Anda di halaman 1dari 5

Ghuzwatul Fikr

[Peperangan Pemikiran]

...

Rohingya

frika Selatan
China

Kashmir

Bosnia dan
Kosovo

Selatan
Thailand

Iraq

Hakikat Pertembungan

Bahkan kami sentiasa mengarahkan yang benar menentang


yang salah, lalu ia menghancurkannya, maka dengan sertamerta leyaplah ia
[Al-Anbiya : 18]
Dan semestinya Allah menghapuskan yang batil serta ia
menetapkan yang benar dengan kalimah wahyuNya dan
keputusanNya
[As-Syura : 24]
Dan katakanlah : telah datang kebenaran, dan
lenyaplah perkara batil kerana sesungguhnya perkara
batil itu sememangnya satu perkara yang bersifat
lenyap
[Israa : 81]
Hampir tiba satu zaman di mana bangsa-bangsa dari
seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan
orang yang kelaparan mengerumuni bekas hidangan
mereka
[HR Abu Dawud]