Anda di halaman 1dari 16

KURIKULUM SK PAYA MAS

SK PAYA MAS
PELAN STRATEGIK PANITIA BAHASA MELAYU TAHUN 2016 2020
BIDANG
ISU STRATEGIK
MATLAMAT STRATEGIK
BIL
.
1.

2.

3.

: AKADEMIK
: PENCAPAIAN BAHASA MELAYU BELUM MENCAPAI 100 % DALAM PEPERIKSAAN DALAMAN
DAN UPSR
: PENAMBAH BAIKAN PERATUS KESELURUHAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MENJELANG
2020

OBJEKTIF
Meningkatkan kelulusan 100%
dalam pemahaman dan
penulisan .

Meningkatkan penguasaan
murid- murid dalam kosa kata /
perbendaharaan kata dan dapat
membina ayat yang gramatis.
Mengurangkan bilangan murid
yang tidak menguasai
kemahiran membaca dan
menulis .

KPI
1. 100% murid lulus
dalam pemahaman dan
penulisan di dalam
peperiksaan dalaman
dan UPSR.

PENCAPAIAN

(Inisiatif) Strategi

TOV

2016

2017

2018

2019

2020

75%

80%

85 %

90%

95 %

100%

1.Meningkatkan kualiti
pengajaran guru .
2. Meningkatkan kualiti
pembelajaran murid.

2.100% murid menguasai


kosa kata /
perbendaharaan kata
dan dapat membina ayat
yang gramatis .

3. Meningkatkan
penglibatan murid
dalam aktiviti
sokongan Bahasa
Melayu.

3.100% murid Tahun 1


Tahun 6 menguasai
kemahiran membaca dan
menulis .

4.Menjadikan
pelajaran Bahasa
Melayu mata pelajaran
yang mudah dan
menarik minat murid.

PERANCANGAN STRATEGIK KURIKULUM SK PAYA MAS 2016 - 2020

KURIKULUM SK PAYA MAS

PELAN TAKTIKAL PANITIA BAHASA MELAYU 2016


OBJEKTIF

: PENAMBAHBAIKAN PERATUS KESELURUHAN AKHIR TAHUN DAN UPSR BAHASA MELAYU 10 %

STRATEGIK

: MENINGKATKAN PRESTASI MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU

Bil.

Aktiviti

Pegawai
Bertanggung
jawab

Kos /
Sumber

Tempoh Masa
Tarikh
Jangka

Tarikh
Laksana

KPI

Output

1.

Perkembangan staf

Pn Norsuhana

Sekolah

Jan

Jan

% peningkatan
BM dalam Akhir
Tahun dan
UPSR

LDP

2.

Bengkel Teknik Menjawab


Penulisan dan Pemahaman

En Mohd
Firdaus

RM100 /
Sekolah

Feb Septembe
r

Feb Septembe
r

% peningkatan
BM dalam Akhir
Tahun dan
UPSR

Bengkel

3.

1 murid 1 kamus

En Roslan

Individu
Sepanjang
tahun

% peningkatan
BM dalam Akhir
Tahun dan
UPSR

Kamus BM/BM

Sepanjang
tahun

Sepanjang
Tahun

Sepanjang
Tahun

% peningkatan
BM dalam Akhir
Tahun dan
UPSR

Okt

Okt

Latih tubi
4.

Program Menyalin Karangan

En Norisham

RM100/
sekolah

5.
Program Bulan Bahasa
Kebangsaan

Pn Nur Syafiqah

RM150 /
sekolah

PERANCANGAN STRATEGIK KURIKULUM SK PAYA MAS 2016 - 2020

% peningkatan
BM dalam Akhir
Tahun dan
UPSR

Pertandingan

Catatan

KURIKULUM SK PAYA MAS

6.

7.

8.

9.

10.

Kelas Tambahan Hari Sabtu

En. Mohd
Firdaus

Sekolah

Sudut Bahasa Melayu dan


Sudut LINUS di Dalam Kelas

Semua guru
Bahasa Melayu,
Guru LINUS dan
Guru Kelas

Sekolah

Program Anakku Sayang

En. Zubir

Sekolah

Kuiz dan Teka Silang Kata

Program Celik Pintar (Program


LINUS)

En. Mohd
Rashid

Penyelaras
LINUS
KP Bahasa
Melayu
Guru Bahasa
Melayu Tahun 1,
2 dan 3

RM 100/
Sekolah

RM 150/
sekolah

PERANCANGAN STRATEGIK KURIKULUM SK PAYA MAS 2016 - 2020

% peningkatan
BM dalam Akhir
Tahun dan
UPSR

Kelas Tambahan

% peningkatan
BM dalam Akhir
Tahun dan
UPSR

Pertandingan

% peningkatan
BM dalam Akhir
Tahun dan
UPSR

Penggunaan
Modul

Meluaskan
penguasaan
pelajar
Feb
terhadap
Novembe kosa kata.

Pertandingan

Feb

Feb

JanuariNovembe
r

JanuariNovembe
r

FebruariNovembe
r

JanuariNovembe
r

Feb
Novembe
r

10 Jan
31 Okt
2016
(Tahun 2
dan Tahun
3)

10 Jan
31 Okt
2016
(Tahun 2
dan Tahun
3)

2 Mei 31
Okt 2016
(Tahun 1)

2 Mei 31
Okt 2016
(Tahun 1)

Peratus murid
menguasai
keseluruhan
konstruk

Meningkatkan
penguasaan
konstruk murid
tidak menguasai
Literasi Bahasa
Melayu

KURIKULUM SK PAYA MAS

PERANCANGAN STRATEGIK KURIKULUM SK PAYA MAS 2016 - 2020

KURIKULUM SK PAYA MAS

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MELAYU 2016


NAMA PROGRAM

: PERKEMBANGAN STAF

OBJEKTIF

: MENINGKATKAN KEMAHIRAN PEDAGOGI DAN TEKNIK PENGAJARAN GURU

SASARAN

: SEMUA GURU

KOS

: TIADA

LANGKA
H

PROSES KERJA

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

Penyediaan Kertas Kerja

Pengerusi dan
Setiausaha

Disember

Perbincangan dengan Guru


Besar dan GPK

Pengerusi dan GPK

Disember

Perbincangan dengan AJK

AJK Kerja

Penyediaan Bahan dan


Tempat

AJK Kerja

Pelaksanaan Aktiviti

AJK Kerja

Penilaian dan Postmortem

AJK Kerja

Oktober

Laporan

Pn Norsuhana

Oktober

PERANCANGAN STRATEGIK KURIKULUM SK PAYA MAS 2016 - 2020

Januari
JanuariOktober
JanuariOktober

KPI

STATUS

PELAN
KONTIGENSI
- Edaran bahan LDP
- Bahan dimasukkan
doi dalam google
drive sekolah

KURIKULUM SK PAYA MAS

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MELAYU 2016

NAMA PROGRAM

: BENGKEL TEKNIK MENJAWAB PENULISAN DAN PEMAHAMAN

OBJEKTIF

: MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID DALAM TEKNIK MENJAWAB KERTAS PEMAHAMAN DAN


PENULISAN

SASARAN

: SEMUA MURID TAHUN 6

KOS

: RM100 / Sekolah

LANGKA
H

PROSES KERJA

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH
Disember

Penyediaan Kertas Kerja

Pengerusi dan
Setiausaha

Perbincangan dengan Guru


Besar dan GPK

Pengerusi dan GPK

Januari

Perbincangan dengan AJK

AJK Kerja

Januari

Penyediaan Bahan dan


Tempat

AJK Kerja

Januari

Pelaksanaan Aktiviti

AJK Kerja

Februari Oktober

Penilaian dan Postmortem

AJK Kerja

Oktober

Laporan

En Mohd Firdaus

Oktober

PERANCANGAN STRATEGIK KURIKULUM SK PAYA MAS 2016 - 2020

KPI

STATUS

PELAN
KONTIGENSI

KURIKULUM SK PAYA MAS

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MELAYU 2016


NAMA PROGRAM

: 1 MURID 1 KAMUS

OBJEKTIF

: MURID MENGUASAI KOSA KATA / PERBENDAHARAAN KATA DAN DAPAT MEMBINA AYAT
YANG GRAMATIS

SASARAN

: SEMUA MURID TAHUN 4, 5 DAN 6

KOS

: TIADA

LANGKA
H

PROSES KERJA

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

Penyediaan Kertas Kerja

Pengerusi dan
Setiausaha

Disember

Perbincangan dengan Guru


Besar dan GPK

Pengerusi dan GPK

Disember

Perbincangan dengan AJK

AJK Kerja

Disember

Penyediaan Bahan dan


Tempat

AJK Kerja

Januari

Pelaksanaan Aktiviti

AJK Kerja

Penilaian dan Postmortem

AJK Kerja

Oktober

Laporan

En. Roslan

Oktober

PERANCANGAN STRATEGIK KURIKULUM SK PAYA MAS 2016 - 2020

Januari

KPI

STATUS

PELAN
KONTIGENSI

KURIKULUM SK PAYA MAS

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MELAYU 2016


NAMA PROGRAM

: PROGRAM MENYALIN KARANGAN

OBJEKTIF

: MENINGKATKAN KELULUSAN 100% DALAM PENULISAN

SASARAN

: SEMUA MURID TAHUN 3, 4, 5 DAN 6

KOS

: TIADA

LANGKA
H

PROSES KERJA

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

Penyediaan Kertas Kerja

Pengerusi dan
Setiausaha

Disember

Perbincangan dengan Guru


Besar dan GPK

Pengerusi dan GPK

Disember

Perbincangan dengan AJK

AJK Kerja

Disember

Penyediaan Bahan dan


Tempat

AJK Kerja

Pelaksanaan Aktiviti

AJK Kerja

Penilaian dan Postmortem

AJK Kerja

November

Laporan

En. Norisham

November

PERANCANGAN STRATEGIK KURIKULUM SK PAYA MAS 2016 - 2020

Januari November
Januari November

KPI

STATUS

PELAN
KONTIGENSI

KURIKULUM SK PAYA MAS

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MELAYU 2016


NAMA PROGRAM

: PROGRAM BULAN BAHASA KEBANGSAAN

OBJEKTIF

: 1. MURID MELIBATKAN DIRI DALAM AKTIVITI YANG DIJALANKAN.


2. MURID DAPAT MENGUASAI KEMAHIRAN BERBAHASA DENGAN BERTATASUSILA

SASARAN

: SEMUA MURID TAHUN 3, 4, 5 DAN 6

KOS

: TIADA

LANGKA
H

PROSES KERJA

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

Penyediaan Kertas Kerja

Pengerusi dan
Setiausaha

September

Perbincangan dengan Guru


Besar dan GPK

Pengerusi dan GPK

September

Perbincangan dengan AJK

AJK Kerja

September

Penyediaan Bahan dan


Tempat

AJK Kerja

September

Pelaksanaan Aktiviti

AJK Kerja

Penilaian dan Postmortem

AJK Kerja

Oktober

Laporan

Pn. Nur Syafiqah

Oktober

PERANCANGAN STRATEGIK KURIKULUM SK PAYA MAS 2016 - 2020

Oktober

KPI

STATUS

PELAN
KONTIGENSI

KURIKULUM SK PAYA MAS

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MELAYU 2016

NAMA PROGRAM

: KELAS TAMBAHAN UPSR HARI SABTU

OBJEKTIF

: MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID DALAM TEKNIK MENJAWAB KERTAS PEMAHAMAN DAN


PENULISAN

SASARAN

: SEMUA MURID TAHUN 6

KOS

: RM100 / Sekolah

LANGKA
H

PROSES KERJA

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH
Disember

Penyediaan Kertas Kerja

Pengerusi dan
Setiausaha

Perbincangan dengan Guru


Besar dan GPK

Pengerusi dan GPK

Januari

Perbincangan dengan AJK

AJK Kerja

Januari

Penyediaan Bahan dan


Tempat

AJK Kerja

Januari

Pelaksanaan Aktiviti

AJK Kerja

Februari Oktober

Penilaian dan Postmortem

AJK Kerja

Oktober

Laporan

En Mohd Firdaus

Oktober

PERANCANGAN STRATEGIK KURIKULUM SK PAYA MAS 2016 - 2020

KPI

STATUS

PELAN
KONTIGENSI

KURIKULUM SK PAYA MAS

PELAN OPERASI PENGURUSAN KURIKULUM TAHUN 2012 - 2015


NAMA PROGRAM :

PROGRAM SUDUT BAHASA MELAYU DAN SUDUT LINUS

OBJEKTIF

1. MENJADI SUDUT BACAAN DAN PANDUAN KEPADA GURU SERTA MURID


2. DAPAT DIGUNAKAN OLEH MURID KETIKA WAKTU LAPANG
3. MENGURANGKAN PERATUS MURID LINUS

SASARAN

SEMUA GURU DAN MURID SK PAYA MAS

KOS

RM

LANGKA
H

PROSES KERJA

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

Penyediaan Kertas Kerja

Pengerusi dan
Setiausaha

Disember

Perbincangan dengan Guru


Besar dan GPK

Pengerusi dan GPK

Disember

Perbincangan dengan AJK

AJK Kerja

Disember

Penyediaan Bahan dan


Tempat

AJK Kerja

Pelaksanaan Aktiviti

AJK Kerja

Penilaian dan Postmortem

AJK Kerja

Oktober

Laporan

Pn. x

Oktober

PERANCANGAN STRATEGIK KURIKULUM SK PAYA MAS 2016 - 2020

Disember Oktober
Januari Oktober

KPI

STATUS

PELAN
KONTIGENSI

KURIKULUM SK PAYA MAS

PELAN OPERASI PENGURUSAN KURIKULUM TAHUN 2012 - 2015


NAMA PROGRAM :

PROGRAM ANAKKU SAYANG

OBJEKTIF

1. MENGURANGKAN PERATUS MURID LINUS


2. MENINGKATKAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU MURID SECARA BERPERINGKAT

SASARAN

SEMUA GURU DAN MURID LINUS SK PAYA MAS

KOS

RM

LANGKA
H

PROSES KERJA

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

Penyediaan Kertas Kerja

Pengerusi dan
Setiausaha

Januari

Perbincangan dengan Guru


Besar dan GPK

Pengerusi dan GPK

Januari

Perbincangan dengan AJK

AJK Kerja

Januari

Penyediaan Bahan dan


Tempat

AJK Kerja

Januari

Pelaksanaan Aktiviti

AJK Kerja

Februari Oktober

Penilaian dan Postmortem

AJK Kerja

November

Laporan

En. Zubir

November

PERANCANGAN STRATEGIK KURIKULUM SK PAYA MAS 2016 - 2020

KPI

STATUS

PELAN
KONTIGENSI

KURIKULUM SK PAYA MAS

PELAN OPERASI PENGURUSAN KURIKULUM TAHUN 2012 - 2015


NAMA PROGRAM :

PROGRAM KUIZ DAN TEKA SILANG KATA

OBJEKTIF
KALANGAN

1. MENINGKATKAN PENGUASAAN KEMAHIRAN TATABAHASA DAN KOSA KATA DALAM

MURID
SASARAN

SEMUA GURU DAN MURID SK PAYA MAS

KOS

RM

LANGKA
H

PROSES KERJA

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

Penyediaan Kertas Kerja

Pengerusi dan
Setiausaha

Januari

Perbincangan dengan Guru


Besar dan GPK

Pengerusi dan GPK

Januari

Perbincangan dengan AJK

AJK Kerja

Januari

Penyediaan Bahan dan


Tempat

AJK Kerja

Januari

Pelaksanaan Aktiviti

AJK Kerja

Februari November

Penilaian dan Postmortem

AJK Kerja

November

Laporan

En. Mohd Rashid

November

PERANCANGAN STRATEGIK KURIKULUM SK PAYA MAS 2016 - 2020

KPI

STATUS

PELAN
KONTIGENSI

KURIKULUM SK PAYA MAS

PERANCANGAN STRATEGIK KURIKULUM SK PAYA MAS 2016 - 2020

KURIKULUM SK PAYA MAS

SK PAYA MAS
PELAN OPERASI PROGRAM LINUS TAHUN 2016 2020
NAMA PROGRAM :
OBJEKTIF
:
SASARAN
KOS
LANGKA
H
1.
2.

3.

4.
5.

:
:

CELIK PINTAR
MENINGKATKAN PENGUASAAN KONSTRUK MURID TIDAK MENGUASAI LITERASI BAHASA
MELAYU
MURID TIDAK MENGUASAI KONSTRUK LITERASI BAHASA MELAYU TAHUN 1,2 DAN 3
RM 150.00

PROSES KERJA
Penyediaan kertas
kerja
Perbincangan
dengan GPK 1 dan
Guru Besar.
Mesyuarat dengan
AJK yang terlibat

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Penyelaras dan
Setiausaha
Penyelaras
Guru Besar dan GPK
1
KP B. Melayu
Penyelaras
AJK
Guru Besar dan GPK
1

7.

2 jam

AJK Kerja

7 hari

Pelaksanaan aktiviti

AJK Kerja

9 bulan ( Murid
tahun 2 dan 3)

Pelaporan

PELAN
KONTIGENSI

2 jam

Penyediaan bahan
dan kemudahan

Penilaian dan
postmoterm

STATUS

3 hari

5 bulan ( Murid
tahun 1)
6.

KPI

AJK Kerja
Guru Besar dan GPK
1
Setiausaha

PERANCANGAN STRATEGIK KURIKULUM SK PAYA MAS 2016 - 2020

Kesediaan
program di
laksanakan
Peratus murid
menguasai
keseluruhan
konstruk

2 hari

Penambahbaika
n aktiviti

3 hari

Hasil capaian

Penggunaan
modul murid

KURIKULUM SK PAYA MAS

program

PERANCANGAN STRATEGIK KURIKULUM SK PAYA MAS 2016 - 2020