Anda di halaman 1dari 19

JADUAL BERKALA UNSUR

Eksperimen 4.1 :Mengkaji sifat kimia litium natrium dan kalium


A) Tindak balas logam alkali dengan air
Pernyataan masalah:
Bagaimanakah kereaktifan unsur Kumpulan 1 berubah apabila bertindak balas
dengan air?
Hipotesis:
Apabila menuruni Kumpulan 1, tindak balas antara logam alkali dengan air
menjadi semakin reaktif
Pembolehubah:
Dimanipulasi :__________________________________________________________________
Bergerakbalas : _________________________________________________________________
Dimalarkan

:__________________________________________________________________

B)Tindak balas logam alkali dengan oksigen


Pernyataan masalah:
Bagaimanakah kereaktifan unsur Kumpulan 1 berubah apabila bertindak balas
dengan air?
Hipotesis:
Apabila menuruni Kumpulan 1, tindak balas antara logam alkali dengan oksigen
menjadi semakin reaktif
Pembolehubah
Dimanipulasi :__________________________________________________________________
Bergerakbalas : _________________________________________________________________
Dimalarkan

:__________________________________________________________________

Eksperimen 4.2: Mengkaji sifat kimia unsur-unsur kumpulan 17


A)Tindak balas halogen dengan air
Pernyataan masalah:
Bagaimanakah halogen bertindak balas dengan air?
azhar@smkbera32

Page 1

Hipotesis:
Halogen membentuk larutan berasid dan menunjukkan sifat kelunturan apabila
bertindakbalas dengan air
Pembolehubah
Dimanipulasi :__________________________________________________________________
Bergerakbalas : _________________________________________________________________
Dimalarkan

:__________________________________________________________________

B)Tindak balas halogen dengan ferum


Pernyataan masalah:
Bagaimanakah halogen bertindak balas dengan ferum?
Hipotesis:
Halogen membentuk ferum (III) halida apabila bertindakbalas dengan ferum
Pembolehubah
Dimanipulasi :__________________________________________________________________
Bergerakbalas : _________________________________________________________________
Dimalarkan

:__________________________________________________________________

B)Tindak balas halogen dengan NaOH


Pernyataan masalah:
Bagaimanakah halogen bertindak balas dengan NaOH?
Hipotesis:
Halogen membentuk dua jenis garam natrium apabila bertindakbalas dengan
NaOH
Pembolehubah
Dimanipulasi :__________________________________________________________________
Bergerakbalas : _________________________________________________________________
Dimalarkan

:__________________________________________________________________

Eksperimen 4.3 Mengkaji sifat oksida unsur kala 3


Pernyataan masalah:
Bagaimanakah sifat oksida unsur Kala 3 berubah apabila merentasi kala?
Hipotesis:
Sifat oksida logam berubah daripada oksida bes kepada oksida asid apabila

azhar@smkbera32

Page 2

merentasi kala 3
Dimanipulasi :__________________________________________________________________
Bergerakbalas : _________________________________________________________________
Dimalarkan

: Isipadu air, asid nitrik dan larutan natrium hidroksida


ELEKTROKIMIA

Eksperimen 6.1: Mengkaji kesan kedudukan ion dalam siri elektrokimia terhadap
pemilihan ion untuk
dinyahcas pada elektrod
Pernyataan masalah:
Bagaimanakah kedudukan ion dalam siri elektrokimia mempengaruhi pemilihan
ion untuk dinyahcas pada elektrod?
Hipotesis:
Semakin rendah kedudukan ion dalam siri elektrokimia, semakin mudah ion
dipilih untuk dinyahcas.
Pembolehubah:
Dimanipulasi :__________________________________________________________________
Bergerakbalas : _________________________________________________________________
Dimalarkan

:__________________________________________________________________

Eksperimen 6.2: Mengkaji kesan kepekatan ion dalam larutan terhadap pemilihan
ion untuk
dinyahcas pada elektrod
Pernyataan masalah:
Bagaimanakah kepekatan ion di dalam asid hidroklorik mempengaruhi pemilihan
ion untuk dinyahcas di anod?
Hipotesis:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
.
Pembolehubah:
Dimanipulasi :__________________________________________________________________
Bergerakbalas : _________________________________________________________________
azhar@smkbera32

Page 3

Dimalarkan

:__________________________________________________________________

Eksperimen 6.3: Mengkaji kesan jenis elektrod yang digunakan terhadap


pemilihan ion untuk
dinyahcas pada elektrod
Pernyataan masalah:
Bagaimanakah jenis elektrod yang digunakan mempengaruhi hasil yang
terbentuk di anod semasa elektrolisis?
Hipotesis:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Pembolehubah:

Dimanipulasi :__________________________________________________________________
Bergerakbalas : _________________________________________________________________
Dimalarkan

:__________________________________________________________________

Eksperimen 6.4: Mengkaji penulenan kuprum


Pernyataan masalah:
Bagaimanakah proses elektrolisis dapat digunakan dalam menulenkan kuprum?
Hipotesis:
Jika kuprum tak tulen digunakan sebagai anod, kuprum tulen terbentuk di katod
Pembolehubah:
Dimanipulasi :__________________________________________________________________
Bergerakbalas : _________________________________________________________________
Dimalarkan

:Kepekatan elektrolit

azhar@smkbera32

Page 4

Eksperimen 6.5: Mengkaji penyaduran suatu objek logam dengan kuprum


Pernyataan masalah:
Bagaimanakah sebatang sudu besi dapat disadur dengan logam kuprum melalui
proses elektrolisis?
Hipotesis:
Sebatang sudu besi dapat disadur dengan logam kuprum apabila sudu besi
dijadikan sebagai katod melalui elektrolisis larutan kuprum (II) sulfat.

Pembolehubah:

Dimanipulasi :__________________________________________________________________
Bergerakbalas : _________________________________________________________________
Dimalarkan

:__________________________________________________________________

Eksperimen 6.6: Menunjukkkan penghasilan arus elektrik daripada tindak balas


kimia dalam sebuah
sel kimia
Pernyataan masalah:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Hipotesis:
Apabila dua logam yang berlainan dicelup ke dalam elektrolit dan disambungkan
dengan wayar, arus elektrik dihasilkan
Pembolehubah:
Dimanipulasi :__________________________________________________________________
Bergerakbalas : _________________________________________________________________
Dimalarkan

:__________________________________________________________________

Eksperimen 6.7: Membina siri elektrokimia berdasarkan beza keupayaan antara


logam
Pernyataan masalah:
azhar@smkbera32

Page 5

Bagaimanakah siri elektrokimia dapat dibina berdasarkan beza keupayaan antara


dua logam?
Hipotesis:
Siri elektrokimia dapat dibina berdasarkan nilai voltan sel bagi pasangan logam
yang berlainan
Pembolehubah:
Dimanipulasi :__________________________________________________________________
Bergerakbalas : _________________________________________________________________
Dimalarkan

:elektrod kuprum sebagai terminal positif

Eksperimen 6.8: Membina siri elektrokimia dengan menggunakan prinsip


penyesaran logam
Pernyataan masalah:
Bagaimanakah siri elektrokimia logam dapat dibina berdasarkan penyesaran
logam?
Hipotesis:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Pembolehubah:
Dimanipulasi :Jenis jalur logam dan larutan garam
Bergerakbalas : Tindak balas penyesaran
Dimalarkan

:__________________________________________________________________

Eksperimen 6.9: Mengesahkan ramalan terhadap tindak balas penyesaran


Pernyataan masalah:
Bagaimanakah mengesahkan ramalan dalam tindak balas penyesaran?
Hipotesis:
Jika tindak balas penyesaran berlaku, enapan logam atau perubahan warna
berlaku
azhar@smkbera32

Page 6

Pembolehubah:
Dimanipulasi :Pasangan logam dan larutan garam
Bergerakbalas : _________________________________________________________________
Dimalarkan

:Kepekatan larutan garam


ASID DAN BES

Eksperimen 7.1: Mengkaji peranan air untuk menunjukkan sifat asid


Pernyataan masalah:
Adakah air diperlukan untuk membolehkan asid menunjukkan sifatnya?
Hipotesis:
Asid menunjukkan sifatnya apabila dilarutkan dalam air
Pembolehubah:
Dimanipulasi : _________________________________________________________________

Bergerakbalas : _________________________________________________________________
Dimalarkan

: __________________________________________________________________

Eksperimen 7.2: Mengkaji peranan air dalam menunjukkann sifat alkali


Pernyataan masalah:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Hipotesis:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Pembolehubah:
Dimanipulasi : _________________________________________________________________
Bergerakbalas : _________________________________________________________________
Dimalarkan

: __________________________________________________________________

azhar@smkbera32

Page 7

Eksperimen 7.3: Mengkaji hubungkait antara nilai pH dengan kemolaran larutan


asid dan alkali
Pernyataan masalah:
Apakah hubungkait antara nilai pH dengan kemolaran asid dan alkali?
Hipotesis:
Jika kemolaran asid bertambah maka nilai pH berkurang manakala jika mekolaran
alkali bertambah maka nilai pH bertambah
Pembolehubah:

Dimanipulasi : _________________________________________________________________
Bergerakbalas : _________________________________________________________________
Dimalarkan

: __________________________________________________________________
GARAM

Eksperimen 8.1: Mengkaji keterlarutan garam nitrat, sulfat, karbonat dan klorida
dalam air
Pernyataan masalah:
Adakah semua garam larut dalam air?
Hipotesis:
Sesetengah garam larut dalam air tetapi ada yang tidak
Pembolehubah
Dimanipulasi : _________________________________________________________________
Bergerakbalas : _________________________________________________________________
Dimalarkan

: __________________________________________________________________

Eksperimen 8.2: Membina persamaan ion bagi pembentukan plumbum (II)


kromat (VI)
Pernyataan masalah:
Bagaimanakah persamaan ion bagi pemendakan plumbum (II) kromat(VI)
ditentukan?
azhar@smkbera32

Page 8

Hipotesis:
Jika kemolaran asid bertambah maka nilai pH berkurang manakala jika mekolaran
alkali bertambah maka nilai pH bertambah
Pembolehubah:
Dimanipulasi : Isipadu larutan barium klorida 0.5 moldm -3
Bergerakbalas : Tinggi mendakan kuning
Dimalarkan

: Isipadu dan kepekatan larutan plumbum (II) kromat (VI)

BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI


Eksperimen 9.1: Membandingkan sifat kekerasan logam tulen dengan aloinya
Pernyataan masalah:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Hipotesis:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Pembolehubah:
Dimanipulasi : _________________________________________________________________
Bergerakbalas : _________________________________________________________________
Dimalarkan

: __________________________________________________________________

Eksperimen 9.2: Membandingkan kadar pengaratan antara besi, keluli dan keluli
nirkarat
azhar@smkbera32

Page 9

Pernyataan masalah:
Adakah kadar pengaratan antara besi, keluli dan keluli nirkarat berbeza?
Hipotesis:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Pembolehubah:
Dimanipulasi : _________________________________________________________________
Bergerakbalas : _________________________________________________________________
Dimalarkan

: __________________________________________________________________

KADAR TINDAK BALAS


Eksperimen 1.1: Kesan saiz ke atas kadar tindak balas
Pernyataan masalah:
Bagaimanakah saiz ketulan marmar CaCO3 mempengaruhi kadar tindak balas?
Hipotesis:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Pembolehubah:
Dimanipulasi : _________________________________________________________________
Bergerakbalas : _________________________________________________________________
Dimalarkan

: __________________________________________________________________

Eksperimen 1.2: Kesan kepekatan ke atas kadar tindak balas


Pernyataan masalah:
Bagaimanakah kepekatan larutan natrium tiosulfat Na2S2O3 mempengaruhi
kadar tindak balas
Hipotesis:
azhar@smkbera32

Page 10

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Pembolehubah:
Dimanipulasi : _________________________________________________________________
Bergerakbalas : _________________________________________________________________
Dimalarkan

: __________________________________________________________________

Eksperimen 1.3: Kesan suhu ke atas kadar tindak balas


Pernyataan masalah:
Bagaimanakah suhu larutan natrium tiosulfat Na2S2O3 mempengaruhi kadar
tindak balas
Hipotesis:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Pembolehubah:
Dimanipulasi : _________________________________________________________________
Bergerakbalas : _________________________________________________________________
Dimalarkan

: __________________________________________________________________

Eksperimen 1.4: Kesan mangkin ke atas kadar tindak balas


Pernyataan masalah:
Bagaimanakah kehadiran mangkin mempengaruhi kadar tindak balas?
Hipotesis:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Pembolehubah:
Dimanipulasi : _________________________________________________________________
Bergerakbalas : _________________________________________________________________
Dimalarkan

: __________________________________________________________________

azhar@smkbera32

Page 11

Eksperimen 1.5: Kesan kuantiti mangkin ke atas kadar tindak balas


Pernyataan masalah:
Bagaimanakah kuantiti mangkin mempengaruhi kadar tindak balas?
Hipotesis:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Pembolehubah:
Dimanipulasi : _________________________________________________________________
Bergerakbalas : _________________________________________________________________
Dimalarkan

: __________________________________________________________________

SEBATIAN KARBON
Eksperimen 2.1: Hasil pembakaran sebatian organik
Pernyataan masalah:
Apakah hasil pembakaran sebatian organik
Hipotesis:
Pembakaran sebatian organik menghasilkan karbon dioksida dan air
Dimanipulasi : Jenis sebatian organik
Bergerakbalas : Hasil pembakaran sebatian organik
Dimalarkan

: Bekalan oksigen berlebihan

Eksperimen 2.2: Perbezaan sifat alkana dan alkena


a)Pembakaran dalam udara (heksana dan heksena)
Pernyataan masalah:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

azhar@smkbera32

Page 12

Hipotesis:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Dimanipulasi : _________________________________________________________________
Bergerakbalas : _________________________________________________________________
Dimalarkan

: __________________________________________________________________

Eksperimen 2.2: Perbezaan sifat alkana dan alkena


b)Tindak balas dengan bromin
Pernyataan masalah:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Hipotesis:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Pembolehubah:
Dimanipulasi : _________________________________________________________________
Bergerakbalas : _________________________________________________________________
Dimalarkan

: __________________________________________________________________

Eksperimen 2.2: Perbezaan sifat alkana dan alkena


azhar@smkbera32

Page 13

b)Tindak balas dengan larutan kalium manganat (VII) berasid


Pernyataan masalah:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Hipotesis:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Dimanipulasi : _________________________________________________________________
Bergerakbalas : _________________________________________________________________
Dimalarkan

: __________________________________________________________________

Eksperimen 2.3: Penyediaan etil etanoat dalam makmal


Pernyataan masalah:
Bagaimanakah etil etanoat disediakan dalam makmal?
Hipotesis:
Etil etanoatterhasil apabila campuran asid atanoik dan asid sulfurik dipanaskan
secara refluks
Dimanipulasi :Kuantiti asid etanoik dan etanol
Bergerakbalas : Penghasilan etil etanoat
Dimalarkan

: Asid etanoik dan etanol

Eksperimen 2.4: Mengkaji sifat fizik etil etanoat


Pernyataan masalah:
Adakah etil etanoat larut dalam air atau pelarut organik?
Hipotesis:
azhar@smkbera32

Page 14

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Pembolehubah:
Dimanipulasi :Jenis pelarut
Bergerakbalas : Keterlarutan ester
Dimalarkan

: etil etanoat

Eksperimen 2.5: Penggumpalan lateks


Pernyataan masalah:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Hipotesis:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Pembolehubah:
Dimanipulasi :_______________________________________________________________
Bergerakbalas : _______________________________________________________________
Dimalarkan

: ________________________________________________________________

Eksperimen 2.6: Sifat kekenyalan getah tervulkan dan getah tak tervulkan
Pernyataan masalah:
Adakah getah tervulkan lebih kenyal daripada getah tak tervulkan
Hipotesis:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Pembolehubah:
Dimanipulasi :Jenis getah
Bergerakbalas : Pemanjangan jalur getah

azhar@smkbera32

Page 15

Dimalarkan

: Panjang asal jalur getah

PENGOKSIDAAN DAN PENURUNAN


Eksperimen 3.1: Mengkaji kesan sentuhan logam lain terhadap pengaratan besi
Pernyataan masalah:
Apakah kesan sentuhan logam lain terhadap pengaratan besi?
Hipotesis:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Pembolehubah:
Dimanipulasi : _________________________________________________________________
Bergerakbalas : _________________________________________________________________
Dimalarkan

: __________________________________________________________________

TERMOKIMIA
Eksperimen 4.1: Menentukan haba pemendakan argentum klorida
Pernyataan masalah:
Adakah garam klorida yang berlainan mempengaruhi haba pemendakan
argentum klorida?

Hipotesis:
Apabila larutan argentum nitrat dicampurkan dengan garam klorida yang
berlainan nilai haba pemendakan tetap sama
Pembolehubah:
Dimanipulasi : _________________________________________________________________
Bergerakbalas : Nilai haba pemendakan
Dimalarkan

: Isipadu dan kemolaran argentum nitrat

Eksperimen 4.2: Menentukan haba penyesaran kuprum daripada larutan


azhar@smkbera32

Page 16

kuprum(II) sulfat
Pernyataan masalah:
Adakah logam yang berbeza mempengaruhi nilai haba penyesaran kuprum
daripada larutan kuprum(II) sulfat?
Hipotesis:
Nilai haba penyesaran kuprum daripada larutan kuprum(II) sulfat dengan
menggunakan logam yang berlainan adalah berbeza

Pembolehubah:
Dimanipulasi : Logam yang berlainan
Bergerakbalas : _________________________________________________________________
Dimalarkan

: __________________________________________________________________

Eksperimen 4.3: Menentukan haba peneutralan antara kekuatan asid dengan


alkali kuat
Pernyataan masalah:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Hipotesis:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Pembolehubah:
Dimanipulasi : Logam yang berlainan
azhar@smkbera32

Page 17

Bergerakbalas : Nilai haba peneutralan


Dimalarkan

: __________________________________________________________________

Eksperimen 4.5: Menentukan haba pembakaran pelbagai jenis alkohol


Pernyataan masalah:
Adakah bilangan atom karbon per molekul alkohol mempengaruhi nilai haba
pembakara
Hipotesis:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Pembolehubah:
Dimanipulasi : Jenis alkohol/
Bergerakbalas : Nilai haba pembakaran
Dimalarkan

: Isipadu air/ bekas kuprum

Aktiviti:
Membandingkan keberkesanan tindakan pencucian sabun dan detergen dalam
air liat
Pernyataan masalah:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Hipotesis:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Dimanipulasi : _________________________________________________________________
Bergerakbalas : _________________________________________________________________
Dimalarkan

: __________________________________________________________________

azhar@smkbera32

Page 18

azhar@smkbera32

Page 19