Anda di halaman 1dari 6

PEMBERKATAN RUMAH

Keluarga Andreas Isnu Hardoyo


Sabtu, 29 Mei 2010

RITUS PEMBUKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
I:

Lagu Pembuka Letakkanlah Alas Rumahmu MB 223


Tanda Salib dan Salam
Pengantar
Tobat
Tuhan Kasihanilah Kami Misa Syukur MB 186
Doa Pembuka
Marilah Berdoa
Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkaulah tumpuan dan
harapan kaum beriman. Limpahkanlah berkat-Mu atas rumah ini, dan
dampingilah selalu putera-puteri-Mu yang tinggal di dalamnya, agar
mereka dapat sehati dan sejiwa menciptakan keluarga yang guyub rukun,
bahagia dan sejahtera. Demi Kristus, Tuhan kami, yang bersatu dengan
Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa.
U: Amin

LITURGI SABDA
7. Bacaan 1
L: Pembacaan dari Kitab Ulangan (Ul 8:8:6-12.14a)
Pada suatu ketika Nabi Musa berkata kepada orang-orang Israel, Oleh
sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah TUHAN, Allahmu,
dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya dan dengan takut akan
Dia.
Sebab TUHAN, Allahmu, membawa engkau masuk ke dalam negeri yang
baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari
lembah-lembah dan gunung-gunung;
suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon
ara dan pohon delimanya; suatu negeri dengan pohon zaitun dan
madunya;

Keluarga Andreas Isnu Hardoyo

suatu negeri, di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah
berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apa pun; suatu negeri,
yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kaugali
tembaga.
Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji
TUHAN, Allahmu, karena negeri yang baik yang diberikan-Nya kepadamu
itu.
Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan TUHAN, Allahmu, dengan
tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapan-Nya, yang
kusampaikan kepadamu pada hari ini;
dan supaya, apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan
rumah-rumah yang baik serta mendiaminya,
jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan TUHAN, Allahmu.
Demikianlah Sabda Tuhan
U: Syukur kepada Allah
8. Lagu Tanggapan Sabda Tuhan Dayung di Arus Mb 221
9. Bait Pengantar Injil
10. Bacaan Injil (Luk 19:1-10)
Pada suatu ketika Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus
melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut
cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah
Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya
pendek.
Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara
untuk melihat Yesus, yang akan lewat di situ.
Ketika Yesus sampai ke tempat itu, Ia melihat ke atas dan berkata:
"Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini Aku harus menumpang di
rumahmu."
Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita.
Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya: "Ia
menumpang di rumah orang berdosa."
Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan: "Tuhan, setengah dari
milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu
yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan empat kali lipat."
2

Perayaan Ekaristi Pemberkatan Rumah

Kata Yesus kepadanya: "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah
ini, karena orang ini pun anak Abraham.
Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang
hilang."
Demikianlah Injil Tuhan.
U: Terpujilah Kristus.
11.
Homili Singkat
12.
Mohon Berkat Atas Salib
I: Marilah berdoa
Ya Allah, Bapa kami, sudilah memberkati () salib lambang cinta dan
semangat pengorbanan tanpa pamrih ini. Semoga siapa saja yang
diberkati dengan salib ini Kauanugerahi cinta kasih yang tulus ikhlas,
sehingga semuanya hidup dengan rukun dan damai. Dan siapa saja
memandangnya, berilah semangat pengorbanan yang tanpa parmirh
sesuaidengan teladan Yesus sendiri. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara
kami, kini dan sepanjang masa.
U: Amin.
13. Mohon Berkat Atas Rumah Syukur Kepada-Mu Tuhan MB 427
I: Limpahkanlah damai sejati atas rumah ini dan semua yang tinggal di
dalamnya, ya Allah yang mahakuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
U: Amin
Sambil mereciki kamar tamu
I: Tuhan, berkatilah kamar tamu ini. Penuhilah ruangan ini dengan kesejukan
sejati. Semoga para tamu yang memasuki rumah ini membawa damai dan
cinta. Dan semoga mereka pulang dengan senang hati dan penuh
kelegaan.
Sambil mereciki kamar kerja.
I: Tuhan berkatilah kamar kerja ini. Semoga segala yang direncanakan atau
dikerjakan di tempat ini berkenan kepada-Mu, dan mendatangkan hasil
yang memuaskan bagi seluruh keluarga.
Sambil mereciki kamar tidur.

Keluarga Andreas Isnu Hardoyo

I:

Tuhan, berkatilah kamar tidur ini. Semoga kamar ini dapat menjadi tempat
istirahat yang nyaman, sehingga pulihlah segala kelelahan. Lindungilah
para penghuninya dari bahaya yang mencancam di kala mereka tidur.
Sambil mereciki kamar belajar.
I: Tuhan, berkatilah kamar ini dan mereka yang memakainya. Semoga
dalam kamar yang Kauberkati ini, anak-anak tekun belajar guna
mempersiapkan masa depan yang cerah.
Sambil mereciki kamar dapur.
I: Tuhan, berkatilah dapur ini. Semoga rejeki yang disiapkan di tempat ini
sungguh membawa manfaat bagi perkembangan hidup asmani dan rohani
keluarga ini. Jauhkanlah keluarga ini dari kekurangan atau pun kelaparan,
supaya mereka tetap hidup dengan tenteram dan aman sentosa.
Jauhkanlah pula tempat ini dari bahaya kebakara.
Sambil berkeliling di luar rumah.
I: Tuhan, berkatilah seluruh rumah ini, karena di dalamnya tinggallah puteraputeri kesayangan-Mu. Jauhkanlah keluarga ini dari segala yang dapat
merusakkan dan menganggu ketenangan. Berilah mereka rejeki yang
berlimpah. Jagalah agar rumah ini tetap kokoh berdiri, sehingga d apat
menjadi naungan yang aman bagi selruh penghuninya.
Pemasangan salib di tempat yang dikehendaki keluarga.
I: Tuhan, semoga salib suci ini menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah
keluarga ini dan menjadi sumber kekuatan bagi keluarga dalam
menghadapi suka duka hidup di dunia ini.
14. Doa Umat
I:

Saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus pernah bersabda kepada Zakeus,


Zakeus, hari ini Aku datang ke rumahmu.. Marilah kita mohon kepada
Tuhan, semoga Dia sudi datang juga memberikan berkat kepada keluarga
di sini.
L: Sudilah melimpahkan berkat-Mu bagi keluarga kami dalam wujud:
kesehatan, kegembiraan, kerukunan dan cinta kasih yang ikhlas. Hiasilah
rumah tangga ini dengan suasana penuh kedamian, seperti keluarga

Perayaan Ekaristi Pemberkatan Rumah

U:
L:

U:
L:

U:
L:

U:

kudus di Nazaret, supaya semua yang tinggal di sini merasa damai dan
tenteram. Dalam pengharapan kepada-Mu kami berseru:
Hadirlah dan tinggallah bersama keluarga kami.
Dampingilah keluarga yang menempati rumah ini, agar mampu menjadi
garam dan terang di tengah-tengah anggota masyarakat, dan menjadikan
rumah ini sebagai persinggahan yang memberikan kedamaian. Dalam
pengharapan kepada-Mu kami berseru:
Hadirlah dan tinggallah bersama keluarga kami.
Dampingilah Bapak Ibu Andreas Isnu Hardoyo yang memimpin keluarga
ini. Semoga mereka saling menunjukkan kesetiaan dan keterbukaan satu
sama lain. Semoga cinta kasih mereka dari hari ke hari makin
berkembang, dan memadu mereka menjadi sehati sejiwa dalam
memimpin keluarga ini bersama-Mu. Dalam pengharapan kepada-Mu kami
berseru:
Hadirlah dan tinggallah bersama keluarga kami.
Berkatilah pula anak-anak mereka. Anugerilah mereka jiwa dan raga yang
sehat dan budi yang cerdas. Semoga mereka menjadi kebanggaan
keluarga dan sungguh menyemarakkan suasana di rumah ini. Dalam
pengharapan kepada-Mu kami berseru:
Hadirlah dan tinggallah bersama keluarga kami.
-------- hening sejenak untuk permohonan pribadi -------

I:

Demikianlah yang Bapa permohonan kami para putera-Mu.


Perkenankanlah kami merasakan berkat-Mu bagi pengharapan yang baik
akan keselamatan yang Engkau janjikan. Dengan pengantaraan Kristus,
Tuhan kami.
U: Amin

LITURGI EKARISTI
15. Persiapan Persembahan Trimalah ya Bapa MB 233
Doa Persiapan Persembahan
I: Tuhan Allah kami yang Mahabaik, terimalah persembahan kami, hasil
karya hidup kami, satukanlah dengan kurban Putera-Mu Yesus Kristus,
Tuhan dan penyelamat kami, kini dan sepanjang masa.
Keluarga Andreas Isnu Hardoyo

U: Amin.
16. Doa Syukur Agung Kudus Misa Syukur MB 257
17. Bapa Kami Rawa Seneng MB 143
18. Komuni
19. Doa Sesudah Komuni
I: Bapa yang Mahapengasih, kami telah Kau anugerahi berkat melimpah,
terutama dengan santapan surgawi yang menyelamatkan. Semoga kami
tetap setia berbakti kepada-Mu, sehingga berkat-Mu atas rumah dan
keluarga kami, menjadikan kami semua diliuti oleh kesucian, kesehatan,
kekuatan, kebaikan, sikap lemah lembut dan ramah tamah, serta selalu
siap mengabdi pada-Mu melalui sesama kami. Dengan perantaraan
Kristus Tuhan kami.
U: Amin.

RITUS PENUTUP
20. Berkat Penutup
21. Amanat Perutusan

Keluarga Andreas Isnu Hardoyo

Mengucapkan terima kasih kepada :


1. Romo Antonius Amisani Kurniadi. Pr., yang telah
memimpin perayaan ekaristi pemberkatan rumah
kami
2. Kelompok Koor dan petugas liturgi yang telah
mempersiapkan perayaan ekaristi ini dengan
khidmad dan meriah
3. Segenap umat yang hadir dan memberikan
dukungan doa dalam perayaan ekaristi ini.
Berkah Dalem,
Dipan, 29 Mei 2010

Perayaan Ekaristi Pemberkatan Rumah