Anda di halaman 1dari 13

LAPORAN ORIENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

MINGGU 1
BIL.
1
2
3
4
5

PERKARA
Tarikh
Masa
Tajuk/Bidang
Aspek
Objektif

KETERANGAN
29 Januari 2015
7.00 pagi hingga 2.00 petang
Taaruf SKTBD
Sekolah dan Organisasi
1. Guru baharu dapat mengenali persekitaran sekolah,
budaya sekolah dan berkenalan dengan komuniti
sekolah.
2. Guru baharu dapat mengenali organisasi pentadbiran
sekolah, PPD Pasir Gudang, JPN Johor dan Kementerian

Aktiviti

Penilaian

Pendidikan Malaysia.
1. Taklimat guru-guru baharu oleh PPD Pasir Gudang.
2. Mesyuarat bersama pentadbir dan guru-guru.
3. Sesi suai kenal bersama komuniti sekolah.
4. Mendapatkan maklumat mengenai sekolah.
Semua maklumat dapat diperoleh dengan mudah
berdasarkan sumber-sumber iaitu:

Refleksi

Buku Takwim SKTBD


Laman Web PPD Pasir Gudang
Laman Web JPN
Laman Web KPM
Sebagai seorang guru, kita perlu bersiap siaga dan
menyesuaikan

diri

dengan

keadaan

sekeliling

terutamanya di tempat yang baharu.

LAPORAN ORIENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU


MINGGU 1
BIL.
1
2
3
4
5

PERKARA
Tarikh
Masa
Tajuk/Bidang
Aspek
Objektif

KETERANGAN
1 Februari 2015
7.00 pagi hingga 2.00 petang
Kurikulum
Pekeliling dan Budaya Kerja Sekolah
1. Guru baharu sentiasa peka dan bersedia dengan
budaya kerja SKTBD.
2. Guru baharu dapat mempelajari dan menyesuaikan
diri dengan budaya kerja SKTBD.

Aktiviti

1. Sesi

suai

kenal

bersama

Guru

Penolong

Kurikulum, Puan Rusidah binti Mohamed.


2. Perbincangan mengenai visi, misi dan
sekolah.
3. Penerangan

mengenai

Fail

Rekod

Kanan
aspirasi

Mengajar,

Fail

Program Pembangunan Guru Baharu (PPGB) dan Fail


7

Penilaian

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS).


Memahami dan bersedia untuk menyesuaikan

Refleksi

dengan persekitaran dan budaya kerja sekolah.


Sebagai seorang guru, kita perlu menyediakan diri dalam

diri

segala bidang ilmu.

LAPORAN ORIENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU


MINGGU 1
BIL.
1
2
3
4
5
6

PERKARA
Tarikh
Masa
Tajuk/Bidang
Aspek
Objektif

KETERANGAN
2 Februari 2015
7.00 pagi hingga 2.00 petang
Hal Ehwal Murid
Bidang tugas dan Jawatankuasa Hal Ehwal Murid
1. Dapat mempelajari dan mengetahui maklumat

Aktiviti

berhubung hal ehwal murid.


1. Sesi suai kenal bersama Guru Penolong Kanan Hal
Ehwal Murid, Puan Yusnita binti Mohd Yunos.
2. Penerangan tentang bidang tugas dan jawatankuasa
hal ehwal murid.
3. Perbincangan mengenai hal disiplin dan pengendalian
sesuatu masalah yang berlaku dalam kalangan murid.
4. Perbincangan mengenai tugas-tugas guru kelas serta
tindakan yang perlu diambil bagi mengendalikan

Penilaian

masalah murid di bawah tanggungjawabnya.


Memahami dan bersedia untuk menyesuaikan

Refleksi

dengan lapangan pendidikan yang sebenar.


Sebagai seorang guru, kita perlu mempersiapkan diri

diri

daripada segenap aspek agar mampu menjadi insan


yang fleksibel dan serba boleh.

LAPORAN ORIENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU


MINGGU 1
BIL.
1
2
3
4
5

PERKARA
Tarikh
Masa
Tajuk/Bidang
Aspek
Objektif

Aktiviti

KETERANGAN
4 Februari 2015
7.00 pagi hingga 2.00 petang
Program Sekolah
Perhimpunan Rasmi Kokurikulum dan LADAP 1/2015
1. Melibatkan guru baharu dengan program sekolah.
2. Guru baharu dapat mempelajari pengendalian
program-program sekolah.
1. Perhimpunan rasmi Kokurikulum
dataran sekolah.
2. Majlis
Watikah

Pelantikan

dijalankan

Ketua-ketua

di

Unit

Kokurikulum turut dijalankan.


3. Pelaksanaan LADAP 1/2015 dilaksanakan di Unit
Persidangan Utama oleh Puan Asmah, Pegawai SISC+
7
9

Penilaian

tentang Pembelajaran Abad 21.


Program yang dijalankan amat

Refleksi

membentuk keperibadian seorang guru yang kompeten.


Sebagai seorang guru, kita perlu sentiasa melaksanakan
pembaharuan
kepimpinan.

waima

dari

segi

berkesan

pedagogi

dalam

mahupun

LAPORAN ORIENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU


MINGGU 1
BIL.
1
2
3
4
5

PERKARA
Tarikh
Masa
Tajuk/Bidang
Aspek
Objektif

Aktiviti

KETERANGAN
5 Februari 2015
7.00 pagi hingga 2.00 petang
Program Sekolah
Taklimat Merentas Desa ke-3
1. Melibatkan guru baharu dengan program sekolah.
2. Guru baharu dapat mempelajari pengendalian
program-program sekolah.
1. Taklimat Merentas Desa

dilaksanakan

di

Unit

Persidangan Utama melibatkan guru-guru sesi pagi


dan petang.
2. Encik Mohd Najib bin Sulaiman, Guru Penolong Kanan
Kokurikulum dan Encik Abdul Wahab memberikan
penerangan secara terperinci mengenai perjalanan
acara Merentas Desa yang akan diadakan pada 14
Februari 2015.
3. Tugas dan tanggungjawab berkaitan Unit Kokurikulum
7
9

Penilaian

diberikan kepada guru-guru baharu.


Memahami dan bersedia untuk menyesuaikan

Refleksi

dengan persekitaran dan budaya kerja.


Sebagai seorang guru, kita perlu sentiasa bersedia

diri

dengan amanah dan tanggungjawab yang diberi.

LAPORAN ORIENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU


MINGGU 2
BIL.
1
2
3
4
5
6

PERKARA
Tarikh
Masa
Tajuk/Bidang
Aspek
Objektif

KETERANGAN
8 Februari hingga 12 Februari 2015
12.00 tengah hari hingga 6.30 petang
Sesi Petang
Tanggungjawab dan Peranan Guru Sesi Petang
1. Mengetahui peranan dan tanggungjawab guru-guru

Aktiviti

sesi petang.
1. Sesi suai kenal bersama Guru Penolong Kanan Petang,
Puan Zuhaini binti Mohd Noh.

2. Penerangan terperinci diberikan kepada guru-guru


baharu mengenai pengurusan dan pelaksanaan sesi
petang.
3. Tugas dan tanggungjawab seperti guru kelas, jadual
waktu, jadual bertugas mingguan dan sebagainya
7

Penilaian

diberikan kepada guru-guru baharu.


Memahami dan bersedia untuk menyesuaikan

Refleksi

dengan persekitaran dan budaya kerja.


Sebagai seorang guru, kita perlu sentiasa bersedia

diri

dengan amanah dan tanggungjawab yang diberi.

LAPORAN ORIENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU


MINGGU 3
BIL.
1
2
3
4

PERKARA
Tarikh
Masa
Tajuk/Bidang
Aspek

KETERANGAN
15 Februari hingga 19 Februari 2015
12.00 tengah hari hingga 6.30 petang
Kurikulum
Taklimat Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PPB)

Objektif

dan Akademik
1. Guru baharu diberi pendedahan berkaitan pekeliling

Aktiviti

dan portfolio.
1. Taklimat PPB dan PPGB disampaikan oleh Puan
Rusidah dan Encik Ridhaudin.
2. Penerangan terperinci diberikan kepada guru-guru
mengenai pengurusan portfolio PPB dan PPGB.
3. Guru-guru baharu dikehendaki mengisi maklumat
pada laman web Program Transformasi Minda yang

Penilaian

merupakan syarat pengesahan jawatan.


Mengetahui dan mendalami peranan dan tanggungjawab

Refleksi

guru sebagai penjawat awam.


Sebagai seorang guru, kita perlu sentiasa peka dengan
perubahan dan menyedari tanggungjawab hakiki.

LAPORAN ORIENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU


MINGGU 4
BIL.
1
2
3
4
5

PERKARA
Tarikh
Masa
Tajuk/Bidang
Aspek
Objektif

KETERANGAN
22 Februari 2015 hingga 26 Februari 2015
12.00 tengah hari hingga 6.30 petang
Kurikulum
Pencerapan oleh Ketua Panitia Bahasa Malaysia
1. Guru baharu dapat menyampaikan sesi pengajaran
dan pembelajaran (PdP) dengan mengaplikasikan

Aktiviti

Pembelajaran Abad 21.


1. Ketua Panitia Bahasa Malaysia, Puan Adibah binti
Sulaiman mencerap di kelas UPM 2 bagi mata
pelajaran Bahasa Malaysia Tahun 3.
2. Mendapat maklum balas setelah dicerap berkaitan
pedagogi dan aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan.
3. Salinan markah pencerapan turut diberikan kepada

Penilaian

guru.
Dapat
mengetahui

Refleksi

penambahbaikan setelah dicerap.


Sebagai
seorang
guru,
kita

perlu

memperbaharui

pengajaran

mengaplikasikan

cara

kekuatan,

penyampaian

teknik

berkesan kepada murid.

kelemahan

serta

kaedah

serta
sentiasa

yang

dan
lebih

LAPORAN ORIENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU


MINGGU 5
BIL.
1
2
3
4
5

PERKARA
Tarikh
Masa
Tajuk/Bidang
Aspek
Objektif

Aktiviti

KETERANGAN
1 Mac 2015 hingga 5 Mac 2015
12.00 tengah hari hingga 6.30 petang
Program Sekolah
Mesyuarat PIBG
1. Melibatkan guru baharu dengan program sekolah.
2. Memperkenalka guru baharu dengan masyarakat
sekeliling.
1. Semua guru melaksanakan tugas masing-masing.
2. Mesyuarat PIBG dilaksanakan berdasarkan tentatif
yang telah dibincangkan.
3. Guru diberi tanggungjawab

untuk

mengira

undi

semasa proses pemilihan wakil ibu bapa bagi sesi


2015.
4. Sesi beramah mesra antara guru-guru dan ibu bapa
7

Penilaian

yang hadir.
Dapat mengetahui perjalanan sesuatu program besar

Refleksi

terutamanya yang melibatkan ibu bapa.


Sebagai seorang guru, kita perlu bijak dalam menangani
masalah atau usul yang wujud demi kebaikan muridmurid, guru-guru, ibu bapa mahupun sekolah.

LAPORAN ORIENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU


MINGGU 6
BIL.
1
2
3
4
5

PERKARA
Tarikh
Masa
Tajuk/Bidang
Aspek
Objektif

KETERANGAN
8 Mac 2015 hingga 12 Mac 2015
12.00 tengah hari hingga 6.30 petang
Kurikulum
Mesyuarat Kurikulum Bil 2/2015
1. Mengetahui maklumat berhubung kurikulum seperti
pentaksiran,

Aktiviti

LINUS,

PdP

Abad

21,

KBAT

dan

tanggungjawab.
1. Mesyuarat dipengerusikan oleh Puan Rusidah binti

Mohamed, Guru Penolong Kanan Kurikulum.


2. Penjelasan mengenai beberapa perkara yang perlu
dititikberatkan

oleh

seseorang

guru

di

sekolah

berkaitan kurikulum seperti pentaksiran, LINUS, PdP


Abad 21, KBAT dan tanggungjawab.
3. Guru diberikan peringatan dan teguran berhemah
7

Penilaian

berkaitan pengurusan, tanggungjawab dan sikap.


Setiap guru harus melengkapkan diri daripada segenap
aspek agar mampu menjadi insan yang fleksibel dan
dapat melaksanakan tanggungjawab yang diberi dengan

Refleksi

baik.
Sebagai seorang guru, kita perlu melaksanakan amanah
dan tanggungjawab yang diberikan dengan telus dan
berkesan.

LAPORAN ORIENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU


MINGGU 7
BIL.
1
2
3
4
5

PERKARA
Tarikh
Masa
Tajuk/Bidang
Aspek

KETERANGAN
22 Mac 2015 hingga 26 Mac 2015
12.00 tengah hari hingga 6.30 petang
Kokurikulum
Kejohanan MSSD Pasir Gudang

Objektif

Kejohanan Balapan dan Padang SKTBD


1. Dapat menimba pengalaman menjadi guru pengiring
semasa Kejohanan MSSD Pasir Gudang.
2. Dapat menimba ilmu dan pengalaman
mengetahui

Aktiviti

proses

pelaksanaan

mengendalikan sukan tahunan sekolah.


1. Menjadi guru pengiring bagi murid-murid

serta
dalam
yang

menjadi wakil sekolah untuk Kejohanan MSSD Pasir


Gudang pada 22 Mac 2015 hingga 24 Mac 2015.
2. Menghadiri mesyuarat Pelarasan AJK Pengelolaan
Kejohanan Balapan dan Padang pada 22 Mac 2015.
3. Setiap guru diberikan tugas masing-masing agar
program yang dirancang dapat dilaksanakan dengan

baik.
4. Guru diberikan tugas bagi AJK Teknikal dan AJK
7

Penilaian

Penyampaian Hadiah.
Mendapat pendedahan berkaitan pengurusan sesuatu
program besar agar dapat dijalankan secara tersusun

Refleksi

dan sistematik.
Sebagai seorang guru, kita perlu melengkapkan diri
daripada segenap aspek agar mampu menjadi insan
yang serba boleh dan fleksibel.

LAPORAN ORIENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU


MINGGU 8
BIL.
1
2
3
4
5
6

PERKARA
Tarikh
Masa
Tajuk/Bidang
Aspek
Objektif

KETERANGAN
29 Mac 2015 hingga 2 April 2015
12.00 tengah hari hingga 6.30 petang
Kurikulum
LINUS 2.0
1. Dapat mempelajari pelaksanaan program NKRA di

Aktiviti

bawah Kementerian Pendidikan Malaysia.


1. Menghadiri taklimat yang diberikan oleh Penyelaras
LINUS 2.0, Puan Zalina binti Salleh.
2. Taklimat diberikan berkaitan cara-cara mentadbir
saringan LINUS 2.0 bagi tahun 2015.
3. Modul khas dan manual am berkaitan LINUS 2.0 turut

Penilaian

diberikan kepada semua guru yang terlibat.


Mendapat pendedahan berkaitan pengurusan

dan

pentadbiran sesuatu program pemulihan yang direka


bentuk

untuk

memastikan

murid-murid

menguasai

kemahiran asas literasi (Bahasa Malaysia) dan numerasi


9

Refleksi

pada pendidikan rendah.


Sebagai seorang guru, kita perlu mencari tindakan yang
terbaik bagi murid-murid yang mempunyai masalah
dalam mencapai kemahiran asas waima literasi mahupun
numerasi.

LAPORAN ORIENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU


MINGGU 9
BIL.
1
2
3
4
5
6

PERKARA
Tarikh
Masa
Tajuk/Bidang
Aspek
Objektif

KETERANGAN
5 April 2015 hingga 9 April 2015
8.00 tengah hari hingga 5.00 petang
Program Pembangunan Guru Baharu (PPGB)
Taklimat Guru Baharu
1. Dapat mengetahui dan melaksanakan program yang

Aktiviti

dirancang untuk guru-guru baharu.


1. Menghadiri taklimat yang diberikan
pegawai

oleh

PPD Pasir Gudang di Politeknik

wakil
Sultan

Ibrahim Pasir Gudang pada 11 April 2014 (Sabtu).


2. Taklimat diberikan berkaitan Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia 2013-2025.
3. Modul khas berkaitan PPGB turut diberikan sebagai
rujukan

kepada

semua

guru

baharu

untuk

menyediakan fail sepanjang setahun berkhidmat di


7

Penilaian

sekolah yang ditempatkan.


Mendapat pendedahan berkaitan

Refleksi

Kementerian Pendidikan Malaysia dengan berkesan.


Sebagai seorang guru, kita perlu melengkapkan diri

program-program

dengan variasi ilmu agar dapat menjadi seorang guru


yang kompeten dan mampu mencapai aspirasi sistem
dan murid.

LAPORAN ORIENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU


MINGGU 10
BIL.
1
2

PERKARA
Tarikh
Masa

KETERANGAN
12 April 2015 hingga 16 April 2015
12.00 tengah hari hingga 6.30 petang

3
4

Tajuk/Bidang
Aspek

Pentadbir
Taklimat Khas bersama Guru Besar untuk Semua Guru
sesi Petang (14 April 2015)
Taklimat Khas bersama Guru Besar untuk Semua Guru

5
6

Objektif
Aktiviti

(16 April 2015)


1. Dapat mengetahui aspirasi pihak pentadbir.
Taklimat Khas bersama Guru Besar untuk Semua Guru
sesi Petang (14 April 2015)
1. Taklimat

khas

dimulakan

dengan

penyampaian

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang kepada dua orang


guru

sesi

petang

iaitu

Puan

Cecilia

dan

Cik

Nazmawaty.
2. Pemberitahuan berita baik berkaitan Anugerah New
Deal

yang

bakal

diperoleh

oleh

SKTBD

yang

melibatkan Bayaran Intensif Tawaran Baharu (BITB).


3. Peringatan tegas agar tidak mengenakan sebaran
tindakan fizikal kepada murid-murid.
Taklimat Khas bersama Guru Besar untuk Semua Guru
sesi Petang (14 April 2015)
1. Taklimat dimulakan dengan hasil lawatan Pengarah
Jabatan Pendidikan Negeri Johor yang amat berpuas
hati dengan pengaplikasian Pembelajaran Abad 21 di
sekolah.
2. Setiap guru

berganding

bahu

bagi

pencalonan

Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT).


3. Peringatan dan nasihat diberikan kepada semua guru
berkaitan kepimpinan teragih, budaya kerja dan sikap
7

Penilaian

seorang guru.
Mendapat
pendedahan

berkaitan

aspirasi

pihak

pentadbir bagi mencapai status sekolah yang cemerlang


9

Refleksi

dengan mengamalkan budaya kerja yang berkesan.


Sebagai seorang guru, kita perlu sentiasa fokus dalam
melaksanakan

akauntabiliti

dan

perubahan ke arah yang lebih baik.

berusaha

mencapai

LAPORAN ORIENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU


MINGGU 11
BIL.
1
2
3
4
5
6

PERKARA
Tarikh
Masa
Tajuk/Bidang
Aspek
Objektif

KETERANGAN
19 April 2015 hingga 23 April 2015
12.00 tengah hari hingga 6.30 petang
Perkembangan Staf
Mesyuarat Ahli KGKT
1. Dapat mengetahui pelbagai program yang dirancang

Aktiviti

dibawah KGKT.
1. Menghadiri
taklimat

yang

disampaikan

oleh

Penyelaras KGKT, Ustaz Mohd Sukeri bin Hamid.


2. Taklimat diberikan berkaitan baki semasa duit kelab,
Sambutan Hari Guru, Duit New Deal dan lawatan.
3. Semua guru turut menyampaikan usul berkaitan
7
9

Penilaian

perkara yang dibincangkan.


Mendapat pendedahan berkaitan program-program yang

Refleksi

dirancang untuk perkembangan staf SKTBD.


Sebagai seorang guru, kita perlu bergerak seiring dan
memberi

sokongan

kepada

setiap

program

dirancang untuk perkembangan staf sekolah.

yang

LAPORAN ORIENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU


MINGGU 12
BIL.
1
2
3
4
5

PERKARA
Tarikh
Masa
Tajuk/Bidang
Aspek
Objektif

KETERANGAN
26 April 2015 hingga 30 April 2015
12.00 tengah hari hingga 6.30 petang
Akademik
Pembelajaran Abad 21
1. Dapat
melaksanakan
sesi
pengajaran

dan

pembelajaran (PdP) dengan mengaplikasikan ciri dan


6

Aktiviti

kemahiran abad 21.


1. Sesi PdP dilaksanakn berdasarkan Fail Rekod Mengajar
yang telah disediakan.
2. Guru bertindak sebagai fasilitator manakala murid
perlu

mencapai

empat

kemahiran

utama

dalam

pembelajaran abad 21 iaitu komunikasi, kritis, kreatif


dan kolaboratif.
3. Soalan-soalan KBAT yang bersesuaian dengan aras
kefahaman murid turut diberikan sepanjang sesi PdP.
4. Penggunaan traffic light, parking lot, objektif
pembelajaran dan kriteria kejayaan yang dipaparkan
7

Penilaian

serta belajar dalam kumpulan turut dilaksanakan.


Mendapat pendedahan berkaitan kemahiran-kemahiran

Refleksi

baharu untuk sesi penyampaian PdP.


Sebagai
seorang
guru,
kita

perlu

sentiasa

mengaplikasikan pembaharuan dalam menyampaikan


sesi PdP agar murid-murid dapat belajar dalam suasana
yang menyeronokkan tetapi mencapai objektif yang
disasarkan.

Anda mungkin juga menyukai