Anda di halaman 1dari 26

PENGENALAN

Program Transisi Tahun Satu merupakan satu program yang bertujuan untuk membantu
murid menghadapi perubahan daripada pendidikan tidak formal di rumah atau tadika kepada
pendidikan lebih formal di Tahun Satu sekolah rendah. Dalam masa yang sama program ini juga
dapat memastikan agar semua murid Tahun Satu yang datangnya dari latar belakang, pengalaman
dan sosio ekonomi yang berbeza akan dapat memulakan proses pembelajaran di Tahun Satu pada
tahap pencapaian yang hampir sama.
Matlamat Program
Program Transisi Tahun Satu akan dapat :
1.

Membimbing murid melalui fasa alam tadika kepada alam persekolahan secara formal.

2.

Menyediakan dan membantu murid-murid menyesuaikan diri dengan situasi persekitaran,


guru-guru dan kawan-kawan baru dalam masa yang singkat.

3.

Menarik minat murid untuk berasa seronok untuk datang ke sekolah untuk belajar.

Objektif
Di akhir program, murid-murid dapat:
1. Mengembangkan sosio-emosi dan menyesuaikan diri kepada persekitaran pembelajaran
yang formal.
2. Dapat mengenalpasti potensi dan minat murid dari awal sesi persekolahan dari segi
kognitif, kebolehan, kecenderungan dan keupayaan murid dalam sesuatu bidang atau
mata pelajaran.
3. Membimbing murid Tahun 1 berkaitan amalan, budaya dan adab ketika berada di
sekolah.
4. Mengeratkan hubungan dengan para guru supaya proses pembelajaran dapat
dilaksanakan dengan lancar dan berkesan.
TEMA PROGRAM

MINDA CERGAS MATA BERCAHAYA


1

MINDA CERGAS
Kemampuan murid-murid Tahun Satu membina dan mengaplikasikan kemahiran berfikir
secara aktif melalui aktiviti berkumpulan dan saling bantu membantu di antara satu
dengan lain serta penglibatan yang menyeluruh dalam aktiviti-aktiviti yang dirancang
awal lagi menunjukkan Minda Cergas. Dalam masa yang sama, murid-murid juga
diharapkan dapat meningkatkan perasaan ingin tahu mereka melalui aktiviti-aktiviti yang
mencabar serta bersesuaian dengan tahap umur dan pencapaian sedia ada. Selain dari itu
melalui aktiviti-aktiviti tersebut akan wujud proses komunikasi yang dapat meningkatkan
tahap keyakinan diri di kalangan murid di samping dapat memantapkan pemupukan nilainilai murni yang ada atau yang dibawa dari pra sekolah.

MATA BERCAHAYA
Murid-murid Tahun Satu ini dapat merasakan satu keseronokan untuk terus belajar
bersama-sama dengan kawan-kawan, suasana, persekitaran dan guru-guru yang baru.
Semangat dan minat mereka akan terus meningkat dari masa ke semasa melalui aktivitiaktiviti yang disediakan tanpa menimbulkan sebarang permasalahan kepada sekolah, guru
mahupun ibu bapa atau penjaga mereka. Keadaan ini dapat diterjemahkan melalui mata
bercahaya mereka yang sentiasa bercahaya pada setiap masa dan ketika untuk
meneruskan proses pembelajaran mereka di Tahun Satu.

AHLI JAWATANKUASA
PROGRAM TRANSISI
TAHUN SATU 2015

PENGERUSI
EN. Junit Onga
Guru Besar SK Patung
NAIB PENGERUSI 1
EN. Cyril Lee Lian Shoon
3

Penolong Kanan Akademik SK Patung


NAIB PENGERUSI 2
Pn. Raga Paham
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid SK Patung
NAIB PENGERUSI 3
En. Norshekim B. Jamali
Penolong Kanan KoKurikulum SK Patung
PENYELARAS & SETIAUSAHA
Pn. Siti Fakhriah Bt. Ishak
GURU MATA PELAJARAN TAHUN 1
En. Norshekim B. Jamali- Bahasa Malaysia
Pn. Jennifer Jios Matematik
Pn. Doris Harold Bahasa Inggeris & Dunia Seni Visual
Pn. Raga Paham Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Pn. Lily Bekoh Dunia Sains & Teknologi
Pn. Siti Fakhriah Bt. Ishak Pendidikan Moral
En. Junit Onga Dunia Muzik
En. MOHD Halmaiza B. MOHD Zakaria Pendidikan Islam
En. Muhammad AlHapiz Bahasa Arab
Pn. Noany Jor Pemulihan

BIDANG TUGAS GURU BAGI


PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU 2015

BIDANG TUGAS GURU-GURU MATAPELAJARAN


Memahami konsep dan tujuan Program Transisi
4

Menggunakan pelbagai pendekatan terhadap murid yang berbeza.


Membantu merancang aktiviti yang memenuhi keperluan JERI murid.
Merekod dan mengemaskinikan rekod pembelajaran 3M dan dalam aktiviti pra huruf, pra
nombor dan pra warna.
Membuat laporan dari semasa ke semasa kepada jawatankuasa mengenai perkembangan
setiap murid dalam mata pelajaran mereka.
Merangka strategi untuk menyelesaikan tahap penguasaan 3M murid yang berbeza.
Menyimpan hasil keputusan penilaian, pemerhatian dan ujian sepanjang tahun.
Menjaga dan mengemaskini sudut dan ruang mata pelajaran masing-masing.
Membuat dan membaiki ABM untuk dipamerkan di sudut atau ruang mata pelajaran.
Menyediakan rancangan tahunan bertema dan rangka aktiviti untuk minggu transisi.

BIDANG TUGAS GURU KELAS

Memahami konsep dan tujuan Program Transisi.


Menyediakan persekitaran kelas yang ada persamaan dengan tadika.
Melukis pelan bilik darjah.
Menyediakan sudut ruang mata pelajaran.
Menjaga dan memantau keceriaan dan kebersihan kelas berdasarkan garis panduan yang
diberikan.
Prihatin dan sentiasa menjaga kebajikan murid semasa di sekolah dan bertanggungjawab
kepada ibu bapa dan penjaga murid.
Menyediakan senarai bahan dan peralatan untuk kegunaan bilik darjah
Mengumpul maklumat untuk tujuan pengrekodan daripada ibu bapa atau penjaga murid.
Menyimpan rekod profil dan rekod kesihatan murid.
Membahagikan murid kepada kumpulan mengikut kecerdasan dan tahap kemampuan murid
selepas minggu transisi.
Mengumpul dan menyediakan laporan murid tentang penguasaan nilai, rutin dan peraturan
dalam bilik darjah secara berterusan.
Mengutip dan merekod yuran daripada ibu bapa dan penjaga.

BIDANG TUGAS GURU PENYELARAS TAHUN SATU


Merangka dan menyelaras aktiviti untuk tiga minggu (sepanjang Program Transisi
dijalankan).
Merancang aktiviti untuk hari pendaftaran, Majlis Suaikenal Tahun Satu 2015 dan Majlis
Penutupan Minggu Transisi 2015.
Mencari sumber kewangan untuk melaksanakan aktiviti yang hendak dirancang.
Mengumpul rekod serta laporan untuk dirumuskan kepada pihak pentadbir.
5

Mengemaskini fail perlaksanaan program transisi secara berterusan.


Membantu menyedia dan mengedar bahan edaran kepada ibu bapa penjaga.
Membantu memantau sepanjang perlaksanaan program.
Bertindak sebagai pakar rujuk.

BIDANG TUGAS SETIAUSAHA AJK KERJA


Mencatat minit mesyuarat dan taklimat yang dilakukan secara formal atau tidak.
Membantu merancang aktiviti untuk hari pendaftaran, minggu transisi, majlis suai kenal
murid Tahun Satu dan Majlis Penutup Minggu Transisi.
Menyedia dan mengedarkan aturcara bagi setiap majlis formal sepanjang program diadakan.
Mengedar surat edaran dan jemputan kepada pihak yang berkenaan.
Memastikan maklumat disampaikan jelas dan mendapat maklumbalas seperti yang
dikehendaki.
Menyimpan fail dan rekod perlaksanaan program.
Menyediakan laporan bertulis mengenai perlaksanaan program di akhir tahun.

SENARAI NAMA MURID TAHUN 1

Bil
1

NAMA
ARSHBIE ANAK MALEK

BARRY VASCO ANAK BODMAS

BEATRISCA GABRIELLYN ANAK EDDYSON

CECELIA ANAK NERI

DAVIDSON OWEN ANAK FOSTES

FRISILIA FRITZ ANAK FRANKLIN

HARIELDA LIV LIORA ANAK HIPNI

JUSTINE ASHTONN ANAK FAGAL

RICHMOND KEWELL AK RICHARD AJUN

10

NATHALIE NALIANA FUNG ANAK NATHAN

11

NURFARHANA BINTI NOORSHEKIM

12

PHILOSOPHIA ANAK ADAM

13

RUEBEN ELAM ANAK SAMUEL

14

ROBNEY SIKAS AK CHRISTIE

15

RYAN BATISH AK ANNIE

16

SAMSON AK JOSIA

17

THELMATORA SHILTON

RANCANGAN PROGRAM
TRANSISI
7
& GURU PENYAYANG
TAHUN
SATU 2015

Hari/ Tarikh
1
12 Jan 2015
Isnin

Masa
0720 0730

0730 0800

MINGGU 1
TEMA : SEKOLAH SAYA
Perkara / Aktiviti
1.1 Pendaftaran
Mengambil kehadiran
Penerangan guru kelas tentang aktiviti yang
akan dijalankan sepanjang hari ini.

Catatan/
Guru Kelas
Tahun 1 (DH)

1.2 Perjumpaan
Ucapan selamat datang oleh Guru Besar.
murid diperkenalkan dengan barisan guruguru yang mengajar subjek Tahun 1

GB
PK1
PKHEM

Murid bersalamanan dengan guru guru


yang terlibat.
0800 0900

0900 1000

1.3 Aktiviti Suai Kenal


murid berdiri dalam satu bulatan yang besar
saling bersalaman dan bertanya khabar
murid diagihkan dengan tag nama masing
masing.
Murid diminta mewarnakan nama masing
masing dalam kertas yang telah disediakan.
1.4 Lawatan sekitar kawasan sekolah
makmal computer
Bilik Boss
Bilik Guru
Bilik Akses
Bilik Pemulihan
Tandas
*guru diminta menerangkan tatacara dan
peraturan bagi setiap tempat yang dilawati.
*guru juga menerangkan tatacara murid
sewaktu rehat.

10.00 10.30
1030 1130

REHAT
1.5 Ice breaking
murid menyanyikan lagu Good Morning
dan tepuk terima kasih.
murid menjalankan aktiviti nyanyian rasa
sayang dan sayang sekolah saya
murid diminta berbaris mengikut
ketinggian.
murid dipilih secara rawak untuk
menyatakan
nama kawan apabila guru tunjuk ke arah
sesiapa sahaja.

1130 1200

1.6 Aktiviti mewarna


Sambungan aktiviti mewarna tag nama.
Murid membuat bulatan dan dipilih secara
rawak untuk menyatakan nama kawan
mereka.
Aktiviti dijalankan di bawah makmal
computer.
9

PK KK
Semua Guru
Subjek Tahun 1
Guru Subjek BM
(NJ)
Guru Penyelaras/
Guru Bimbingan
& Kaunseling
(SF)

Guru Subjek MT
(JJ)

Guru Subjek BI
(DH)

Guru Subjek BA
(MA)
-membina
hubungan baik
sesame kawan.

1200 - 1300

1.7 Peraturan sekolah dipatuhi


murid diagihkan kepada 4 kumpulan
melalui undian.
murid bergerak ke dalam kumpulan
masing-masing.
murid diminta melantik ketua dan dengar
arahan untuk setiap tugasan yang diberikan
.
murid diminta membentangkan hasil kerja
masing-masing.
setiap kumpulan diminta melukis satu
objek yang dilihat mengikut kertas undi
dan warnakan seperti yang terdapat di
sekitar kawasan sekolah seperti tandas,
bilik guru, makmal computer bilik BOSS.
setiap kumpulan diminta menerangkan
peraturan setiap tempat tersebut.

Guru Subjek DSV


(DH)

Murid mengemas kelas, berbaris dan


bersalaman dengan guru sebelum pulang.

Hari /
Tarikh
2
13 Jan 2015
Selasa

Masa

Perkara / Aktiviti

0720 0730

2.1 Pengurusan kelas


ambil kedatangan
nyanyi lagu tema sayang sekolah saya
saling bersalaman dan tepukan bersatu

0730 0830

2.2 Aktiviti fizikal


berbaris ke dewan
nyanyian lagu NEGARAKU & IBU
10

Catatan/
bahan-bahan
Guru Kelas Tahun 1
(DH)

Guru Subjek
PJ(RP) dan BA
(MA)

PERTIWIKU
senamrobik dan permainan
tepuk terima kasih
*balik ke kelas masing-masing dengan teratur
0830 -1000

1000 -1030
1030 1130

1130 1230

1230 1300

Hari /
Tarikh
3
14 Jan 2015
Rabu

Masa
0700 0800

2.3 Melawat kawasan sekolah


Pusat sumber
Bilik sains
Stor sukan
*Guru menerangkan peraturan dan tatacara
semasa berada di tempat tempat ini.
REHAT
2.4 Mewarna
Murid diberikan lembaran aktiviti iaitu
mewarnakan gambar. peralatan sukan
Murid yang diingatkan supaya mewarna
dengan cantik kerana hasil kerja yang
terbaik akan dipamerkan dan ditampal
didalam kelas.
2.5 Aktiviti LDK
Murid diminta membuat barisan iaitu
murid perempuan satu barisan, murid lelaki
satu barisan.
Murid mendengar arahan dari guru
sebelum menjalankan aktiviti.
Aktiviti dinamakan Duniaku Dunia
Baru
Perbincangan dengan murid tentang tujuan
aktiviti ini diadakan.
2.6 Nyanyian
menyanyi lagu dan membuat aksi
guru mengingati bahan yang perlu dibawa
pada keesokan hari .
balik secara teratur
Perkara / Aktiviti
3.1 Pengurusan Kelas
ambil kedatangan dan berbaris di bawah
makmal komputer.
3.2 Perhimpunan pagi
mendengar laporan dari GB, PK1, PK
HEM dan PK KK
11

Guru BM (NJ)

Guru Subjek BI
(DH)
Lembaran aktiviti

Guru Subjek PM/


Guru Penyelaras
Program Transisi
Tahun 1(SF)

Guru Subjek BA
(MA)

Catatan/
bahan-bahan
Guru Kelas
Tahun Satu
GB, PK1, PK HEM
PK KK dan semua
staf SK Patung

0800-0900

0900 - 1000

1000 1030
1030 1130

1130 1230

Hari /
Tarikh
4
15 Jan 2015
Khamis

Masa

3.3 Pergerakan Motor Halus


murid mewarnakan gambar yang diberi
penggunaan warna yang sesuai
cara mewarna yang betul
mempamerkan hasil murid
3.4 Tatasusila dan adab
tayangan video tentang menghormati
orang yang lebih tua, guru dan jiran
menyedarkan murid-murid kepentingan
menghormati kepada orang yang lebih
tua, guru dan jiran
REHAT
3.6 dinamika kumpulan
murid mendengar arahan guru untuk
aktiviti yang akan dijalankan.
murid diminta mencabut undi untuk
menentukan kumpulan masing masing.
murid bergerak dalam kumpulan dan
AKTIVITI BISIK
guru menerangkan kepentingan aktiviti
kepada murid.
3.7 Nyanyian
membaca lirik lagu Negaraku dan
Ibu
Pertiwiku DAN LAGU SEKOLAH
membimbing murid-murid menyanyi
dengan hormat dan tepat.
Murid mengemas kelas dan beratur untuk
balik.

Perkara / Aktiviti

0700 0730

4.1 Pengurusan kelas


ambil kedatangan
nyanyi lagu tema

0730 0830

4.2 Aktiviti Mengingat


12

Guru Subjek
PM(SF) & BA
(MA)
Lembara kerja
Guru Subjek BI
(DH)
Video

Guru Subjek
MT(JJ)

Guru Subjek BM
(NJ)
Radio dan lirik
lagu

Catatan/
bahan-bahan
Guru Kelas Tahun 1
(DH)
Guru Subjek PJ

guru menunjukkan sepuluh benda dan


menyuruh murid menamakannya
sepuluh benda kemudian diletakkan dalam
satu kotak
guru meminta murid menyatakan 5 benda
yang dilihat dengan betul
memberi ganjaran kepada peserta
0830 1000

1000 - 1030
1030 1130

1130 1230

Hari /
Tarikh
5
16 Jan 2015
Jumaat

Masa
0700 0730

(RP) & BI (DH)


Kotak
Sepuluh benda

4.3 Aktiviti Estatika dan daya kreatif


menggunting dan menampal gambar
berdasarkan arahan.
Menghias hasil kerja masing masing
Guru memilih hasil kerja terbaik.
REHAT
4.5 Menonton Video
murid beratur dan bergerak ke makmal
komputer
menyaksikan video yang ditayangkan
guru mengemukakan soalan
murid memberi jawapan
penerapan nilai moral dalam video

Guru Subjek BI
(DH) & MT (JJ)

4.6 Nyanyian
membaca lirik lagu Ibu Pertiwiku
Lagu kanak - kanak
balik secara teratur,
bersalaman dengan guru

Guru Subjek PM
(SF) & PK (RP)

Perkara / Aktiviti
5.1 Pengurusan Kelas
ambil kedatangan dalam kelas

13

Guru Subjek BI
(DH)
Komputer Riba
LCD Skrin

(muzik dan radio)

Catatan/
bahan-bahan
Guru Kelas
Tahun 1 ( DH)

0730 0830

0830 0930

0930 1000

1030 1200

Hari/ Tarikh
6
19 Jan 2015

Masa
0720 0730

5.2 Pergerakan Motor Halus


murid mewarnakan gambar yang diberi
penggunaan warna yang sesuai
cara mewarna yang betul
mempamerkan hasil murid

Guru Subjek DST


(LB)

5.3 Susun Puzzle


murid dibahagiakan dalam 4 kumpulan
melalui undian.
Setiap kumpulan diminta mendengar
arahan sebelum menjalankan aktiviti.
Setiap kumpulan akan diberikan sampul
surat dan diminta menyelesaikan puzzle
dalam masa yang ditetapkan.
Kumpulan yang paling cepat
menyelesaikan puzzle dianggap sebagai
pemenang.

Guru Subjek BI
(DH)

5.4 Mengira
Murid diminta pergi ke kawasan letak
kereta.
Murid diminta mencari nombor kereta
seperti yang disebut oleh guru.
Murid diminta menyatakan warna
kenderaan dalam kertas yang disediakan.
Murid yang paling cepat menjawab
dengan betul dikira sebagai pemenang.
5.5 Nyanyian
Rasa sayang hey
Sekolah saya
Lagu kanak kanak
Tepuk terima kasih
Murid mengemas kelas sebelum balik.

Guru Subjek PM
(SF)

MINGGU 2
TEMA : DIRI SAYA
Perkara / Aktiviti
1.1 Kehadiran
Mengambil kehadiran
14

Lembara kerja

Guru Subjek BM
(NJ) & DM (JO)

Catatan/
Guru Kelas
Tahun 1 (DH)

Penerangan guru kelas tentang aktiviti yang


akan dijalankan sepanjang hari ini.

Isnin

0730 0830

1.2 Indahnya Duniaku


Murid dibawa ke sekitar kawasan sekolah.
Murid diminta menyatakan apa yang
mereka lihat dan nampak.
murid diminta menyatakan ciptaan Tuhan
yang mereka dapat lihat di kawasan sekitar
sekolah.
Murid diberikan sekeping kertas untuk
melukis Permandangan yang mereka lihat.

Guru Subjek BM
(NJ)

0830 0930

1.3 Mewarna
Murid mewarna hasil kerja mereka sewaktu
kelas sebelum ini.
Murid diminta mewarnakan dengan cantik.
Lukisan tercantik akan ditampal didalam
kelas.

Guru Subjek BM
(NJ)

0930 1000

10.00 10.30
1030 1130

1130 1200

1200 - 1300

1.4 Adab & Peraturan


Murid diterangkan tentang adab ketika
hendak ke tandas, bilik RMT dan ketika
waktu rehat.
Sesi soal jawab dengan murid.
Murid diminta berbaris sebelum keluar
kelas.
REHAT
1.5 Saya yang Bersopan
Murid diminta membaca dialog yang
disediakan oleh guru.
Guru bersoal jawab dengan murid tentang
mengapa perlu bersopan.
Guru meminta murid memadankan
tuturkata yang sopan yang bersesuaian
dengan gambar yang ditunjukkan.
1.6 Nyanyian
Menyanyi lagu Saya Bersih
Murid diminta menyatakan cara menjaga
kebersihan diri berdasarkan nyanyian tadi.
1.7 Mewarna dan melabel gambar.
Murid menyanyikan lagu Head-shoulderkness-and toes
15

Guru Penyelaras/
Guru Bimbingan
& Kaunseling
(SF)
Guru Subjek MT
(JJ)

Guru Subjek BI
(DH)

Guru Subjek BA
(MA)
-amalkan
kebersihan diri.
Guru Subjek DSV
(DH)

Murid diberikan gambar anggota badan.


Murid diminta mewarnakan gambar dan
melengkapkan gambar bahagian anggota
badan.

Hari /
Tarikh
7
20 Jan 2015

Masa
0720 0730

Perkara / Aktiviti
2.1 Pengurusan kelas
ambil kedatangan
16

Catatan/
bahan-bahan
Guru Kelas Tahun 1
(DH)

nyanyi lagu tema sayang sekolah saya


saling bersalaman dan tepukan bersatu
0730 0830

2.2 Aktiviti fizikal


berbaris ke tapak perhimpunan
nyanyian lagu NEGARAKU & IBU
PERTIWIKU
senamrobik dan permainan
tepuk terima kasih

Guru Subjek
PJ(RP) dan BA
(MA)

*balik ke kelas masing-masing dengan teratur


0830-1000

Selasa

1000 -1030
1030
1130

1130 1230

1230 1300

Hari /
Tarikh

Masa

2. 3 Kotak beracun.
Murid menyanyikan lagu hormati diri
Soal jawab tentang maksud lagu.
Permainan Kotak beracun. (10 situasi)
Murid diterangkan cara aktiviti ini
dijalankan.
.
REHAT
2.4 Nilai rakan
Murid diterangkan bagaimana aktiviti
dijalankan.
Murid diagihkan dengan 2 helaian
lembaran aktiviti Pertandingan Murid
terbersih.
Murid memilih dua orang rakan untuk
dinilai.
Cari murid terbersih di dalam kelas.
2.5 Teka silang kata.
Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan.
Setiap kumpulan memilih nombor soalan
untuk menyelesaikan teka silangkata.
Kumpulan yang menjawab lebih banyak
betul dikira sebagai pemenang.
2.6 Nyanyian
menyanyi lagu dan membuat aksi
Lagu saya rajin
guru mengingati bahan yang perlu dibawa
pada keesokan hari .
balik secara teratur
Perkara / Aktiviti

17

Guru BM (NJ)

Guru Subjek BI
(DH)
Lembaran aktiviti

Guru Subjek PM/


Guru Penyelaras
Program Transisi
Tahun 1(SF)

Guru Subjek BA
(MA)

Catatan/
bahan-bahan

0700 0800

3.1 Pengurusan Kelas


ambil kedatangan dan berbaris di bawah
makmal komputer.
3.2 Perhimpunan pagi
mendengar laporan dari GB, PK1, PK
HEM dan PK KK

0800-0900

0900 - 1000
8
21 Jan
2015
Rabu

1000 1030
1030 1130

1130 1230

Guru Kelas
Tahun Satu
GB, PK1, PK HEM
PK KK dan semua
staf SK Patung

3.3 LDK- Cita cita saya


Murid- murid bergerak dalam kumpulan
melalui cabutan undi.
Murid diterangkan cara aktiviti dijalankan.
Setiap kumpulan diminta menyatakan
tugas setiap cita-cita yang mereka dapat.
3.4 Mewarna
Murid mewarna gambar kelas saya.
Murid diminta mewarna dengan cantik
dan kemas.
Hasil kerja terbaik akan ditampal di
dalam kelas.
REHAT

Guru Subjek
PM(SF) & BA
(MA)

3.6 dinamika kumpulan


murid mendengar arahan guru untuk
aktiviti yang akan dijalankan.
murid diminta mencabut undi untuk
menentukan kumpulan masing masing.
murid bergerak dalam kumpulan dan
AKTIVITI BISIK
guru menerangkan kepentingan aktiviti
kepada murid.
3.7 Nyanyian
membaca lirik lagu Negaraku dan
Ibu
Pertiwiku DAN LAGU SEKOLAH
membimbing murid-murid menyanyi
dengan hormat dan tepat.
Murid mengemas kelas dan beratur untuk
balik.

Guru Subjek
MT(JJ)

18

Guru Subjek BI
(DH)

Guru Subjek BM
(NJ)
Radio dan lirik
lagu

Hari /
Tarikh

9
22 Jan 2015
Khamis

Masa

Perkara / Aktiviti

0700 0730

4.1 Pengurusan kelas


ambil kedatangan
nyanyi lagu tema

0730 0830

4.2 Gigi Saya


Murid menyanyi sambil dibimbing oleh
guru.
Murid diajar cara menggosok gigi dengan
cara yang betul.
Soal jawab tentang nama gigi dan
fungsinya secara ringkas.
4.3 Makanan berkhasiat
Murid diminta menggunting dan
menampal gambar makanan pada
lembaran aktiviti yang disediakan.
REHAT
4.5 Aktiviti kendiri
Murid diminta mengisi maklumat tentang
diri dalam kertas yang disediakan.
Murid dipanggil secara rawak untuk
membaca dihadapan kawan-kawan.
4.6 Nyanyian
membaca lirik lagu Ibu Pertiwiku
Lagu kanak - kanak
balik secara teratur,
bersalaman dengan guru

0830 1000

1000 - 1030
1030 1130

1130 1230

19

Catatan/
bahan-bahan
Guru Kelas Tahun 1
(DH)
Guru Subjek PJ
(RP) & BI (DH)
Berus gigi &
gambar gigi
Guru Subjek BI
(DH) & MT (JJ)
Lembaran aktiviti
Guru Subjek BM
(NJ)

Guru Subjek PM
(SF)
(muzik dan radio)

Hari /
Tarikh

Masa
0700 0730

0730 0830

10
23 Jan 2015
Jumaat

0830 0930

0930 1000

1030 1200

Perkara / Aktiviti
5.1 Pengurusan Kelas
ambil kedatangan dalam kelas

Catatan/
bahan-bahan
Guru Kelas
Tahun 1 ( DH)

5.2 Mewarna
murid mewarnakan gambar yang diberi
penggunaan warna yang sesuai
cara mewarna yang betul
mempamerkan hasil murid

Guru Subjek DST


(LB)

5.3 Susun Puzzle


murid dibahagiakan dalam 4 kumpulan
melalui undian.
Setiap kumpulan diminta mendengar
arahan sebelum menjalankan aktiviti.
Setiap kumpulan akan diberikan sampul
surat dan diminta menyelesaikan puzzle
dalam masa yang ditetapkan.
Kumpulan yang paling cepat
menyelesaikan puzzle dianggap sebagai
pemenang.

Guru Subjek BI
(DH)

5.4 Mengira
Murid diminta mengira objek yang
terdapat dalam lembaran aktiviti.
Murid yang mengira dengan cepat dan
tepat dikira sebagai pemenang.
5.5 Nyanyian
Rasa sayang hey
Sekolah saya
Lagu kanak kanak
Tepuk terima kasih
Murid mengemas kelas sebelum balik.

Guru Subjek PM
(SF)

20

Lembara kerja

Guru Subjek BM
(NJ) & DM (JO)

Hari/ Tarikh

Masa
0720 0730

0730 0830

0830 0930

11
26 Jan 2015
Isnin

0930 1000

10.00 10.30
1030 1130

1130 1200

1200 - 1300

MINGGU 3
TEMA : SAYA BIJAK!
Perkara / Aktiviti
1.1 Pendaftaran
Mengambil kehadiran
Penerangan guru kelas tentang aktiviti yang
akan dijalankan sepanjang hari ini.

Catatan/
Guru Kelas
Tahun 1 (DH)

1.2 Padankan
Murid diberikan lembaran aktiviti .
Guru menerangkan cara aktiviti dijalankan.
Murid memadankan ayat dengan gambar
yang sesuai.

Guru Subjek BM
(NJ)

1.3 Padankan perkataan & ejaan.


Murid diberikan lembaran aktiviti
Murid diminta menyiapkan lembaran
aktiviti denagn bimbingan guru.

Guru Subjek BM
(NJ)

1.4 Mari mengira!


Murid diberikan lembaran aktiviti.
Murid diminta menulis nombor dan
mewarnakan gambar.

Lembaran aktiviti

Guru Penyelaras/
Guru Bimbingan
& Kaunseling
(SF)
Guru Subjek MT
(JJ)
Lembaran aktiviti.

REHAT
1.5 Shapes!
Murid ditunjukkan dengan 4 bentuk asas.
Murid diminta mewarna mengikut arahan
yang tertulis pada setiap bentuk.
1.6 Teka silang kata
Murid ditunjukkan dengan teka silang kata.
Guru membaca pembayang dan murid
memberi jawapan yang betul.
1.7 Anyamanku!
Guru menerangkan cara menjalankan
aktiviti.
Murid menyiapkan aktiviti secara
berpasangan.
Murid diminta mengemas kelas selepas
aktiviti dijalankan.
21

Guru Subjek BI
(DH)

Guru Subjek BA
(MA)
-amalkan
kebersihan diri.
Guru Subjek DSV
(DH)

Hari /
Tarikh
12
27 Jan 2015
Selasa

Masa

Perkara / Aktiviti

0720 0730

2.1 Pengurusan kelas


ambil kedatangan
nyanyi lagu tema sayang sekolah saya
saling bersalaman dan tepukan bersatu

0730 0830

2.2 Aktiviti fizikal


berbaris ke tapak perhimpunan
nyanyian lagu NEGARAKU & IBU
PERTIWIKU
senamrobik dan permainan
tepuk terima kasih

Catatan/
bahan-bahan
Guru Kelas Tahun 1
(DH)

Guru Subjek
PJ(RP) dan BA
(MA)

*balik ke kelas masing-masing dengan teratur


0830-1000

1000 -1030
1030 1130

1130 1230

1230 1300

2. 3 Ceritakan!
.Murid ditunjukkan dengan sekeping
gambar.
Murid diminta menyatakan aktiviti yang
terdapat dalam gambar.
Murid mewarna gambar.
.
REHAT
2.5 Puzzle
Murid diberikan lembaran aktiviti.
Murid diminta menamakan objek objek
yang terdapat di dalam kelas.
Murid diberi teka silangkata objek di dalam
kelas.

Guru BM (NJ)

Jalan selamat!
Murid diminta melengkapkan lembaran
aktiviti.
Sesi soal jawab berkaitan dengan aktiviti.
Perbincangan tentang cara-cara menjaga
keselamatan diri di sekolah.

Guru Subjek PM
(SF)

2.6 Suaikan
Murid melengkapkan lembaran aktiviti.
guru mengingati bahan yang perlu dibawa
pada keesokan hari .
22

Lembaran aktiviti.

Guru Subjek BI
(DH)
Lembaran aktiviti

Guru Subjek PK
(RP)

balik secara teratur

Hari /
Tarikh

Masa

Perkara / Aktiviti

0700 0800

3.1 Pengurusan Kelas


ambil kedatangan dan berbaris di bawah
makmal komputer.
3.2 Perhimpunan pagi
mendengar laporan dari GB, PK1, PK
HEM dan PK KK

0800-0900

13
28 Jan
2015
Rabu

0900 - 1000

1000 1030
1030 1130

1130 1230

Catatan/
bahan-bahan
Guru Kelas
Tahun Satu
GB, PK1, PK HEM
PK KK dan semua
staf SK Patung

3.3 Teka silangkata


Murid diedarkan dengan lembaran aktiviti.
Murid mengeja perkataan bersama-sama
guru.
Murid menyelesaikan aktiviti teka silang
kata dalam lembaran aktiviti yang
disediakan.
3.4 Spelling
Murid ditunjukkan dengan 10 perkataan
dan mengeja bersama-sama.
Murid diberi ujian mengeja.
Murid yang mendapat paling banyak
betul dikira sebagai pemenang.
REHAT

Guru Subjek
PM(SF) & BA
(MA)

3.6 Nombor
Murid diminta membulatkan nombor
mengikut arahan serta menulis nombor di
dalam perkataan.
3.7 Mari bercerita
Murid ditunjukkan dengan gambar oleh
guru.
Murid diminta menceritakan apa yang
mereka lihat di dalam gambar.

Guru Subjek
MT(JJ)

23

Lembaran aktiviti

Guru Subjek BI
(DH)
Lembaran aktiviti

Guru Subjek BM
(NJ)

Hari /
Tarikh

Masa

Catatan/
bahan-bahan
Guru Kelas Tahun 1
(DH)

0700 0730

4.1 Pengurusan kelas


ambil kedatangan
nyanyi lagu tema

0730 0830

4.2 Tubuh saya


Murid menyanyikan lagu Tubuh saya
Murid menamakan bahagian tubuh
Perbincangan tentang fungsi tubuh.
4.3 Parts of my body
Murid menyanyi lagu head-shoulder-knee
and toes.
Murid menamakan bahagian tubuh,
Murid melengkapkan lembaran aktiviti.
Rehat
4.2 Mari mengeja
Murid diberikan beberapa suku kata
Murid diminta melengkapkan suku kata
menjadi perkataan.
Murid membuat lembaran aktiviti.

Guru Subjek PJ
(RP) & BI (DH)

4.3 Nilai murni


Murine dipertontonkan dengan tayangan
video
Murid diminta menceritakan apa yang
mereka tonton dan menyatakan nilai-nilai
murni yang terdapat dalam video.
Murid diperingatan untuk persediaan
keesokan harinya.

Guru Subjek PM
(SF)

0830 1000

14
29 Jan 2015
Khamis

Perkara / Aktiviti

1000 - 1030
1030 1130

1130 1230

24

Guru Subjek BI
(DH) & MT (JJ)
Lembaran aktiviti

Guru Subjek BM
(NJ)

Hari /
Tarikh

Masa
0700 0730
0730 0830
0830 0930

15
30 Jan 2015
Jumaat

0930 1000

1000 - 1030

1030 1200

Perkara / Aktiviti
5.1 Pengurusan Kelas
ambil kedatangan dalam kelas
5.2 Persediaan persembahan kelas
nyanyian lagu Negaraku, Ibu
Pertiwiku, Lagu sekolah.
Praktis persembahan nyanyian kelas
Mengemas meja untuk acara
penutupan Program Transisi Tahun 1
2015

Catatan/
bahan-bahan
Guru Kelas
Tahun 1 ( DH)
Guru Subjek DST
(LB)
Guru Subjek BI
(DH)
Guru Subjek PM
(SF)

REHAT
5.3 Majlis Penutupan Program Transisi Tahun 1
2015
Ucapan alu-aluan Guru Besar
Ucapan PK1, PK HEM & PKKK
Persembahan Murid Tahun 1
Penyampaian Hadiah kepada murid yang
berprestasi cemerlang Tahun 1.
Majlis bersurai.

25

Guru Besar
PK1
PKHEM
PKKK
Guru Penyelaras
Guru Mata
Pelajaran Tahun 1

PENUTUP

Program Transisi Tahun 1 pada tahun 2015 ini


diharap dapat berjalan dengan baik hasil
kerjasama daripada semua pihak. Pihak sekolah
berharap semua ibu bapa/penjaga dapat
menghantar anak-anak mereka yang telah cukup
umur untuk mendaftar di kelas pendidikan pra
sekolah supaya mendapat pendidikan awal kanakkanak secara menyeluruh. Justeru,segala
perancangan yang telah dirancang oleh pihak
sekolah dapat dijalankan dengan jayanya.

26

Anda mungkin juga menyukai