Anda di halaman 1dari 29

SJKC CHUNG HW

JALAN PASAR, KLA

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN PEND


NAMA GURU MATA PELAJARAN : PN SITI AMINAH BT AHAMAD

BIL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

NAMA MURID

CHAN WENG
CHEW XIN YAO
CHEW ZHEN JIE
CHIN JIA HUI
GINA TAN CHIN CIA
HA ZHI QI
KHERN WEI QI
KOK HUA EN
KOK LOK KEN
KOO XI QING
LEE JAY JUN
LEE JIA XUAN
LEE LIEN
LEE PEI HUI
LEON KOH LI YANG
LIEW JIN ANN
LIM CHIA HUI
LIM ZE YI
LIM ZHONG SHENG
LIN JUN JIE
LIN JUN JIE
LOONG CHAY HUI
LOW IAN
MARCUS OON SHI YUAN

NG YI WEN
NG ZI JIN
ONG HUI YAN KIMBERLY
SEOW JAXINE
TAN SZE YIN
TAN VICTOR
TAN ZHI WEI
TAY KAI JUN
TEE JIAN WEI

NO K/P

JANTINA

123456-10-1111
000000-00-2444
000000-00-2445
000000-00-2446
000000-00-2447
000000-00-2448
000000-00-2449
000000-00-2450
000000-00-2451
000000-00-2452
000000-00-2453
000000-00-2454
000000-00-2455
000000-00-2456
000000-00-2457
000000-00-2458
000000-00-2459
000000-00-2460
000000-00-2461
000000-00-2462
000000-00-2463
000000-00-2464
000000-00-2465
000000-00-2466
000000-00-2467
000000-00-2468
000000-00-2469
000000-00-2470
000000-00-2471
000000-00-2472
000000-00-2473
000000-00-2474
000000-00-2475

L
L
L
P
P
P
P
L
L
P
L
L
P
L
L
P
P
P
L
L
L
P
L
L
P
L
P
P
P
L
L
L
L

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1

TEE YI TING
THAM YUN XUAN
THIA YEE XIN
TONG YONG XIANG
VALERIE LEE YII JIE
YANG KAI WEI
YEONG JING XIAN
YIP XUE NI
ANG ZHI LIN
CHEW ZE MING
CHUA WEN JIN
DOUGLAS CHUAH CHONG CHI

GAN YI XUAN
GOH HUI YI
JEFFERSON HENG KIAN SHEN

JOEY YEOH HUEY WERN


KENNETH TAN KIEN NIAN

000000-00-2476
000000-00-2477
000000-00-2478
000000-00-2479
000000-00-2480
000000-00-2481
000000-00-2482
000000-00-2483
000000-00-2484
000000-00-2485
000000-00-2486
000000-00-2487
000000-00-2488
000000-00-2489
000000-00-2490
000000-00-2491
000000-00-2492
3

P
P
P
L
P
L
L
P
P
L
P
L
P
P
L
P
L
4

SJKC CHUNG HWA


JALAN PASAR, KLANG

AN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORALTAHUN 6

SITI AMINAH BT AHAMAD


Kepercayaan Kepada
Tuhan

Melaksanakan Ajaran
Agama dan Kepercayaan
Demi Keharmonian
Negara

Kelas :
Baik Hati
Menghulurkan
Bantuan kepada
yang Memerlukan
Demi
Kesejahteraan
Negara

1
5
5
5
6
5
6
6
6
6
6
5
5
5
6
5
5
5
5
5

2
5
5
5
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
6
5
6
5
5
6
5
5
5
6
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Bertanggung jawab

Menunaikan
Tanggungjawab
kepada Negara

Berterima
Kasih

Menghargai Jasa
dan Pengorbanan
Tokoh Negara

Hemah Tinggi
Mengamalkan Sikap
yang Bersopan
Apabila
Mendapatkan
Perkhidmatan

Hormat

Menghormati
Negara

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
5
5
5
5
5

4
5
5
5
6
5
5
6
6
6
6
5
5
5
6
5
5
5
5
5

5
5
5
5
6
5
5
6
5
5
6
5
5
5
6
5
5
5
5
5

6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
5
5

5
5
5
6
5
5
5
6
5
5
6
5
6

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
5
5

5
6
5
6
5
5
6
5
5
5
6
5
5

5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
4
4
5
5

5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6

5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7

5
6
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
8

5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
9

5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
4
4
5
10

6 Kuning
Kasih Sayang

Menyayangi Alam
Sekitar untuk
Menjamin
Kesejahteraan
Negara

Keadilan

Keberanian

Bersikap Adil untuk


Mempertahankan
Kesejahteraan
Nama Baik Negara
Negara

Kejujuran

Kerajinan

Kerjasama

Mengamalkan
Mengamalkan Sikap Mengamalkan Sikap
Kejujuran demi
Rajin Demi Kemajuan Kerjasama untuk
Keharmonian Negara Negara
Kebaikan Bersama

1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
5
5
5
5
5

2
5
5
5
6
5
6
6
6
6
6
5
5
5
6
5
5
5
5
5

3
5
5
5
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
5
5
5
5
5

5
5
5
5
6
5
5
6
6
6
6
5
5
5
6
5
5
5
5
5

6
5
5
5
6
5
5
6
5
5
6
5
5
5
6
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
6
5
6
5
5
6
5
5
5
1
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
3
5

5
5
5
6
5
5
5
6
5
5
6
5
6

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
5
5

5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
11

5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
4
4

5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
6
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

12

13

14

15

16

Kesederhanaan

Toleransi

Mengamalkan sikap
Menggunakan Prasarana
Toleransi demi
yang Disediakan Secara
Kesejahteraan
Berhemah
Negara

1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
3
3
3
3
3

5
6
5
6
5
5
6
5
5
5
6
5
5

3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5

5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
4
4

5
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4

17

18

DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN MURID

TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3
4
5

TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3
4
5
6

TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3

5
6

TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3
4
5
6

TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3

4
5
6

TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3
4
5
6

TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3
4
5
6

TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3
4
5
6

TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3
4
5
6

TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3
4

5
6

TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3
4
5
6

TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3
4
5
6

TAHAP
PENGUASAAN

2
3
4
5
6

TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3
4
5
6

RNYATAAN TAHAP PENGUASAAN MURID

SK 1:MELAKSANAKAN AJARAN AGAMA DAN KEPERCAYAAN DEMI


KEHARMONIAN NEGARA
TAFSIRAN

Murid menyatakan cara melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan


Murid menerangkan kepentingan melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan
demi keharmonian negara
Murid menunjukkan cara melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan demi
keharmonian negara dengan bimbingan
Murid menunjukkan cara melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan demi
keharmonian negara dalam pelbagai situasi
Murid melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan demi keharmonian negara
dalam kehidupan seharian
Murid melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan demi keharmonian negara
dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi

SK 2:MENGHULURKAN BANTUAN KEPADA YANG MEMERLUKAN DEMI


KESEJAHTERAAN NEGARA
TAFSIRAN

Murid menyatakan cara menghulurkan bantuan kepada yang memerlukannya


Murid menerangkan kepentingan menghulurkan bantuan kepada yang
memerlukannya
Murid menunjukkan cara menghulurkan bantuan kepada yang memerlukannya
dengan bimbingan
Murid menunjukkan cara menghulurkan bantuan kepada yang memerlukannya dalam
pelbagai situasi
Murid mengamalkan sikap rela menghulurkan bantuan kepada yang memerlukannya
dalam kehidupan seharian
Murid mengamalkan sikap rela menghulurkan bantuan kepada yang memerlukannya
dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi

SK 3:MENUNAIKAN TANGGUNGJAWAB KEPADA NEGARA


TAFSIRAN

Murid menyatakan tanggungjawab yang dilaksanakan dalam kempen kemanusiaan


yang dijalankan di dalam negara
Murid menerangkan kepentingan menunaikan tanggungjawab dalam kempen
kemanusiaan yang dijalankan di dalam negara
Murid menunjukkan cara menunaikan tanggungjawab dalam kempen kemanusiaan
yang dijalankan di dalam negara dengan bimbingan guru
Murid menunjukkan cara menunaikan tanggungjawab dalam kempen kemanusiaan
yang dijalankan di dalam negara dalam pelbagai situasi
Murid menunaikan tanggungjawab dalam kempen kemanusiaan yang dijalankan di dalam
negara dalam kehidupan seharian
Murid menunaikan tanggungjawab dalam kempen kemanusiaan yang dijalankan di dalam
negara dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.

SK 4:MENGHARGAI JASA DAN PENGORBANAN TOKOH NEGARA


TAFSIRAN

Murid menyatakan cara menghargai jasa dan pengorbanan tokoh negara


Murid menerangkan kepentingan menghargai jasa dan pengorbanan tokoh negara
Murid menunjukkan cara menghargai jasa dan pengorbanan tokoh negara dengan
bimbingan guru
Murid menunjukkan cara menghargai jasa dan pengorbanan tokoh negara dalam
pelbagai situasi
Murid mengamalkan sikap menghargai jasa dan pengorbanan tokoh negara dalam
kehidupan seharian
Murid mengamalkan sikap menghargai jasa dan pengorbanan tokoh negara dalam
kehidupan seharian dan boleh dicontohi

SK 5:MENGAMALKAN SIKAP YANG BERSOPAN APABILA MENDAPATKAN


PERKHIDMATAN
TAFSIRAN

Murid menyatakan cara mengamalkan sikap bersopan apabila mendapatkan


perkhidmatan
Murid menerangkan kepentingan mengamalkan sikap bersopan apabila
mendapatkan perkhidmatan
Murid menunjukkan cara mengamalkan sikap bersopan apabila mendapatkan
perkhidmatan dengan bimbingan

Murid menunjukkan cara sikap bersopan apabila mendapatkan perkhidmatan dalam


pelbagai situasi
Murid mengamalkan sikap bersopan apabila mendapatkan perkhidmatan dalam
kehidupan seharian
Murid mengamalkan sikap bersopan apabila mendapatkan perkhidmatan dalam
kehidupan seharian dan boleh dicontohi

SK 6:MENGHORMATI NEGARA
TAFSIRAN

Murid menyatakan cara menghormati negara


Murid menerangkan kepentingan menghormati negara
Murid menunjukkan cara menghormati negara dengan bimbingan
Murid menunjukkan cara menghormati negara dalam pelbagai situasi
Murid mengamalkan sikap menghormati negara dalam kehidupan seharian
Murid mengamalkan sikap menghormati negara dalam kehidupan seharian dan
boleh dicontohi

SK 7:MENYAYANGI ALAM SEKITAR UNTUK MENJAMIN KESEJAHTERAAN


NEGARA
TAFSIRAN

Murid menyatakan cara menyayangi alam sekitar


Murid menerangkan kepentingan menyayangi alam sekitar
Murid menunjukkan cara menyayangi alam sekitar dengan bimbingan
Murid menunjukkan cara menyayangi alam sekitar dalam pelbagai situasi
Murid mengamalkan nilai menyayangi alam sekitar dalam kehidupan seharian
Murid mengamalkan nilai menyayangi alam sekitar dalam kehidupan seharian dan
boleh dicontohi

SK 8:BERSIKAP ADIL UNTUK KESEJAHTERAAN NEGARA

TAFSIRAN

Murid menyatakan cara bersikap adil untuk kesejahteraan negara


Murid menerangkan kepentingan bersikap adil untuk kesejahteraan negara
Murid menunjukkan cara bersikap adil untuk kesejahteraan negara dengan
bimbingan
Murid menunjukkan cara bersikap adil untuk kesejahteraan negara dalam pelbagai
situasi
Murid mengamalkan sikap adil untuk kesejahteraan negara dalam perlakuan seharian
Murid mengamalkan sikap adil untuk kesejahteraan negara dalam kehidupan
seharian dan boleh dicontohi

SK 9: MEMPERTAHANKAN NAMA BAIK NEGARA


TAFSIRAN

Murid menyatakan cara mempertahankan nama baik negara


Murid menerangkan kepentingan mempertahankan nama baik negara
Murid menunjukkan cara mempertahankan nama baik negara dengan bimbingan
Murid menunjukkan cara mempertahankan nama baik negara dalam pelbagai situasi
secara beradab
Murid mengamalkan sikap mempertahankan nama baik negara dalam kehidupan
seharian secara beradab
Murid mengamalkan sikap mempertahankan nama baik negara dalam kehidupan
seharian secara beradab dan boleh dicontohi

SK 10:MENGAMALKAN KEJUJURAN DEMI KEHARMONIAN NEGARA


TAFSIRAN

Murid menyatakan cara bersikap jujur demi keharmonian negara


Murid menerangkan kepentingan mengamalkan kejujuran demi keharmonian negara
Murid menunjukkan cara mengamalkan kejujuran demi keharmonian negara dengan
bimbingan
Murid menunjukkan cara mengamalkan kejujuran demi keharmonian negara dalam
pelbagai situasi

Murid mengamalkan kejujuran demi keharmonian negara dalam kehidupan seharian


Murid mengamalkan kejujuran demi keharmonian negara dalam kehidupan seharian
dan boleh dicontohi

SK 11:MENGAMALKAN SIKAP RAJIN DEMI KEMAJUAN NEGARA


TAFSIRAN

Murid menyatakan cara bersikap rajin demi kemajuan negara


Murid menerangkan kepentingan bersikap rajin demi kemajuan negara
Murid menunjukkan cara bersikap rajin demi kemajuan negara dengan bimbingan
Murid menunjukkan cara bersikap rajin demi kemajuan negara dalam pelbagai situasi
Murid mengamalkan sikap rajin demi kemajuan negara dalam kehidupan seharian
Murid mengamalkan sikap rajin demi kemajuan negara dalam kehidupan seharian
dan boleh dicontohi

SK 12:MENGAMALKAN SIKAP KERJASAMA UNTUK KEBAIKAN BERSAMA


TAFSIRAN

Murid menyatakan cara bersikap kerjasama


Murid menerangkan kepentingan bersikap kerjasama untuk kebaikan bersama
Murid menunjukkan cara mengamalkan sikap kerjasama untuk kebaikan bersama
dengan bimbingan
Murid menunjukkan cara mengamalkan sikap kerjasama untuk kebaikan bersama
dalam pelbagai situasi
Murid mengamalkan sikap kerjasama untuk kebaikan bersama dalam kehidupan
seharian.
Murid mengamalkan sikap kerjasama untuk kebaikan bersama dalam kehidupan
seharian dan boleh dicontohi

SK 13:MENGGUNAKAN PRASARANA YANG DISEDIAKAN SECARA BERHEMAH


TAFSIRAN

Murid menyatakan cara menggunakan prasarana yang disediakan secara berhemah

Murid menerangkan kepentingan menggunakan prasarana yang disediakan secara


berhemah
Murid menunjukkan cara menggunakan prasarana yang disediakan secara
berhemah dengan bimbingan
Murid menunjukkan cara menggunakan prasarana yang disediakan secara berhemah
dalam pelbagai situasi
Murid mengamalkan sikap menggunakan prasarana yang disediakan secara
berhemah dalam kehidupan seharian.
Murid mengamalkan sikap menggunakan prasarana yang disediakan secara
berhemah dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi

SK 14:MENGAMALKAN SIKAP TOLERANSI DEMI KESEJAHTERAAN NEGARA


TAFSIRAN

Murid menyatakan cara mengamalkan sikap toleransi demi kesejahteraaan negara


Murid menerangkan kepentingan mengamalkan sikap toleransi demi kesejahteraaan
negara
Murid menunjukkan cara mengamalkan sikap toleransi demi kesejahteraaan negara
dengan bimbingan
Murid menunjukkan cara mengamalkan sikap toleransi demi kesejahteraaan negara
dalam pelbagai situasi
Murid mengamalkan sikap toleransi demi kesejahteraaan negara dalam kehidupan
seharian
Murid mengamalkan sikap toleransi demi kesejahteraaan negara dalam kehidupan
seharian dan boleh dicontohi

SJKC CHUNG HWA


JALAN PASAR, KLANG
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORALTAHUN 6

Nama Murid
No. Kad Pengenalan
Jantina
Kelas
Nama Guru P. Moral
Tarikh Pelaporan

:
:
:
:
:
:

KHERN WEI QI
000000-00-2449
Perempuan
6 Kuning
PN SITI AMINAH BT AHAMAD

Berikut adalah pernyataan bagi kemahiran yang telah dikuasai:


NILAI

STANDARD KANDUNGAN

TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

Melaksanakan Ajaran Agama dan Kepercayaan Demi Keharmonian


Negara

Murid melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan demi keharmonian negara dalam kehidupan
seharian dan boleh dicontohi

Menghulurkan Bantuan kepada yang Memerlukan Demi


Kesejahteraan Negara

Murid mengamalkan sikap rela menghulurkan bantuan kepada yang memerlukannya dalam kehidupan
seharian

Menunaikan Tanggungjawab kepada Negara

Murid menunaikan tanggungjawab dalam kempen kemanusiaan yang dijalankan di dalam negara dalam
kehidupan seharian

Menghargai Jasa dan Pengorbanan Tokoh Negara

Mengamalkan Sikap yang Bersopan Apabila Mendapatkan


Perkhidmatan

Menghormati Negara

Menyayangi Alam Sekitar untuk Menjamin Kesejahteraan Negara

Bersikap Adil untuk Kesejahteraan Negara

Mempertahankan Nama Baik Negara

Murid mengamalkan sikap mempertahankan nama baik negara dalam kehidupan seharian secara
beradab

10

Mengamalkan Kejujuran demi Keharmonian Negara

Murid mengamalkan kejujuran demi keharmonian negara dalam kehidupan seharian

11

Mengamalkan Sikap Rajin Demi Kemajuan Negara

12

Mengamalkan Sikap Kerjasama untuk Kebaikan Bersama

Murid mengamalkan sikap kerjasama untuk kebaikan bersama dalam kehidupan seharian.

13

Menggunakan Prasarana yang Disediakan Secara Berhemah

Murid mengamalkan sikap menggunakan prasarana yang disediakan secara berhemah dalam kehidupan
seharian.

14

Mengamalkan sikap Toleransi demi Kesejahteraan Negara

Murid mengamalkan sikap toleransi demi kesejahteraaan negara dalam kehidupan seharian

..............
(Guru Matapelajaran Pendidikan Moral)
PN SITI AMINAH BT AHAMAD

..
( Guru Besar )

Murid mengamalkan sikap menghargai jasa dan pengorbanan tokoh negara dalam kehidupan seharian

Murid mengamalkan sikap bersopan apabila mendapatkan perkhidmatan dalam kehidupan seharian

Murid mengamalkan sikap menghormati negara dalam kehidupan seharian

Murid mengamalkan nilai menyayangi alam sekitar dalam kehidupan seharian

Murid mengamalkan sikap adil untuk kesejahteraan negara dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi

Murid mengamalkan sikap rajin demi kemajuan negara dalam kehidupan seharian

GRAF TAHAP PENGUASAAN NILAI BAGI MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


SK1

Jumlah semua

SK 1: Melaksanakan
Ajaran Agama dan
Tahap
Penguasaan Demi
TP1 TP2 TP3
Kepercayaan
Keharmonian Negara
Bil Pel

33

TP4 TP5

50

TP6

SK 2:Menghulurkan Bantuan Kepada yang Memerlukan Demi Kesejahteraan Negara

SK2

Jumlah semua 50
47

33

12

12

Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel
0
1
0
0
47
2

1
TP2
0

TP3
0

TP4

TP5

TP6

SK 4:Menghargai Jasa dan Pengorbanan Tokokh Negara

SK4

Jumlah
37 semua 50

TP1
0 TP2

SK3

45

Tahap
Penguasaan
Bil Pel

TP1
0

TP2
0

TP1

SK 3:Menunaikan Tanggungjawab kepa

TP3
0 TP4
0

TP5 TP6

TP1
0

SK 5:Mengamalkan Sikap Yang Bersopan Apabila Mendapat Perkhidmatan

SK5

Jumlah semua 50

TP2
0

TP3
0

TP4
0

TP5

SK 6:Menghormati Negara
40

SK6

44

Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel
0 0 0 112 37 12

Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel
0
0
0
0
44
6

TP2
0

TP3
0

TP4

TP1
0

TP2
0

1
TP1
0

Tahap
Penguasaan
Bil Pel

TP5

TP6

TP1
0

TP2
0

TP3
0

TP4
0

TP5

TP6

4
TP1
0

TP2
0

TP3
0

TP4

TP5

SK
7: Menyayangi Alam Sekitar Untuk Menjamin
Kesejahteraan
Negara50
SK7
Jumlah
semua

Tahap
45
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel
1 0 0 0 45 4

SK
8: Bersikap Adil Untuk Kesejahteraan
Negara
SK8
Jumlah semua
50
33

Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel
1
1
0
4
33 11

SK 9: Mempertahankan Nama Baik Nega


SK9

Tahap
Penguasaan
Bil Pel

46

TP1
1

TP2
0

11
4

TP1 TP2
0 TP3
0 TP4
0 TP5 TP6

SK 10: Mengamalkan Kejujuran Demi Keharmonian Negara


43
Jumlah
semua 50

SK10

Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel
0 0 1 1 43 5

TP1
0

TP2
0

TP3

TP4

TP1

TP2

4
TP3
0

TP4

TP5

TP6

SK 11: Mengamalkan Sikap Rajin Demi Kemajuan Negara

TP1

TP2
0

TP3

Jumlah semua 50

Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
12
Bil Pel
0
0
0
0
38 12

43

SK12
Tahap
Penguasaan
Bil Pel

TP1
0

TP2
0

5
TP5

TP6

TP1
0

TP2
0

TP3
0

TP4
0

TP5

TP6

TP5

SK 12: Mengamalkan Sikap Kerjasama Untuk Kebaik

38

SK11

TP4
0

TP1
0

TP2
0

TP3
0

TP4
0

TP5

TP6

SK13

Jumlah semua 50

SK 13: Menggunakan Prasarana yang Disediakan Secara Berhemah

Tahap
40
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel
1 0 0 4 40 5

SK14

Jumlah semua 50

26
SKI 14: Mengamalkan Sikap Toleransi
Demi Kesejahteraan Negara

Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel
0
1
10 9
26
4
10

TP1

TP2
0

TP3
0

TP4

TP5

TP6

1
TP1
0

TP2

TP3

TP4

TP5

TP6

Carta Keseluruhan Tahap Penguasaan


Pendidikan Moral Tahun 6
Keseluruhan

Jumlah semua 50

31

Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel
0
0
1 18 31
0

18

1
TP1
0

TP2
0

TP3

TP4

TP5

TP6
0

an Tanggungjawab kepada Negara

Jumlah semua

50

45

TP3 TP4
0
0

TP5
45

TP6
5
5

TP3
0

TP4
0

TP5

TP6

mati Negara
40

Jumlah semua

TP3 TP4
0
4

TP4

TP5
40

TP6
6
6

4
TP3
0

50

TP5

TP6

hankan NamaJumlah
Baik Negara
semua

50

46

TP3 TP4
1
0

TP5
46

TP6
2
2

1
TP3

TP4
0

TP5

TP6

Sikap Kerjasama Untuk Kebaikan Bersama


43 Jumlah semua

TP3 TP4
0
0
7

TP4
0

TP5

TP6

TP5
43

50

TP6
7

TP6
0