Anda di halaman 1dari 5

Prinsip Perakaunan SPM

EPISOD 1 KLASIFIKASI AKAUN


1.
Kumpulan item manakah yang merupakan aset semasa dalam perniagaan
Kedai Runcit Islah?
A.
Lekapan, Stok, Alatan Pejabat
B.
Stok, Sewa Terdahulu, Penghutang
C.
Gadai janji , Penghutang, Tunai di tangan
D.
Tunai di tangan, Tunai di Bank, Sewa Diterima Terdahulu
JAWAPAN : B
2.

Antara yang berikut, yang manakah BUKAN liabiliti perniagaan?


A.
Pemiutang niaga
B.
Komisen terakru
C.
Sewa diterima terakru
D.
Gadai janji Bangunan perniagaan
JAWAPAN : C

3.

Butiran manakah yang merupakan hasil kendalian perniagaan?


A.
Dividen daripada pelaburan
B.
Terimaan dari penghutang perniagaan
C.
Keuntungan atas jualan aset bukan semasa
D.
Terimaan dari perkhidmatan yang diberikan
JAWAPAN : D

4.

Antara yang berikut, pilih padanan contoh yang betul untuk jenis-jenis
belanja kendalian perniagaan.

I
II
III
IV
A.
B.

Pengelasan / Jenis-jenis
Belanja Kendalian
perniagaan
Kos Jualan
Penjualan dan Pengagihan
Pentadbiran dan am
Kewangan

I dan II
I dan IV

JAWAPAN : B

D.

Contoh

Insurans atas belian


Angkutan masuk
Gaji jurujual
Hutang lapuk
C.
II dan III
III dan IV

5.

Antara yang berikut, persamaan yang manakah TIDAK benar


menggambarkan aset, liabiliti dan ekuiti pemilik
A.
Aset = Aset Bukan Semasa + Aset Semasa
B.
Liabiliti = Liabiliti Bukan Semasa + Liabiliti Semasa
C.
Ekuiti Pemilik = Modal = Pelaburan Pemilik
D.
Ekuiti Pemilik = Aset + Liabiliti
JAWAPAN : D

6.
Antara yang berikut, yang manakah TIDAK benar tentang persamaan
perakaunan?

A.
B.
C.
D.

ASET
(RM)

LIABILITI
(RM)

100 000
80 000
60 000
40 000

20 000
0
40 000
20 000

EKUITI
PEMILIK
(RM)
80 000
80 000
100 000
20 000

JAWAPAN : C
7.

Urus
A.
B.
C.
D.

niaga manakah yang akan mengurangkan jumlah ekuiti pemilik?


Memberi diskaun RM48
Menerima komisen RM500
Membawa masuk kenderaan peribadi RM80 000
Membeli komputer untuk kegunaan perniagaan secara tunai RM5 500

JAWAPAN : A
8.

Antara yang berikut, kenyataan yang manakah BENAR tentang ambilan oleh
pemilik?
A.
Ambilan tunai akan mengurangkan keuntungan perniagaan
B.
Ambilan tunai sahaja yang akan mengurangkan ekuiti pemilik
C.
Ambilan barang hanya mengurangkan stok dan tiada kesan ke atas
ekuiti pemilik
D.
Ambilan akan mengurangkan aset dan memberi kesan negatif ke atas
ekuiti pemilik
JAWAPAN : D

9.

Butiran kewangan berikut diperoleh daripada buku perniagaan Kedai Dobi


Ismeth pada
31 Disember, 2012.
Butiran
Premis Milik Bebas
Tunai di bank (Overdraf)
Penghutang
Komisen diterima terdahulu
Gadai janji

RM
120
000
30 000
40 000
5 000
50 000

Berapakah modal pada tarikh 31 Disember, 2012?


A.
RM75 000
C.
RM145 000
B.
RM85 000
D.
RM245 000
JAWAPAN : A
10.
Antara yang berikut, kesan urus niaga yang manakah BETUL ke atas
persamaan perakaunan.
Kesan urus niaga ke atas
ASET
LIABILITI
EKUITI
PEMILIK
(+)
(-)
(+)
(-)
(+)
(-)
I
II

III

IV

A.
B.

Membayar sewa
kedai secara tunai
RM700
Membeli sebuah Van
secara kredit RM80
000
Menjual stok bernilai
RM200 secara tunai
untuk RM260
Menerima cek
RM2200 dari
Penghutang dan
diberikan diskaun
RM200
I dan II
I dan IV

JAWAPAN : D

700
80
000

700
80
000

260

200

60

2200

2400

200

D.

C.
II dan III
III dan IV

TIPS PEPERIKSAAN:
Semasa menjawab soalan-soalan yang berhubung dengan tajuk Kesan Urus niaga
ke atas Persamaan Perakaunan, pelajar boleh mengaplikasikan petua berikut:

ASET

LIABILITI + EKUITI PEMILIK

Dengan demikian, kesan sesuatu urus niaga ke atas Aset, Liabiliti dan Ekuiti Pemilik
dapat dinyatakan seperti berikut:
ASET

LIABILITI + EKUITI PEMILIK

(+)

(+)

(-)

( -)

(-)(+)

Tiada Kesan

Tiada Kesan

(-)(+)

KESILAPAN UMUM PELAJAR:


Dalam tajuk Kesan Urus niaga ke atas Persamaan Perakaunan, antara
kelemahan dan kesilapan pelajar adalah menentukan kesan urus niaga seperti
berikut ke atas persamaan perakaunan.
Stok yang bernilai RM880 dijual dengan harga RM1000 secara kredit

Jawapan pelajar:

JAWAPAN YANG SERING DIBERIKAN


JAWAPAN YANG BETUL

Kesan urus niaga ke atas


ASET
LIABILITI
EKUITI
PEMILIK
(+)
(-)
(+)
(-)
(+)
(-)
1000
880
1000
880
120

Jelas penyelesaian kesan urus niaga di atas ke atas persamaan perakauanan


tidak seimbang dan tidak betul
Amaun yang patut dikurangkan daripada amaun stok ialah nilai kosnya iaitu
RM880. Oleh kerana barang niaga ini dijual secara kredit, maka amaun
Penghutang akan bertambah sebanyak RM1000. (Jika barang niaga dijual
secara tunai,maka tambahkan kepada aset Tunai)
Perbezaan antara harga jualan dan nilai kos stok sebanyak RM120 (RM1000RM880) adalah untung jualan stok niaga dan harus ditambahkan kepada
untung perniagaan atau ekuiti pemilik.
Dari jawapan yang betul, dapat kita perhatikan keseimbangan dalam
persamaan perakaunan dimana amaun bersih di kedua-dua belah persamaan
adalah RM120