Anda di halaman 1dari 5

PANDUAN MENGISI

BORANG TUNTUTAN

KENYATAAN TUNTUTAN PERJALANAN


Tarikh dan hari dinyatakan dengan jelas
Tujuan perjalanan (Mesyuarat/Taklimat/Kursus/Acara Rasmi)
Kaedah perjalanan (Kenderaan sendiri/Menumpang pegawai
lain/pengangkutan awam)
Maklumat perjalanan (Bertolak dari pejabat/rumah)
Maklumat penginapan (Hotel/Lojing)
Elaun-elaun yang hendak dituntut

Elaun makan atau elaun harian


Tuntutan perbatuan
Hotel atau lojing
Tol dan parkir
Yuran kursus
Tambang teksi/erl/bas

CONTOH KENYATAAN TUNTUTAN

DOKUMEN SOKONGAN
Borang TNT-1: Kelulusan Bertugas Luar Pejabat dan Membuat
Tuntutan Elaun Perjalanan (wajib bagi >25km)
Borang TNT-2: Pengesahan Tuntutan Elaun Perjalanan di Luar
Waktu Pejabat Biasa
Borang TNT-3: Kelulusan Arahan Penghantaran Cepat
Borang TNT-4: Perakuan Tuntutan Tambang Teksi Tanpa Resit
Surat panggilan mesyuarat/kursus/taklimat/acara rasmi
Resit-resit tuntutan
Salinan Touch N Go
Buku Log Kenderaan
Buku Penghantaran
Lain-lain dokumen sokongan

SEKIAN, TERIMA KASIH

UNIT TNT:
Samb:
5804
5802
5810
5809
5806