of Indias Caste System , asiahistory.about.com

6.0 KEBAIKAN SISTEM KASTA DALAM MASYARAKAT INDIA


Sistem kasta merupakan sebuah sistem yang unik dan mempunyai cirinya yang tersindiri.
Walaupun sistem ini kelihatan begitu kompleks kerana kepelabagaian strukur dan sub bagi setiap
struktur, sistem ini masih mempunyai kebaikannya tersendiri.
Antara kebaikannya adalah oleh kerana sistem ini telah membahagikan pengkelasan
sosial masyarakat mengikut pekerjaan, tiada percanggahan berlaku dalam organisasi politik
tamadun India. Hal ini merujuk kepada7 Henry K. Beuchamp,L.I.E yang menyatakan;
Caste assigns to each individual his own profession or calling; and the handing down
of this system from father to son,from generation to generation, makes it impossible for
any person or his descendants to change the condition of life which the law assigns to
him for any other.

Oleh itu hal ini menunjukkan bahawa tiada bebanan yang dirasai oleh meraka oleh kerana
kepercayaan mereka kepada tradisi adalah tunjang utama untuk mereka terus kekal dengan nilainilai murni kehidupan mereka.
Selain itu, sistem kasta juga membuatkan masyarakat dari golongan yang sama
melahirkan sebuah komuniti yang rapat bagai isi dengan kuku. Sebagai contoh,Jati merupakan
subseksyen dalam sistem kasta. Golongan yang berada di kelas jati akan berkahwin antara satu
sama lain dan mengambil berat antara satu sama lain.

7 L.I.E Beuchamp R.Henry.et.al. Hindu Manners,Custom and Ceremonies. Delhi Universiti of


Madras, 1906

10

7.0 KEBURUKAN SISTEM KASTA DALAM MASYRAKAT INDIA


It is not permitted to contract marriage with a person of another case, not to change
from one profession or trade to another, nor for the same person to undertake more than one,
except he is the caste of philosophers, when permission is given on account of his dignity 8Megasthenes
Ciri sistem kasta yang telah menetapkan status dan pekerjaan pelajar sejak lahir telah
menyebabkan berlakunya kes seperti meletakkan orang yang salah kepada sesuatu pekerjaan.
Sebagai contoh, seorang anak paderi tidak semestinya berkebolehan untuk menjadi seorang
paderi. Tapi disebabkan sistem kasta yang mutlak, dia tidak boleh menukar kepada pekerjaan
lain. Oleh hal yang demikian, sistem kasta tidak dapat memenuhi potensi dan kebolehan
sesorang lalu meletakkan sebuah rintangan kepada produktiviti yang optimum di dalam sebuah
organisasi.
Selain itu, sistem kasta juga bertanggungjawab untuk beberapa amalan sosial yang tidak
bermoral. Oleh kerana kos hidup meningkat dan peluang pekerjaan semakin kurang dan pilihan
kerja yang terhad, rakyat terpaksa menggunakan cara licik dan amalan yang tidak bermoral untuk
mendapat mata pencarian mereka.
Akhir sekali, sistem kasta melahirkan amalan yang tidak berperikemanusiaan dan tidak
bermoral kepada golongan paria. Pada masa dahulu dan juga sekarang, sentuhan semata-mata
oleh golongan paria kepada golongan lain dianggap sebagai satu dosa. Golongan paria juga
dihalang daripada menyertai aktiviti-aktiviti dan tempat-tempat sosial dan agama.

8 G.S Ghunye, Caste and Race In India. Popular Prakashan Private Limited, 2008.
11

8.0 ISU NOVEL INTERLOK DAN SISTEM KASTA


Novel yang dikarang oleh Sasterawan Negara, Yang Berbahagia Datuk Abdullah Hussain
yang bertajuk Interlok telah dipilih oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai sebuah teks
Komponen Sastera dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu (KOMSAS) untuk
Tingkatan 5 di Zon 2. Zon 2 termasuk Wilayah Perkesetuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor
dan Negeri Sembilan.
Penggunaan novel itu di sekolah-sekolah telah menimbulkan bantahan kepada
masyarakat India di Malaysia. Hal ini kerana penggunaan satu istilah tertentu iaitu paria di
dalam novel yang dianggap menyinggung hati masyarakat India dan bersifat rasis9.
Beberapa pihak NGO yang mewakili suara masyarakat India termasuk MIC telah melahrikan
perasaan tidak puas hati mereka kepada Kementerian Pendidikan Malaysian dan turut meminta
membetulkan frasa yang menyinggukan hati mereka dalam novel tersebut.
Penulis novel itu dikatanya telah menggunakan istilah yang umumnya merujuk kepada
suatu golongan dalam masyarkat India yang rendah martabat dalam struktur sosial. Oleh hal
demikian, penggunaan istilah paria tersebut telah dianggap sebagai satu penghinaan kepada
kaum India.

9 M. Perry, Novel Interlok: Perasaan Tidak Puas Hati Kaum India Terhadap
Penggunaan Novel Interlok Selesai dengan Baik dan Adil
,free2talk2me.blogspot.com.my (March 25,2011)
12

9.0 PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP NOVEL INTERLOK


Pelbagai kumpulan masyarakat, ahli akedemik, ahli professional, orang awam juga
termasuk golongan sastera telah mendesak supaya novel Interlok dikekalkan sebagai novel
KOMSAS. Mereka menegaskan bahawa novel itu mepunyai pelbagai nilai positif dan tidak
bersifat rasis malahan menjurus kepada perpaduan kepada kaum.
Selain itu, novel itu juga menceritakan tentang kegigihan watak perlbagai kaum yang
ingin mengubah nasib diri dan memberi pengajaran kepada murid bahawa sesiapa sahaja, tanpa
mengira perbezaan kaum, warna kulit dan agama, boleh berjaya dalam kehidupan sekiranya
mereka berusaha.
Oleh itu, hal ini menyebabkan berlakunya dua pendapat yang berbeza tentang novel
Interlok dan membuatkan kerajaan sukar untuk membuat keputusan yang sesuai.

13

10.0 TINDAKAN KERAJAAN TERHADAP ISU NOVEL INTERLOK


Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah bersikap terbuka dan menerima segala
pandangan yang diberikan oleh masyarakat Malaysia demi menambah baik sistem pendidikan
negara. Bantahan yang dibuat oleh golongan India terhadapa frasa yang dianggap sensitive oleh
masyarakat India telah membuatkan kerajaan mengambil langkah segera dan tindakan yang
sewajarnya demi menangani isu ini sebelum terlewat.
Mesyuarat Jemaah Menteri telah diadakan pada 12 Januari 2011 dan persepakatan telah
dibuat untuk memutuskan supaya Kementerian Pendidikan mengadakan sesi dialog bersama
pihak NGO yang telah membangkitkan isu novel tersebut dan mencari jalan penyelesaian.
Beberapa untuk mewakilkan NGO telah dicalonkan oleh parti MIC dan mereka telah dijemput
untuk berdialog dengan pihak Kementerian pada 18 Januari 2011.
Pada sesi dialog tersebut, pihak Jemaah menteri telah bersetuju supaya:
1. Novel Interlok terus diguna pakai sebagai satu pendekatan yang komprehensif dicapai
dalam menangani isu berbangkit
2. Mengarahkan penubuhan satu panel bebas untuk mengkaji kandungan novel
3. Mendapatkan pandangan penulis
4. Mencadangkan kaedah terbaik untuk menyelesaikan isu tersebut.
Berdasarkan keputusan Jemaah menteri, sebuah panel telah ditubuhkan untuk mengakaji dan
meneliti isu sensitive yang ada dalam novel itu dan juga memperakukan suntingan yang sesuai
tanpa mengubah jalan cerita yang membawa mesej murni oleh pengarang.
Akhir sekali, isu novel interlok ini telah diselesaikan dan dipersetujui oleh semua panel
untuk menyerahkan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai penerbit untuk membuat
suntingan yang wajar kepada novel ini dalam cetakan yang akan datang. Kementerian pelajaran
14

juga telah bersetuju untuk menyediakan glossari untuk memperjelaskan frasa dan konsep yang
tekandung dalam novel Interlok bagi memudahkan murid untuk memahami teks dan konteks
yang ingin disampaikan oleh penulis yang memaparkan keharmonian kepelbagaian kaum di
Malaysia.

15

11.0 KESIMPULAN
Setelah menyiapkan tugasan ini, kami dapati bahawa tamadun India merupakan sebuah
tamadun yang unik dan tersendiri. Sistem kasta yang kompleks tetapi memberi kebaikan
menambahkan lagi ciri tamadun India yang unik.
Kami dapati bahawa pada zaman dahulu, pengkelasan masyarakat mengikut taraf sosial
telah membataskan pergaulan antara satu sama lain dalam sesebuah masyarakat. Hal ini
menyebabkan sifat uniti dalam sesebuah negara sukar dicapai.
Sebaliknya, di Malaysia rakyat yang berbilang kaum,bangsa dan agama dilayan dengan
sama rata. Tiada konsep paria diamalkan di Malaysia. Hal ini menyebabkan kami bersyukur
kerana kini setiap orang mampu untuk mengejar cita cita yang mereka impikan.

16

12.0 RUJUKAN

Chandra, Ramesh. Identity and Genesis of Caste System in India, New


Delhi: Gyan Books, 2005.

McGilvray, Dennis. Caste ideology and interaction. Cambridge University Press,1982

Dirks, Nicholas B. Castes of Mind: Colonialism and the Making of New India,2001

Kallie Szcepanski History of Indias Caste System , asiahistory.about.com

Sintok. Nota tamadun Islam dan Asia Tenggara sadn 1013.Universiti Utara
Malaysia,2010

L.I.E Beuchamp R.Henry.et.al. Hindu Manners,Custom and Ceremonies. Delhi universiti


of Madras, 1906

M. Perry, Novel Interlok: Perasaan Tidak Puas Hati Kaum India


Terhadap Penggunaan Novel Interlok Selesai dengan Baik dan Adil
,free2talk2me.blogspot.com.my (March 25,2011)

17

Anda mungkin juga menyukai