Anda di halaman 1dari 10

Doa Pembukaan Pertemuan 1

Ya Roh Kudus, kami berhimpun di hadapan-Mu. Kami sadar akan kedosaan kami,
tetapi sadar pula bahwa kami berhimpun dalam nama-Mu.
Datanglah ke tengah kami, tinggallah bersama kami, dan terangilah hati kami.
Berilah kami cahaya dan kekuatan untuk mengenal kehendak-Mu, untuk
menjadikannya kehendak kami, dan untuk mengamalkannya dalam hidup kami.
Bimbinglah kami dengan kebijaksanaan-Mu, topanglah kami dengan kekuatan-Mu,
karena Engkaulah Allah, yang dimuliakan bersama Bapa dan Putra.
Ya Roh Kudus, Engkau menghendaki keadilan. Bantulah kami menghargai hak
orang lain; janganlah Kau izinkan kami disesatkan oleh ketidaktahuan, binasa
karena ketakutan atau kesembronoan. Persatukanlah kami dengan diri-Mu dalam
ikatan kasih, dan buatlah kami setia pada yang benar. Karena kami berkumpul
dalam nama-Mu, semoga kami memupuk keadilan dengan kasih, sehingga semua
keputusan kami berkenan kepada-Mu dan layak Kauberi pahala yang dijanjikan
kepada hamba yang baik dan setia.
(Amin.)
Doa Pembukaan Pertemuan 2
Allah Bapa yang maha kudus, Engkau berkenan menguduskan seluruh umatMu,
dengan roh Kudus. Dialah yang membaharui segala sesuatu, dan menyatu padukan
seluruh bahasa dalam pengakuan iman yang satu dan sama. Tanamkanlah sabda
SuciMu dalam lubuk hati kami, dan teguhkanlah persatuan umatmu di lingkungan
kami ini, serta baharuilah semangat Cinta Kasih kami satu sama lain. Demi Yesus
Kristus puteraMu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan dikau dan roh
kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa.
Doa Penutup Pertemuan
Allah yang mahabijaksana, kami bersyukur atas selesainya pertemuan ini. Engkau
sendiri berkenan mendampingi kami dan menuntun pembicaraan kami.
Kami mohon ampun kalau kami masing-masing kurang terbuka dan kurang
menghargai bimbingan-Mu, dan lebih memaksakan atau mengikuti jalan kami
sendiri; juga kami mohon ampun atas kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam
rapat ini.

Kami bersyukur atas hasil pertemuan, yang kami yakini diilhami oleh Roh Kudus
sendiri. Sudilah Engkau memberkati kami semua dalam mengamalkan hasil
pertemuan ini. Demikian pula berkatilah semua saudara yang akan terlibat dalam
pelaksanaan hasil pertemuan ini. Semoga hasil pertemuan ini sungguh membawa
kesegaran dan pembaruan bagi seluruh umat-Mu, sehingga mereka semakin
mantap menjadi umat-Mu, semakin terbuka untuk melayani sesama, dan di atas
semua itu, semakin takwa kepada-Mu. Demi Kristus, pengantara kami.
(Amin.)
DOA SEBELUM MAKAN
Ya, Bapa, kami sekeluarga berkumpul disini untuk menikmati hidangan yang telah
tersedia. Berkatilah kami dan karunia-Mu ini agar berguna bagi kami untuk
senantiasa berbakti kepada-Mu. Berkatilah mereka yang menyiapkan makanan ini,
bantulah saudara-saudara kami yang kekurangan.
DOA SESUDAH MAKAN
Bapa yang Mahapengasih, kami mengucap syukur atas makanan ini, dan atas cinta
kasih mereka yang sudah menghidangkannya. Berkatilah mereka dan semua orang
yang menaruh perhatian pada kesejahteraan sesama manusia. Demi Kristus, Tuhan
dan pengantara kami. Amin.
DOA TOBAT
Allah yang Maharahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau
hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Mahamurah dan
Mahabaik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan
rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah,
ampunilah aku, orang berdosa.
Doa untuk Persatuan Umat Kristiani
(Khususnya untuk Pekan Doa Sedunia)
Bapa yang maha pengasih dan penyayang, menjelang akhir hidup-Nya, Yesus telah
berdoa bagi para murid-Nya, Semoga mereka semua bersatu, seperti Engkau, ya
Bapa, ada dalam Aku dan Aku dalam Dikau; supaya mereka juga bersatu dalam
Kita, agar dunia ini percaya bahwa Engkau telah mengutus Aku.

Maka kami mohon, ya Bapa: Semoga semua orang kristen bersatu padu dan giat
mengusahakan kesatuan. Semoga seluruh pemimpin umat-Mu semakin menyadari
perlunya kesatuan. Musnahkanlah sandungan akibat perpecahan umat kristen
dilenyapkan. Semoga persatuan umat kristen merupakan sumber perdamaian, dan
tanda kasih Kristus bagi seluruh umat manusia.
Bapa, Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, Damai Kutinggalkan
bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu: janganlah Kau pandang dosa-dosa kami,
melainkan kepercayaan umat-Mu, dan berikanlah damai serta persatuan kepada
kami sesuai dengan kehendak-Mu. Pandanglah kawanan domba Yesus. Semoga
semua, yang telah dikuduskan oleh satu pembaptisan, dipererat pula oleh persatuan
iman dan ikatan kasih. Buatlah kami semua menjadi satu kawanan dengan Yesus
sendiri sebagai satu-satunya gembala, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau
dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala abad. (Amin.)
Doa Keluarga
Allah, Bapa kami yang Maha kasih, kami sekeluarga datang bersembah sujud di
hadapan-Mu. Kami bersyukur atas segala rahmat-Mu di dalam kehidupan keluarga
kami ini.
Engkau menghimpun kami semua yang tinggal bersama kami sebagai satu
keluarga. Kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan rahmat keselamatan
kepada kami melalui Yesus Kristus, Putera-Mu.
Bapa, Kami percaya Engkau menyertai keluarga kami ini, sehingga keluarga kami
benar-benar menjadi gereja rumah tangga yang bertumbuh dan berkembang dalam
keutamaan-keutamaan Kristiani: iman, harapan dan kasih.
Kami percaya, Engkau membimbing keluarga kami dalam kesulitan hidup yang kami
alami setiap hati. Kuatkanlah kami sekeluarga, bilamana kami tergoda untuk jatuh ke
dalam dosa dan menyimpang daripada-Mu.
Tumbuhkanlah iman kami agar setiap hari kami tetap teguh menghadapi tantangantantangan nyata di dalam kehidupan. Kuatkanlah harapan kami agar tidak mudah
putus asa ketika rencana-rencana kami seakan-akan mengalami kegagalan.
Semoga berkat rahmat-Mu semua yang tinggal bersama kami, saling berbagi kasih
satu sama lain, belajar berkorban dan rela memberi maaf dan pengampunan. Bapa,
Kami serahkan keluarga kami seutuhnya ke dalam penyelenggaraan kasih-Mu.
Semoga segala bentuk kejahatan Kau singkirkan jauh-jauh dari keluarga kami.

Biarlah kehangatan dan kedamaian, senantiasa menyertai keluarga kami dan cinta
kasih-Mu mewarnai hidup keluarga kami sehari-hari.
Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putera-Mu, Tuhan kami yang hidup dan
berkuasa bersama Dikau, dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
(Amin)
Doa Menyongsong Peristiwa Penting Keluarga
P

Pertolongan kita pada nama Tuhan.

Yang menjadikan langit dan bumi.

P Tuhan, kabulkanlah doaku.


U

Dan seruanku sampailah di hadapan-Mu.

Ya Allah, Bapa yang maha pengasih, Engkau maha bijaksana dan maha tahu. Maka
kami mempercayakan diri kami dan peristiwa penting yang akan kami jalani kepada
kebijaksanaan-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu, karena beberapa hari lagi saudara
(anak) kami boleh menjalani Kami semua sangat berbahagia menghadapi saat
yang penting ini. Semoga peritiwa ini menghantar dia ke tahap baru dalam hidupnya
sebagai

orang

beriman,

dalam

pengabdiannya

kepada-Mu,

dan

dalam

pelayanannya kepada sesama. Semoga dia mempersiapkan diri lahir dan batin
untuk menyongsong peristiwa penting ini, dan semoga kami semua mendukung dia
agar semakin mantap.
Bantulah kami selama menyongsong peristiwa penting ini. Restuilah kami selama
masa persiapan ini; berkatilah kami semua dalam melaksanakan karya penting yang
kini kami hadapi. Semoga kami dapat melaksanakannya dengan baik. Semoga kami
semua mengusahakan kerjasama yang baik, dan ambil bagian aktif demi
keberhasilan perayaan nanti. Semoga kebersamaan dalam menyiapkan dan
melaksanakan peristiwa penting ini semakin meningkatkan persekutuan kasih antar
kami.
Ya Bapa yang mahabijaksana, Engkaulah satu-satunya tumpuan harapan kami.
Sudilah Bapa mengatur yang sebaik-baiknya bagi kami. Demi Kristus, pengantara
kami.
(Amin.)
DOA UNTUK MEMBACA KITAB SUCI

Allah, Bapa kami, sabda-Mu adalah pelita di kala gelap, dan tongkat di jalan yang
licin. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah,
kami mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabda-Mu, bukalah telinga kami
supaya dapat mendengarkan bisikan-Mu yang halus. Bapa, sabda-Mu adalah
kebenaran. Bersihkanlah budi kami dari pikiran-pikiran yang mengacaukan, dan hati
kami dari keinginan yang menyesatkan. Jagalah mata kami, jangan sampai
disilaukan oleh barang-barang duniawi. Sebaliknya, semoga kami selalu rajin
mengumpulkan harta yang tak akan musnah. Ya Bapa, sabda-Mu penuh daya
pembaharu. Baharuilah kami dengan sabda-Mu yang akan kami renungkan ini.
Amin.

DOA KEPADA SANTO PELINDUNG


Santo, waktu aku dibaptis, orang tuaku memberi aku nama yang dahulu engkau
pakai juga. dengan itu, ayah dan ibuku mempercayakan daku kepada tuntunan dan
perlindunganmu. Maka aku mohon kepada-Mu: janganlah biarkan aku kehilangan
hak selaku anak Allah, supaya terang rahmat di dalam hatiku jangan sampai padam.
Ajarlah aku mengikuti suri teladanmu, yakni selalu berpegang pada kehendak Allah;
selalu setia kepada Kristus, Tuhanku; selalu berusaha hidup selaku pengikut Kristus
sejati baik dalam pikiran maupun dalam perbuatan, sehingga kelak boleh bersama
engkau menikmati kemuliaan yang kekal. Amin.
Panduan Doa Lingkungan
PENGANTAR
Lagu Pembukaan
Tanda Salib dan Salam
P : Dalam Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus
U : Amin
P : Semoga rahmad Tuhan kita Yesus Kristus, Cinta Kasih Allah dan persekutuan
roh Kudus beserta kita.
U : Sekarang dan Selama lamanya.

Tema Ibadat sesuai dengan bacaan injil


PERNYATAAN TOBAT.
P

: Bapak/Ibu dan Saudara sauari terkasih dalam Yesus Kristus, Agar kita layak

menghadap ke hadirat Tuhan dan memohon kepadanya, maka marilah kita terlebih
dahulu mengakui akan segala kesalahan dan dosa kita baik dihadapan Tuhan
maupun dihadapan sesama kita.
P/U : Saya Mengaku,. Kepada Allah yang Maha Kuasa Kepada Para malaikat dan
orang kudus bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan
perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa,saya berdosa, Saya sungguh berdosa. Oleh
sebab itu saya mohon, kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan
orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah
Tuhan kita.
P

: Semoga Allah yang Maha kuasa Mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan

menghantar kita ke hidup yang kekal.


U : Amin
P : TUHAN KASIHAN ILAH KAMI
U : Tuhan Kasihan ilah Kami
P : KRISTUS KASIHAN ILAH KAMI
U : Kristus kasihan ilah kami
P : TUHAN, KASIHAN ILAH KAMI
U : Tuhan Kasihan ilah kami.
DOA PEMBUKAAN
P

: Marilah kita berdoa,..

P/U : Allah Bapa yang maha kudus, Engkau berkenan menguduskan seluruh
umatMu, dengan roh Kudus. Dialah yang membaharui segala sesuatu, dan menyatu
padukan seluruh bahasa dalam pengakuan iman yang satu dan sama. Tanamkanlah
sabda SuciMu dalam lubuk hati kami, dan teguhkanlah persatuan umatmu di
lingkungan kami ini, serta baharuilah semangat Cinta Kasih kami satu sama lain.

Demi Yesus Kristus puteraMu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan
dikau dan roh kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa.
U

: Amin

IBADAT SABDA
P : Bapak/ibu saudara saudari sekalian, marilah kita bersama sama menyiapkan hati
dan budi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan.
BACAAN PERTAMA
L : Bacaan dari kitab...
L : Demikianlah Sabda Tuhan.
U : Syukur kepada Allah
Lagu antar bacaan ( disesuaikan dengan bacaan dan injil yang di pakai )
BACAAN INJIL
P : Semoga Tuhan Beserta kita.
U : Sekarang dan selama lamanya.
P : Inilah InjilTuhan kita Yesus Kristus Menurus santo Markus.
U : Dimuliakanlah Tuhan.
P : Membacakan injil,....
P : Demikianlah Injil Tuhan.
U : Terpujilah Kristus.
RENUNGAN
Madah Pujian ( dari Puji Syukur lagu yang sesuai )
DOA ROSARIO
DOA UMAT

P : marilah berdoa

Tuhan Yesus Kristus Engkau telah memberikan perintah

kepada para murid mintalah maka kamu akan diberikan kepa mu, carilah maka
kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu dibukakan bagimu, karena setiap orang
yang meminta, meneria, dan setiap orang yang mencari, mendapatkannya, dan
setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Maka marilah kita mohon
kepada Allah.
L : Ya Bapa, Semoga engkau berkenan menganugerahkan kebahagiaan dan damai
sejah tera kepada keluarga kami masing-masing. Marilah Kita Mohon
U : Kabulkanlah doa Kami ya Tuhan.
L : Marilah kita berdoa untuk seluruh warga di lingkungan kita yang sakit dan dalam
keadaan kesusahan, Allah Bapa kami berkenanlah menguatkan mereka yang
menderita, menyembuhkan yang sakit dan memberikan penghiburan bagi yang
sedang kesusahan. Marilah kita mohon.
U : Kabulkanlah doa kami ya Tuhan
L : Marilah berdoa untuk kita yang hadir di sini, ya Bapa bimbinglah kami agar dapat
membaharui hidup kami sesuai dengan kehendak Mu. Marilah kita mohon.
U : Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
P : Dipersilahkan bagi saudara/saudari sekalian untuk menyampaikan doa
pribadinya.
P : Marilah kita mohon.
P : Demikian ya Bapa doa doa yang dapat kami haturkan kepada Mu. kiranya
Engkau mendengar dan mengabulkan doa Kami Sebab engkaulah yang berkuasa
untuk selama lamanya.
Doa penyerahan kepada bunda maria Pujisyukur No. 216

P : Marilah segala doa kita, kita satukan dengan doa yang di ajarka Tuhan kepada
Kita.
P/U : Bapakami yang ada di surga, dimuliakanlah nama Mu, datanglah kerajaan Mu
Jadilah kehendak Mu diatas bumi seperti di dalam surga berilah kami rejeki pada
hari ini, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kamipun mengampuni yang
bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami kedalam pencobaan tetapi
bebaskanlah kami dari yang Jahat.
P

: ya bapa ampunilah kami dan bantulah kami agar senantiasa memperbaiki dan

membarui hidup kami agar dapat hidup sesuai dengan kehendakMu. Sementara
kami mengharapkan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus.
U

: Sebab Engkaulah raja, yang mulia dan berkuasa untuk selama lamanya.

DOA PENUTUP
P : Marilah kita berdoa,....
P : Syukur kepadaMu ya Bapa, sebab Engkau telah membuka hati kami bagi Roh
kudus. syukur pula atas karunia surgawi yang kau limpahkan kepada kami dengan
perantaraan PuteraMu. Semoga kami semakin dijiwai Rohkudus dan semakin hari
semakin berkembang menjadi manusia baru menurut gambaran PuteraMu. Sebab
dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang
masa.
U : Amin.
pemgumuman jika ada
P : Bapak/Ibu, saudara saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, marilah kita
menyiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan.
P : semoga Tuhan Beserta Kita
U : sekarang Dan selama lamanya
P : semoga kita sekalian dilindungi dan diberkati Olen Berkat allah yang Maha
Kuasa. dalam nama Bapa, dan putera dan Roh kudus.
U : Amin

P : Saudara saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Ibadat Kita pada malam ini
sudah selesai.
U : Syukur kepada Allah.
P : Marilah Kita Pergi Kita di Utus.
U : Amin.

LAGU PENUTUP