Anda di halaman 1dari 1

BISMILLAH HIRROHMANIR ROHIM

ALHAMDULILLAHI
ROBBIL
ALAMIN
WAS
SHOLATU
WASSALAMU ALA ASROFIL AMBIAI WAL MURSALIM, WA
ALA ALIHI WASHOBIHI AJMAIN
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA
PENYAYANG.
YA ALLAH YA TUHAN KAMI, PADA PAGI YANG BERBAHAGIA INI,
TIADA KALIMAT YANG LEBIH LAYAK KAMI UCAPKAN, SELAIN PUJI
SYUKUR KEHADIRATMU YANG MAHA AGUNG.
YA ALLAH YA TUHAN KAMI, PADA HARI INI PULA KAMI TELAH
SIAP UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN ....................................
YA ALLAH YA TUHAN KAMI, BERIKAN KAMI KESELAMATAN,
KESEHATAN JASMANI MAUPUN ROHANI, SEHINGGA KAMI MAMPU
MELAKSANAKAN KEGIATAN INI DENGAN SEBAIK-BAIKNYA.
YA ALLAH YA TUHAN KAMI, JADIKANLAH KEGIATAN .......................
INI SEBAGAI LAMBANG KARSA KAMI, KEKOMPAKAN, PERSATUAN
DAN KESATUAN DIANTARA KAMI DAN TIMBULKANLAH JIWA
SPORTIFITAS PADA KAMI.
RABBANA ATINA FIDDUNIYA HASANA WAFIL AKHIRATI HASANAH
WAKINA AZABANNAR.
WALHAMDULILLAHI ROBBIL ALAMIN.