Anda di halaman 1dari 16

RESPON MURID TERHADAP PENGGUNAAN PETA MINDA

BAGI MENINGKATKAN MINAT BELAJAR MURID TERHADAP


PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN

Oleh :
Amiruniza Binti Kamil.
PISMK-OUM-KPM,
Institut Perguruan Sarawak,
Miri.

1.0 Pengenalan
Perancangan tindakan difokuskan kepada meningkatkan
minat murid Tahun Empat untuk belajar terhadap
pelajaran Kajian Tempatan dengan menggunakan Peta
Minda sebagai rangsangan utama dalam sesi pengajaran.

1.1 SOALAN KAJIAN


1.1.1 Adakah murid berminat menggunakan
teknik Peta Minda dalam pembelajaran
mereka?
1.1.2 Apakah bentuk respon murid terhadap
penggunaan peta minda?

1.3 KEPENTINGAN KAJIAN


membantu pelbagai pihak khususnya guru-guru
pelatih, dan guru-guru novis yang mungkin mencaricari cara baru untuk mempelbagaikan kaedah
pengajaran mereka.

membantu semua pihak yang terlibat bagi


memupuk minat murid semasa sesi pengajaran dan
pembelajaran.

1.4 BATASAN KAJIAN


terbatas kepada sebuah kelas tahun 4 di sebuah
sekolah kawasan Miri
hanya menumpukan kepada respons yang akan
diberikan oleh murid-murid
dijalankan selama 5 minggu sahaja
kajian hanya berdasarkan pengajaran dan
pembelajaran Kajian Tempatan.

2.0 TINJAUAN LITERATUR


2.1 RESPON
Menurut Pancella, R.J., (1971), murid-murid
sebenarnya ada kecenderungan untuk
bercerita/memberi respon mengenai perkara yang
mereka telah nampak, telah dengar, telah baca,
dan perkara yang mereka khayal atau imaginasikan.

2.2 PETA MINDA

merupakan teknik belajar yang telah diasaskan oleh


pakar pelajaran sejak tahun 1960 an lagi.
dimajukan dan dipopularkan penggunaannya oleh
Tony Buzan seorang ahli fikir dan juga pakar
motivasi sekitar tahun 80 an

3.0 METODOLOGI KAJIAN


3.1 REKABENTUK KAJIAN
satu kajian tindakan melalui penggunaan instrumen
borang temubual, borang instrumen, dan soal
selidik.

3.1 SAMPEL KAJIAN

Terdiri daripada murid-murid tahun 4 iaitu seramai


32 orang.
Seramai 19 orang adalah lelaki manakala 13
orang adalah perempuan
Dari segi kaum 27 orang adalah murid Melayu, 3
orang pelajar India dan 5 orang murid Melanau.

3.2

INSTRUMEN KAJIAN
3.2.1

Temu bual

3.2.2

Pemerhatian

3.2.3

Soal Selidik

Temu bual akan dijalankan setiap

selepas sesi pengajaran dijalankan

Respon spontan akan diperhatikan

semasa kajian dijalankan dalam setiap


sesi pengajaran.

Soal Selidik akan dijalankan pada

minggu terakhir kajian dijalankan.

4.0 HASIL KAJIAN


4.1 TEMU BUAL
4.1.2 Respon murid tentang
Peta Minda
Minggu 1
Murid A: dapat lukis
Murid B: dapat lukis
Murid C: suka saja
Minggu 2
Murid D: dapat melukis cikgu
Murid E: dapat lukis apa yang saya suka cikgu
Murid F: sebab best

Minggu 3
Murid G: dapat mewarna
Murid H: supaya saya bertambah pandai melukis
dan mewarna cikgu
Murid I: suka tengok warna-warni
Minggu 4
Murid D: sebab melukis best
Murid E: seronok lukis-lukis cikgu
Murid F: saya tak bosan cikgu
Minggu 5
Murid M: best cikgu dapat lukis-lukis
Murid N: sebab saya suka melukis dan mewarna
Murid O: sebab dapat lukis-lukis

4.2 RESPON SPONTAN


4.1.2 Respon murid tentang
Peta Minda
Minggu 1
Murid pasif dan hanya menurut kata guru untuk
menyalin peta minda di papan hitam
Minggu 2
Murid sangat berkomitmen membuat latihan peta
minda yang guru bagi.

Minggu 3
Murid menunjukkan reaksi marah apabila murid lain
meminjam pensil warna
Murid meminta guru membuat peta minda pada
masa yang lain
Minggu 4
Murid menunjukkan sikap terganggu apabila guru
memberi masa yang singkat untuk membuat peta
minda
Minggu 5
Murid menunjukkan reaksi ceria.
Murid mengulangi menyebut kata kunci pada peta
minda (secara berjenaka)

4.3 SOAL SELIDIK


4.1.2 Respon murid tentang
Peta Minda
Menunjukkan 100% suka belajar

menggunakan peta minda. Lebih daripada


separuh murid-murid menyatakan mereka
suka menggunakan peta minda kerana dapat
melukis dan mewarna. Sebab-sebab lain
yang diberikan mereka ialah:
buku tak nampak kosong
mudah saya ingat apa yang dibelajar
menambah ilmu pengetahuan

5.0 RUMUSAN DAN


KESIMPULAN
(a) Murid berminat menggunakan peta minda dalam
pembelajaran mereka
(b) Murid memberi respons positif terhadap
penggunaan peta minda

5.2 CADANGAN KAJIAN

Kajian boleh dibuat untuk menguji


penggunaan Peta Minda kepada populasi yang
lebih besar yang melibatkan murid-murid
Tahun Empat, Tahun Lima dan Tahun Enam.
Kajian boleh dijalankan secara tempoh yang
lama untuk mendapatkan keberkesanan
penggunaan Peta Minda dalam mengekalkan
minat murid terhadap sesi pengajaran
Kajian keberkesanan boleh dilaksanakan
untuk menguji keberkesanan penggunaan
Peta Minda ini dengan membandingkan
kaedah pengajaran konvensional dan kaedah
pengajaran terkini.

amay_bba@yahoo.com