Anda di halaman 1dari 2

NAMA: MOHAMED ALIFF BIN ROSLI

NO. MATRIK: BA13110205


RENCANA PENDAPAT
Rencana ini seharusnya mengkritik tentang peranan Unggas bukan
memperkenalkan apa itu Unggas
Seharusnya, kamu menggunakan Unggas sebagai mengupas
keberkesanan NGO dalam menangani gejala sosial.
PERANAN PERTUBUHAN UNGGAS MENANGANI GEJALA SOSIAL REMAJA
Pada pendapat saya, terdapat pelbagai pertubuhan-pertubuhan kerajaan dan bukan kerajaan yang telah
berusaha bersungguh-sungguh untuk membanteras gejala-gejal sosial yang melibatkan remaja di
negara kita ini. Di dalam penulisan rencana ini ingin saya terangkan mengenai satu pertubuhan yang
juga hebat dalam membanteras gejala sosial dan memulihkan kembali remaja-remaja yang terjerumus
di dalam masalah sosial ini. Pertubuhan tersebut ialah Pertubuhan Menangani Gejala Sosial Malaysia
( Unggas).
Pertubuhan Menangani Gejala Sosial Malaysia (Unggas) yang mula digerakkan pada 2008 bertekad
untuk membantu golongan yang terjebak dalam kancah penyakit sosial dan membantu mereka keluar
dari ruang tersebut melalui pencegahan dan pemulihan.
Pada masa sama, Unggas berusaha memahami permasalahan sosial dalam aspek makro dan mikro.
Unggas juga mempunyai misi yang tersendiri sepanjang penubuhannya sebagai badan bukan kerajaan
(NGO).
Misi Unggas adalah mewujudkan komuniti setempat yang dapat berfungsi semaksima mungkin untuk
menangani gejala sosial berdasarkan kajian setempat yang dilaksanakan dan program latihan yang
diberi.
Malahan, Unggas memilih untuk menangani gejala sosial di Malaysia ekoran wabak itu dilihat makin
serius berlaku sepanjang tahun.
"Isu bohsia, lepak, minum minuman keras, budaya black metal, bersekedudukan, trash metal dan
banyak lagi sudah berleluasa sejak dulu lagi. Masa akan datang, kita tidak tahu apa lagi isu yang akan
timbul.
Oleh itu, pihak Unggas berusaha membanteras gejala sebegini kerana melihat satu keperluan untuk
kita memobilisasi golongan muda ke arah keinginan, keyakinan, kemahiran dan daya bertindak yang
berkesan menangani gejala sosial terutamanya di kalangan remaja dan belia.

Disamping itu, pertubuhan ini juga mempunyai persaingan dengan pertubuhan-pertubuhan NGO yang
lain dalam membanteras
"Persoalan persaingan dengan NGO lain tidak timbul kerana pertubuhan ini meraikan pepatah the
more the merrier bermakna lebih banyak NGO yang melaksanakan kerja-kerja kemasyarakatan, beban
tanggungjawab untuk komuniti boleh dikongsi bersama.
"Unggas berbentuk gerakan yang membuat advokasi dan menyebarkan fahaman dakwah lapangan
iaitu dakwah perlu dilaksanakan dengan turun ke lapangan, menyelami kehidupan mereka yang
terlibat dalam isu sosial dan memahami sosio budaya masyarakat di sekelilingnya.
Maka untuk memastikan gerak kerja Unggas berkekalan, pemahaman dakwah lapangan ini akan
diterapkan dalam setiap komuniti yang didekati oleh pihak Unggas ini. Apabila mereka faham,
mereka akan melaksanakan idea unggas ini dalam komuniti setempat mereka atas apa jua nama
sekalipun seperti JKK, kariah, kelab pelajar dan sebagainya.
Aktiviti disertai
Pelbagai aktiviti disertai Unggas, antaranya menyertai Ops Sayangi Remaja iaitu membawa
sukarelawan untuk turun ke tempat tumpuan pada malam merdeka, malam tahun baru, malam Hari
Malaysia dan hari kekasih dengan tujuan berjumpa dan nasihat menasihati remaja dan dewasa yang
berhimpun.
Melakukan kebajikan pemberian makanan kepada gelandangan bertujuan mendekati, memahami dan
menasihati mereka serta melakukan pemetaan komuniti dan kajian sosiobudaya komuniti tempatan
dalam isu kemiskinan, pusat hiburan dan pelacuran. Maklumat ini akan digunakan untuk tujuan
advokasi dan lobi perubahan polisi ke arah anti isi sosial.
Khidmat kaunseling dan bantuan penyelesaian masalah kepada mereka yang terlibat dengan isu sosial,
melaksanakan kempen menutup aurat tahunan yang dinamakan kempen Gerakan Menutup Aurat dan
mengadakan Latihan Aktivis Dakwah Dalam Isu Sosial untuk belia turut diadakan Unggas Malaysia
bagi saya setakat ini, aktiviti dilakukan Unggas sering kali mendapat sambutan ramai malah boleh
dikatakan banyak programnya memberi impak positif kepada masyarakat.
Pertubuhan Unggas juga telah memberikan inspirasi dan harapan kepada ramai individu dan keluarga
untuk berubah. Begitu juga dengan komuniti, sekarang kesedaran untuk turun kelapangan dan jalanan
semakin tinggi.

Anda mungkin juga menyukai