Anda di halaman 1dari 1

SWOT

ISU 1
Prestasi Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM) Yang Rendah
STRENGTH (KEKUATAN)
1. Ramai guru berpengalaman, dedikasi dan berpotensi sebagai guru
cemerlang
2. Semya guru yang mengajar Pendidikan Seni Visual adalah
berbakat dan Kreatif
3. Bilik dan studio yang selesa
4. Mudah lulus jika dapat menyiapkan semua tugasan yang diberi
5. Sokongan yang baik dari pihak pentadbiran
6. Peruntukan yaang mencukup dari Panitia

OPPORTUNITY (PELUANG)
1. Sebahagian ibu bapa kurang prihatin terhadap kehadiran dan
penglibatan pelajar ke sekolah.
2. Sokongan Pihak Pentadbiran Sekolah
3. PPD dan Jabatan sentiasa memberi sokongan
4. Ibu bapa memberi kerjasama dan amengambil berat proses
pengajaran dan pembelajaran anak-anak mereka.

WEAKNESS (KELEMAHAN)
1. Guru Pendidikan Seni Visual BUkan opsyen
2. Pelajar kurang berminat dan memandang rendah kepentingan
Pendidikan Seni Visual.
3. Pelajar Kurang bersungguh-sungguh dan terlalu bergantung pada
guru.
4. Buku rujukan sukar diperolehi di pasaran dan harganya mahal.
5. Penguasaan asas pelajar dalam bidang seni visual lemah .

THREAT (ANCAMAN)
1. Pelajar selalumenganggap subjek Pendidikan Seni Visual mudah
2. Tugasan yang diberi oleh guru dibuat secara sambil lewa.
3. Sikap sebilangan pelajar yang tidak mementingkan pelajaran.
4. Pelajar kurang berkemampuan membeli alat dan bahan
pembelajaran
5. Sikap ibu bapa yang memandang rendah subjek seni.
6. 80% ibu bapa mempunyai taraf pendidikan yang rendah.