Anda di halaman 1dari 5

TOPIK:

21st Century Maths Skills:


A critical Contents Knowledge For Primary School
Teachers

Kemahiran Matematik Abad ke-21:


Pengetahuan Kandungan Kritikal Bagi Guru-Guru
Sekolah Rendah

Guru matematik perlu menguasai pengetahuan


kandungan matematik dengan baik untuk menjadi
guru matematik yang kreatif dan berkesan (Borko &
Putnam,1996).

Guru matematik yang kurang menguasai


kandungan subjek matematik akan menghadapi
masalah untuk mengajar apatah lagi untuk
menjadi kreatif. Ini berlaku khususnya bagi guru
baru yang memerlukan masa untuk menguasai
kurikulum di sekolah (Murray & Male, 2005).

Kemahiran pengajaran dan


pembelajaran dalam abad ke-21:
Kemahiran pembelajaran dan inovasi (learning
and innovation skills)
Kemahiran maklumat, media dan teknologi
(Information, media and technology skills)
Kemahiran hidup dan kerjaya (Life and career
skills)

Aspek kemahiran abad ke-21


yang perlu dikuasai:
Cara

pemikiran baru
Cara bekerja iaitu komunikasi dan
kerjasama
Pelbagai Bahasa
Kemahiran mengurus
Kerja berpasukan
Kreativiti
Keupayaan untuk menyesuaikan diri

Guru abad ke-21


Menguasai

kandungan kurikulum
Memahami perkembangan murid
Memahami psikologi pembelajaran
Memahami kemahiran kaunseling
Mahir menggunakan teknologi
Sentiasa mengikuti perkembangan
pendidikan
Menerapkan nilai murni