Anda di halaman 1dari 10

c  

Hari Deepavali (bahasa Hindi: Y ú bahasa Tamil: V ÷ juga dikenali
sebagai Diwalidan Divali (bahasa Hindi: ÷ merupakan perayaan yang disambut oleh semua
penganut yang beragama Hindu di seluruh dunia dan merupakan hari cuti di Malaysia. Perkataan
Deepavali merupakan gabungan perkataan "Dipa" yang beerti cahaya dan perkataan "Gavali"
yang beerti barisan. Perayaan Deepavali ini disambut pada hari ke 14
bulan Aipasi dalamkalendar Tamil (antara bulan Oktober dan November÷ dan juga dikenali
sebagai pesta cahaya.

Menurut lagendaú Raja Naragasura yang kejam dan selalu memeras rakyatnyaú telah dikalahkan
dan dibunuh oleh Maha Krishnan. Sebelum matiú Raja Naragasura meminta semua manusia agar
mereka merayai hari kemenangan itu sebagai peringatan kepada yang mereka yang baik tentang
godaan hantu dan syaitanú peringatan kepada mereka yang lupa agar berbuat baik dan menjauhi
daripada membuat kejahatan sesama manusia.

Pelita yang dipasang dalam barisan dapat dilihat dinyalakan di rumah penganut Hindu bagi
melambangkan kejayaan kebaikan mengatasi kejahatan yang dirayakan sebagai perayaan
Deepavali„

„
 
  

Perayaan ini disambut selama tempoh yang berbeza oleh komuniti berbeza. Walaupun hari-hari
terasnya adalah sama dan jatuh pada hari-hari yang sama di seluruh Nepal dan Indiaú namun hari-
hari tersebut jatuh pada bulan-bulan Gregorian yang berbeza bergantung kepada versi kalendar
Hindu yang digunakan dalam setempat. Versi g ("tamat pada anak bulan"÷kalendar
Hindu diamalkan sebagai kalendar kebangsaan India. Mengikut kalendar ini yang luas digunakan
di India selatan dan Maharashtraú keraian enam hari ini dibawa dari empat hari terakhir
bulan Ashwayuja (Ashwin dalam bahasa Marathi÷ dan dua hari pertama bulan baruKartika.
Menurut versi  ("tamat pada bulan purnama"÷ yang meluas di India utaraú Diwali
jatih pada pertengahan bulan Ashwayuja/Ashvin. Dalam kalendar Gregorianú Deepavali biasanya
tiba pada bulan Oktober atau November.


    
 
Perayaan ini menandakan kemenangan kuasa kebaikan terhadap kuasa kejahatanú serta
penanggalan kegelapan rohani. Secara simbolikú Deepavali menandakan kembalinya semangat
muhibah dan kepercayaan setelah lama menyepiú seperti yang diceritakan dalam Ramayana.

Perkataan Sanskrit "Deepavali" bermaksud satu pameran pelita-pelita yang menandakan


kemenangan cahaya ke atas kegelapan. Oleh sebab pengetahuan bahasa Sanskrit merosotú nama
perayaan ini sering diubah menjadi Divaliú terutamanya di India utara.

Pada hari Deepavaliú ramai yang memakai pakaian baruú berkongsi gula-gula dan makanan
ringan. Beberapa komuniti niaga India utara memulakan tahun kewangan pada hari Divaliú maka
buku akaun baru akan dibuka pada hari ini.


   
 
Orang Hindu memperingati beberapa peristiwa mitos penting yang berkaitan dengan Deepavali:

× Ãembalinya Lord Rama ke Ayodhya: Deepavali juga meraikan kembalinya Ramaú


Raja Ayodhyaú bersama ratunya Sita dan adindanyaLakshmana ke Ayodhya setelah 14 tahun
hidup dalam buanganú disusuli satu perang yang menyaksikan Rama membunuh raja
syaitanRavana. Adalah dipercayai bahawa rakyat Ayodhya menyala pelita sepanjang jalan
untuk menerangi laluan mereka dalam kegelapan. Oleh sebab Rama pergi dari India Selatan
ke kerajaannya di India Utaraú maka baginda merentasi bahagian selatan terlebih dahulu.
Inilah sebabnya perayaan ini disambut sehari lebih awal di India Selatan. Di India Utaraú
perayaan ini disambut pada hari terakhir kalendar Vikram. Hari berikutnya menandakan
tahun baru India Utara yang bergelar Annakut.

× ôembunuhan Narakasura: Disambut sebagai Naraka Chaturdasiú dua hari sebelum hari
Deepavaliú hari ini memperingati pembunuhanNarakasura (Naragasuri dalam bahasa Tamil÷ú
seekor syaitan durjana yang mencetus huru-haraú oleh Satyabhamaú isteri Raja Krishna(Maha
Krishnan÷. ini berlaku di Dwapar Yuga ketika detik ini dalam avatar (jelmaan÷ Raja Krishna
ini. Sebelum kematian Narakasuraú dia meminta rahmat dari ibunyaú Satyabhama (dipercayai
sebagai satu avatar Bhudevi - ibu Narakasura÷ú bahawa semua orang patut menyambut
kematiannya dengan chaaya berwarna-warni.

× Ãezahidan Shakti: Menurut Skanda Puranaú dewi Shakti mematuhi 21 hari kezahidan
bermula daripada ashtami shukla paksha (hari kelapan tempoh pencerahan bulan÷ untuk
memperoleh separuh jasad Raja Shiva. Vrata (kezahidan÷ ini dikenali sebagai kedhara vrata.
Deepavali ialah hari pelengkapan kezahidan ini. Inilah harinya Raja Shiva menerima Shakti
ke dalam separuh kiri jasadnya lalu menjelma sebagai Ardhanarishvara. Penganut-penganut
yang kuat pegangan agamanya mematuhi vrata 21 hari ini dengan melakukan kalasha dengan
21 benang dalamnya dan 21 jenis persembahan selama 35 hari. Hari terakhirnya disambut
sebagai kedhara gauri vrata.
× Ãrishna menewaskan Indra: Govardhan Puja disambut sehari selepas Deepavali. Inilah
harinya Raja Krishna menewaskan Indraú dewa petir dan hujan. Alkisahú Krishna memantau
persediaan besar-besaran untuk persembahan tahunan kepada Dewa Indra dan menyoal
ayahandanya Nanda mengenai ini. Krishna berbincang dengan para penduduk kampung
mengenai apa sebenarnya 'dharma' mereka. Mereka adalah golongan petaniú maka mereka
patut menjalankan tugas mereka dan menumpu perhatian kepada pertanian dan perlindungan
lembu-lembu mereka. Krishna terus mengatakan bahawa semua insan sepatutnya hanya
mengerjakan 'karma' diriú dengan sebaik mana yang boleh dan bukannya berdoa untuk
fenomena alam. Para penduduk kampung mempercayai Krishnaú maka tidak meneruskan
puja (prayer÷ istimewa itu. Maka ituú Indra murka lalu membanjiri kampung. Krishna
kemudiannya mengangkat Gunung Govardhan dan mengangkatnya sebagai perlindungan
kepada rakyatnya dan lembu-lembu mereka dari hujan. Indra akhirnya mengaku kalah dan
memperakui keagungna Krishna. Aspek riwayat Krishna ini sungguhpun tidak diketahui
ramaiú namun sebenarnya menyediakan asas kepada falsafah 'karma' yang diterangkan secara
terperinci dalam ’ 
.

× Ãembalinya Bali ke neraka:Dalam Bhavishyottara dan Brahma Vaivarta Puranaú Deepavali


dikaitkan dengan Raja Daityaú Baliú yang dibenarkan kembali ke bumi setahun sekali.
Bagaimanapunú di Kerala inilah sebab 'Onam' disambut. Perayaan 'Onam' jatuh sekitar Ogos-
September„
  
„

Walaupun Deepavali dikenali ramai sebagai "perayaan cahaya"ú namun erti esoteriknya yang
terpenting ialah "kesedaran akan cahaya dalaman".

Yang penting dalam falsafah Hindu ialah penegasan bahawa terdapat sesuatu yang menjangkaui
jasad dan minda jasmani yang tulenú abadi dan tak terhinggaú iaitu Atman. Seperti mana kita
menyambut kelahiran jasmani kitaú Deepavali ialah sambutan Cahaya Dalamanú khususnya
kesedaran akan cahaya ini yang mengatasi segala kegelapan (menanggalkan segala halangan dan
melenyapkan segala kejahilan÷ú menyedarkan individu akan sifat sejati dirinyaú bukan dalam
bentuk jasmaniú sebaliknya dalm kenyataan yang abadiú tidak terhingga dan unggul. Dengan
realisasi Atmanú datangnya belas kasihanú kasih sayang sejagatú dad kesedaran seseorang akan
segalanya (peningkatan pengetahuan÷ú lalu membawa kepada Ananda (Kebahagiaan atau
Keamanan Kedalaman÷.

Deepavali meraikannya melalui mercunú pelitaú bungaú perkongsian gula-gulaú dan sembahyang.
Walaupun cerita di sebalik Deepavali berbeza dari tempat ke setempatú namun intipatinya tetap
sama - untuk bergembira dalam Cahaya Dalaman (Atman÷ atau the realiti yang mendasari
segalanya (Brahman÷

î  


 
       „   
 
  
      „

„ | 

| 
      
 „ ! 
   !  "
  
 
 # „      
 „  "
 
 $ %     % %   
  „&'
(„ 
      )  * ! 
   % "    
 + ," -
./„
  !  
  „ 0  "  %
  
 (11
 !   %  
 „ 
 
      2    „ 
 " 
"  % 
 
 % -  % 
3      *
  „ 4 

%     ! 
    
  !
    ,  „ ! 
   


 %
 !     " , 5„


"!   
    „ 0  
   !  
     
  6  „ 7 %
!
    %
8 
"     %„ 7    ! 
  
 +
   " "/  % 
  „ 
" 
 9
.
„ 
 8 7"!   
   
 !

 8 ! %  , ! %
  ! 
"  
 ! 
 
 
" "   ! 
    " „
)„ " 
 $ 
 !    -  %
„       ,  
 % - „      7  : 7
 ;
  
 9" : „ -    
   
  „

<„   +" :"! : " : /


  !    
      +: ,"  
 = :
:  
 /„ - 
   ! : "
     % !  
    
  „ 7  !   >9 :>!  

     „

 
   6   

×   ! 


   ! 
  
 „
× 7    

 +  /  
 !
 
 
 „
Ú    

Di Malaysiaú hari Deepavali disambut pada bulan ketujuh kalendar suria Hindu dan dijadikan
cuti umum persekutuan di seluruh Malaysia. Pada pagi Deepavaliú penganut Hindu akan
menjalani mandi minyak yang melambangkan penyucian badan dan semangat. Selepas upucara
penyucian yang melambangkan permulaan yang baruú penganut Hindu akan mengunjungi kuil
dimana patung dewa Hindu akan dikalungkan dengan kalungan bunga.

Pada pintu masuk rumah penganut Hindu hiasan "kolam"ú hiasan bungaan halus yang dilakarkan
di atas tanah yang biasanya diperbuat daripaja bijiran pelbagai warna akan diletakkan. Hiasan
"kolam" ini merupakan lambang penyembahan dewa Lakshmiú Dewi Kekayaan yang dipercayai
hanya akan mengunjungi rumah mereka yang mempunyai hiasan "kolam" di pintu masuk rumah
mereka.

"Kolam" merupakan upacara keagamaan bagi penganut Hindu dan orang Islam adalah dilarang
mengikutnya.
¬ 

1. Ĺ Dhanvantri Jayanti