Anda di halaman 1dari 34

MANUAL PENGGUNA

EPSA

Kemaskini: Ogos 2014

Versi : 1.0

PENDAHULUAN
1.

Bagi memulakan pembelajaran di EPSA, sila


pastikan:
a) Akaun pengguna yang berdaftar telah wujud
b) Perisian Flash perlu di enable dalam browser
yang digunakan
c) Perisian Adobe
dokumen PDF

Reader

bagi

paparan

d) Talian internet yang stabil. Kelajuan yang


disyorkan adalah 1MB.
2.

Paparan terbaik adalah menggunakan browser


Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari dan Opera.
Browser Internet Explorer tidak disyorkan kerana
tidak serasi dan mengakibatkan pembelajaran
kursus tidak dapat dirakam dengan betul.

3.

URL
bagi
sistem
EPSA
2.0
ialah:
http://www.epsa.gov.my. Paparan portal adalah
seperti berikut:

* Bagi kursus 24/7 English dan kursus-kursus Skillsoft, perisian Java


Runtime Environment dalam browser yang digunakan perlu
mempunyai versi terkini. Klik Help Link selepas log masuk ke sistem
EPSA 2.0 dan klik Java Setting untuk penerangan lanjut.

PENDAHULUAN

4.

Jika ada sebarang pertanyaan, sila hubungi Meja


Bantuan EPSA:
No. Telefon: 03-20847764/7746
Alamat E-mel: epsaadmin@intanbk.intan.my

ISI KANDUNGAN

PERKARA

MUKA SURAT

01 DAFTAR

02 LOG MASUK

13

03 BELAJAR

20

04 TAMAT

28

DAFTAR
Pendaftaran Keahlian
(Menggunakan E-mel Rasmi
Kerajaan)
Pendaftaran Keahlian
(Sekiranya Tiada Emel Rasmi
Kerajaan)

DAFTAR
Pendaftaran Keahlian
(Menggunakan E-mel Rasmi Kerajaan)
1.

Buka Portal EPSA, http://www.epsa.gov.my

2.

Klik ikon Daftar Sekarang

3.

Isi borang pendaftaran dan klik Daftar

4.

Pendaftaran diterima. E-mel susulan akan dihantar ke e-mel


yang didaftarkan.

DAFTAR
Pendaftaran Keahlian
(Menggunakan E-mel Rasmi Kerajaan)
5.

Semak e-mel jabatan yang didaftarkan (folder Inbox & Junk


E-mail). E-mel bertajuk Mohon Pengesahan Permintaan
Pendaftaran

Klik hyperlink untuk mengesahkan permohonan


pendaftaran keahlian.

Semak e-mel kali kedua bagi mendapatkan ID Pengguna dan


Kata Laluan untuk log masuk ke sistem EPSA. E-mel
bertajuk Kata Laluan EPSA.
7

DAFTAR
Pendaftaran Keahlian
(Menggunakan E-mel Rasmi Kerajaan)

DAFTAR
Pendaftaran Keahlian
(Sekiranya Tiada E-mel Rasmi Kerajaan)
1.

Buka Portal EPSA, http://www.epsa.gov.my

2.

Klik ikon Daftar Sekarang

3.

Isi borang pendaftaran dan klik Daftar

4.

Peserta menerima maklumat seperti di muka surat sebelah


dan dalam masa yang sama maklumat ini juga diemelkan
kepada peserta berpandukan alat e-mel yang didaftarkan.
Klik Lampiran A untuk memuat turun Contoh Surat
Pengesahan Majikan.
9

DAFTAR
Pendaftaran Keahlian
(Sekiranya Tiada E-mel Rasmi Kerajaan)

5.

Surat Pengesahan Majikan yang disediakan hendaklah


menggunakan letterhead jabatan masing-masing. Surat
tersebut perlu ditandatangani oleh Ketua Jabatan. Bagi
mempercepatkan proses pendaftaran, peserta boleh fakskan
surat tersebut untuk tindakan Pentadbir EPSA. Walau
bagaimanapun, salinan asal surat tersebut perlu dipos.
Pastikan peserta mempunyai salinan surat tersebut sebagai
simpanan.

6.

Proses penyediaan e-mel EPSA mengambil tempoh lima (5)


hari bekerja dari tarikh surat diterima. Peserta semak e-mel
10
dari semasa ke semasa.

DAFTAR
Pendaftaran Keahlian
(Sekiranya Tiada E-mel Rasmi Kerajaan)
7.

Peserta akan menerima e-mel makluman kelulusan


pendaftaran keahlian EPSA (Contoh di para 5, Pendaftaran
Keahlian (menggunakan E-mel Rasmi Kerajaan)) dan e-mel
Kemudahan E-mel EPSA.

11

DAFTAR
Pendaftaran Keahlian
(Sekiranya Tiada E-mel Rasmi Kerajaan)
8.

Berikut adalah capaian melalui antaramuka Webmail EPSA.

12

LOG MASUK

Log Masuk Kali Pertama


Kemaskini Profil
Kata Laluan (Lupa & Tukar)

13

DAFTAR
Log Masuk Kali Pertama
1.

Buka Portal EPSA dan masukkan ID Pengguna dan Kata


Laluan. Klik Masuk.

2.

Untuk log masuk kali pertama. Peserta hendaklah


mengemaskini semua maklumat yang mandatori.

14

DAFTAR
Log Masuk Kali Pertama

Pengemaskinian maklumat perlu memenuhi kriteria yang


telah ditetapkan. Klik Simpan Perubahan jika telah selesai.

15

DAFTAR
Kemaskini Profil
1.

Log masuk ke sistem. Klik Profil Pengguna. Klik


Kemaskini

2.

Pengemaskinian maklumat dalam kotak berwarna kuning


(seperti rajah sebelah) perlu mendapat kelulusan daripada
Pentadbir Sistem. Maklumat pada kotak kuning tidak akan
berubah jika Pentadbir Sistem tidak meluluskannya.

16

DAFTAR
Kemaskini Profil

17

DAFTAR
Kata Laluan (Lupa)
1.

Klik Lupa Kata Laluan

2.

Masukkan maklumat seperti di atas dan klik Hantar

3.

Pastikan semak e-mel rasmi jabatan

Log masuk ke sistem.


18

DAFTAR
Kata Laluan (Tukar)
1.

Log masuk ke sistem. Klik Profil Pengguna. Klik Tukar Kata


Laluan

2.

Masukkan kata laluan yang dikehendaki mengikut kriteria


yang telah ditetapkan. Pastikan indikator bertukar hijau dan
klik Simpan Perubahan.

19

BELAJAR

Dashboard
Daftar Kursus
Mula Belajar

20

BELAJAR
Dashboard
Selepas berjaya log masuk ke sistem EPSA, paparan Dashboard
adalah seperti di bawah. Dashboard EPSA akan memaparkan:
1. Senarai kursus akhir yang dibuka
2. Profil Pengguna
3. Status Pembelajaran Keseluruhan
4. Meja Bantuan

21

BELAJAR
Daftar Kursus
1.

Peserta perlu daftar kursus sebelum memulakan


pembelajaran. Klik tab Course Catalog untuk memilih
kursus yang ingin dipelajari.

2.

Terdapat tiga (3) cara untuk memilih kursus iaitu dengan


melalui klik pada kategori kursus, melalui senarai kursus atau
mencari kursus.

22

BELAJAR
Daftar Kursus
3.

Untuk daftar kursus, klik pada

4.

Klik Sahkan untuk mendaftar dan Batal untuk batalkan


pendaftaran kursus.

5.

Untuk memulakan pembelajaran, peserta perlu klik pada tab


myElearning

23

BELAJAR
Mula Belajar
6.

Untuk memulakan pembelajaran, peserta perlu klik pada tab


myElearning

7.

Klik pada tajuk kursus.

24

BELAJAR
Mula Belajar
8.

Berpandukan pada rajah di bawah,di bahagian kiri terdapat


Jam Kredit & Masa Minimum bagi kursus ini. Jam kredit
merujuk kepada nilai jam bagi suatu kursus. Bagi
menentukan jumlah hari berkursus secara konvensional,
kiraan adalah seperti berikut:
6 jam Jam Kredit = 1 hari berkursus secara konvensional
Masa minimum pula merujuk kepada masa minimum yang
perlu peserta perolehi semasa menjalani kursus EPSA.
Contoh seperti rajah di bawah, peserta perlu menamatkan
kursus dalam masa 1 jam atau lebih bagi melayakkan peserta
mendapat sijil.

9.

Untuk memulakan pembelajaran, klik Dokumen Kursus.

25

BELAJAR
Mula Belajar
10. Peserta perlu melengkapkan tiga (3) tajuk yang berada di
dalam container Kuliah. Klik tajuk pertama Kursus
Manual Prosedur Kerja (MPK) dan Fail Meja (FM) untuk
memulakan pembelajaran.

Untuk menamatkan kursus di EPSA, peserta perlu:


Memastikan indikator setiap tajuk berwarna biru yang
bermaksud Selesai.
Pastikan setiap tajuk yang telah selesai, perkataan Tamat
akan dipaparkan di akhir muka surat.

26

BELAJAR
Mula Belajar
11. Paparan kursus yang telah tamat dengan betul adalah
seperti berikut:

Jumlah masa adalah melebihi masa minimum.


Semua tajuk Selesai

27

TAMAT

Jana Sijil

28

TAMAT
Jana Sijil
1.

Sijil boleh dicetak selepas peserta berjaya menamatkan suatu


kursus. Klik pada tab Sijil.

2.

Peserta perlu pastikan nama jabatan, kementerian dan


maklumat profil lain adalah betul sebelum klik 'Jana Sijil'. Klik
pada Profil Pengguna untuk mengemaskini dan menyemak
maklumat profil.

3.

Klik Jana Sijil.

29

TAMAT
Jana Sijil

4.

Klik Save. Sijil yang dijana adalah dalam fail PDF.

30

TAMAT
Jana Sijil

31

TAMAT
Jana Sijil
5.

Sijil ini boleh dicetak/diemelkan kepada pegawai latihan untuk


tujuan pengrekodan. Bagi contoh di muka surat sebelum ini,
peserta yang berjaya menamatkan kursus dengan nilai jam 8
jam telah mendapat 1 hari berkursus dan berbaki 2 nilai jam
yang boleh dirangkumkan dengan kursus lain.

32

E-Pembelajaran Sektor Awam (EPSA)


Sub Kluster Solusi Bisnes ICT
Kluster Inovasi Teknologi Pengurusan (i-IMATEC)
Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
Kampus INTAN Bukit Kiara
50480 Kuala Lumpur
T +603-20847700
F +603-20847777
www.epsa.gov.my

~ TAMAT ~