SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH MATHLA’UL HUDA Nomor : MTs.i/s/158/PP.

005/501/2010 TENTANG PENETAPAN PANITIA PENERIMAAN MURID BARU MTs MATHLA’UL HUDA TAHUN PELAJARAN 2010/20110 KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH MATHLA’UL HUDA PARUNGPANJANG : Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Penyelenggaraan Kegiatan Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2010-2011, perlu di Bentuk Panitia Penerimaan Murid Baru MTs. Mathla’ul Huda Parungpanjang. b. Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk menjadi Panitia Penerimaan Murid Baru MTs. Mathla’ul Huda Parungpanjang.Tahun Pelajaran 2010-2011. Mengingat : a. Kalender Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional Tahun Pelajaran 2010-2011. b. Program Kerja MTs. Mathla’ul Huda Tahun Pelajaran 2010-2011 c. Keputusan Rapat Dewan Guru MTs. Mathla’ul Huda, Tanggal 25 Maret Juli 2010 MEMUTUSKAN Menetapkan Pertama : : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Panitia Penerimaan Siswa Baru MTs. Mathla’ul Huda Parungpanjang.Tahun Pelajaran 2010-2011. : Surat Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan , apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Kedua

Ketiga : Surat keputusan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di : Parungpanjang Tanggal : 31 Maret 2010 Kepala Madrasah,

Tb. Faturohman, S.Ag.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH MATHLA’UL HUDA Nomor : MTs.i/s/158/PP.005/501/2010 Tentang PENGANGKATAN PANITIA PENERIMAAN MURID BARU MTs MATHLA’UL HUDA TAHUN PELAJARAN 2010-2011 SUSUNAN PANITIA PENERIMAAN MURID BARU MTs MATHLA’UL HUDA TAHUN PELAJARAN 2010-2011 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nama Lengkap Tb. Fatrurohman, S.Ag. E.Surahman, S.Pd.I, MM. Dulhadi, S.Pd.I. Tb. Ma’sum Iskandar, S.Ag. Ratu Roihatul Jannah, S.HI Titin Amelia, S.Ag. Yulia Ningsih, S.Pd. Moh. Ali, S.Ag. Unes Juhaeni, S.Si, M.MPd Lika Amaliah, S.Pd. Peri Sopiana. Samlani. Achyadi, SE. Ika Rukmana Julela Jabatan Kepanitiaan Penanggungjawab Ketua Sekretaris I Sekretaris II Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Jabatan Asal Kepala Madrasah Guru Wakamad Kesiswaan Guru Bendahara Guru Guru Guru Guru Guru Guru Staff TU Staff TU Staff TU Staff TU

Ditetapkan di : Parungpanjang Tanggal : 31 Maret 2010 Kepala Madrasah,

Tb. Faturohman, S.Ag.