Anda di halaman 1dari 2

G nhanh k hiu ton hc bng phm tt trong Mathtype

Th t - 23/10/2013 11:14

Vic g cng thc Ton hc bng nhng ci nhp chut, g phm, ri nhp chut ...
na s lm tiu tn rt nhiu thi gian son vn bn Ton. Hu ht nhng thy c
dy Ton khi bt u son tho cng thc Ton hay dng n mt cch nhun
nhuyn c hn cng u ngn ngi my ci nhp chut l th .
Vy, hon ton dng 2 bn tay v bn phm (khng dng chut), chng ta c th
son tho cc cng thc Ton hc mt cch nhanh nhn, nhp nhng m hiu qu
hay khng. Cu tr li l chng ta hon ton c th.
Mi qu thy c cha tng s dng phm tt trong MathType ti file bn di v
v t t hc thuc cc phm tt s dng g cng thc Ton
Cc phm tt trong MathType th nhiu lm, cc thy c hc mt lc cho thuc ht
th
"gay",
thuc
khng
ni
u
nh.
Khinh

nghim

dng

chng

th

ny.

u tin chng ta tp m - ng ca s MathType:

B 3 phm Ctrl-Alt-Q dng m ca s MathType

B 2 phm Alt-F4 dng ng ca s MathType

Thy c m Word ln thc hnh 1 cht i nh


Mt hai ngy u hc cch nh s m, nh ch s di, g phn s, nh du
cn bc hai:

B 2 phm Ctrl-H dng g s m

B 2 phm Ctrl-L dng g ch s di

B 2 phm Ctrl-J va s m, va ch s di

B 2 phm Ctrl-F dng g phn s

B 2 phm Ctrl-R dng g cn bc hai

Hc n y thi, dng phm mi tn hoc phm Tab di chuyn con tr


lc g cng thc
Vi ngy sau khi nhuyn v thuc cc k hiu trn, ta hc tip:

B 2 phm Ctrl-T, (bung tay ra), sau g tip phm N dng g cn


bc n

B 2 phm Ctrl-T, (bung tay ra), sau g tip phm \ dng g du gi


tr tuyt i

B 2 phm Ctrl-D, (bung tay ra), sau g tip phm Shift-R dng g
tp s thc

B 2 phm Ctrl-D, (bung tay ra), sau g tip phm Shift-Z dng g
tp s nguyn, .....
Ni n y thi. Thy c ti file bn di v ri t hc tip nh. Ni chung, vi ba
ngy tp 3,4 cng thc cho nhuyn ri mi tp g cng thc khc. Khng lu lm
thy c s g c cng thc Ton rt nhanh nhn bng i bn tay ca mnh.