Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI CIPAMOKOLAN 1
Jl. DERWATI NO. 40 KEC. RANCASARI
Soal Ulangan Akhir Semester Semester 1
MATA PELAJARAN
KELAS

: Bahasa Sunda
: 1 (satu)

NAMA :

Nilai :

ieu bayu

4
5

Sebatkeun nomerna ku hidep


Sampean bayu nomer.
Soca bayu nomer.
Taar bayu nomer.
Damis bayu nomer..
Panangan bayu nomer.

Sebatkeun ku hidep
1. Ieu..kanggo

2. ieu.kanggo

3. Ieukanggo

4. Ieu.kanggo.

5. Ieu.kanggo.

Salin make aksara serat


1. buku
2. patlot
3. tas sakola
4. abdi meser pamupus
5. abdi gugah kasiangan