Anda di halaman 1dari 15

DCE 4303

UNIT 9
PENILAIAN PRESTASI
PROF MADYA DATO DR. HJH NORHASNI
ZAINAL ABIDDIN
NORHAIFA BINTI MOHD HASSAN 176763
NORIFFAH BINTI KAMPAK

178350

SKALA KADAR
GRAFIK

BEHAVIORALLY
ANCHORED
RATING SCALE
( BARS )

PENILAIAN
ESEI

JENISJENIS
PENILAI
AN

PENDEKATAN
SECARA
BERPASANGANPERBANDINGAN

PENDEKATAN
SECARA
PILIHANPAKSAAN

PENILAIAN
KEJADIAN
KRITIKAL

PENGURUSAN
OBJEKTIF /
MBO

PENILAIAN
SENARAI
SEMAK

JENISJENIS
PENILAI
AN

PENILAIAN
SELAIN
PENYELIA

SKALA KADAR GRAFIK

PENDEKATAN BERPASANGANPERBANDINGAN

PENDEKATAN SECARA PILIH PAKSA

PENILAIAN ESEI

BEHAVIORALLY ANCHORED RATING SCALES ( BARS )

PENILAIAN SENARAI SEMAK

PRESTASI KEJADIAN KRITIKAL

PENGURUSAN OBJEKTIF
(MBO)

PENILAIAN SELAIN PENYELIA

BERAT SEBELAH
SECARA
BERDEKATAN

BERAT
SEBELAH
SECARA
KEKERASAN

SUMBER /JENIS-JENIS
SIKAP BERAT
SEBELAH DALAM
MENILAI PRESTASI

BERAT
SEBELAH
YANG TIDAK
TEGAS

PERSEDIAAN PENYELIA
UNTUK TEMUBUAL
PENILAIAN PRESTASI
PEKERJA

Memaklumkan pekerja lebih awal mengenai


temubual tersebut
Menyediakan tempat privasi untuk menjalankan
temubual
Membuat perancangan untuk mengelakkan
gangguan

TERIMA KASIH