Anda di halaman 1dari 4

TAHUN 2013 s.d.

2015

Pendidikan Agama Islam


Pendidikan Agama Protestan
Pendidikan Agama Katolik

Disusun Oleh :
1. Zulhijjah Hasibuan, S. Pd
2. Rosanna Situmorang, S. Th
3. Ronenti Gurning, S. Ag

SD NEGERI No. 081235 SIBOLGA


JL. KETAPANG No. 130 SIBOLGA ILIR

AGENDA KEGIATAN SIRAMAN ROHANI AGAMA ISLAM


SD NEGERI No. 081235 SIBOLGA
TAHUN PELAJARAN 2013/2014
N
o
1

Hari/ Tanggal
Jumat, 19 Juli 2013

15 Nopember
20 Desember

Rukun Islam

Jumat,
2013

Jumat, 6 September
2013

Jumat, 20 September
2013

Jumat,
2013

Oktober

Jumat,
2013

18

Oktober

Jumat,
2013
Jumat,
2013
Jumat,
2013
Jumat,
2014
Jumat
2014
Jumat,
2014
Jumat,
2014
Jumat,

9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9

Materi/Topik
Makhluk. Dalil
QS. Al. Hijr (15:20)
QS. An-Nisa (4:1)
Malaikat. Dalil
QS.
Al-Baqarah
(2:97)
QS.
As-Syuraa
(25:193)
Surga
dan
Neraka.
Dalil :
QS. Al-Kahfi (18:107)
QS.
Al-Qariah
(101:9)
Khaliq. Dalil
QS. Ali Imran (3:190191)
QS.
Al-Ankabut
(29:61)
Asmaul Husna. Dalil
QS. Al-Fatihah (1:1-3)
QS. Al-Hasyr (59:23)
Asbabun Nuzul. Dalil
QS. An-Nas 1-5
QS. Al-Falaq (1-6)
Kisah Nabi Adam
a .s
Kisah Nabi Nuh a.s

Kela
s
I VI

23

Agustus

Nopember

10
,

24

Januari

Rukun Iman

Januari

Kisah Abu Lahab. Dalil


Q.S. Al-Lahab 1-5
Kisah Nabi Muhammad
SAW
Kisah Abu Bakar AsSiddiq
Kisah Umar bin Khattab

Februari

21

Februari

7 Maret 2014

Jumat, 21 Maret 2014

Kisah Usman bin Affan

Jumat, 4 April 2014

Kisah Ali bin Abi Thalib

Jumat, 25 April 2014

Kisah
Hijrah
Nabi
Muhammad SAW
Surah Al-Kafirun dan
Asbabun Nuzul
Asbabun Nuzul surah AlMaun 1-7

Jumat, 2 Mei 2014


Jumat, 16 Mei 2015

Keteran
gan

Tanda
Tangan

Mengetahui,
Kepala SDN 081235 Sibolga

Sibolga, 25 Mei 2014


Guru PAI

Hermanto Panjaitan, S. Pd
Pd. I
NIP. 19720812 199802 1 001
200604 2 004

Zulhijjah Hasibuan, S.
NIP.

19741225

AGENDA KEGIATAN SIRAMAN ROHANI AGAMA ISLAM


SD NEGERI No. 081235 SIBOLGA
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
N
o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9

Hari/ Tanggal
Jumat,
2014
Jumat,
2014
Jumat,
2014
Jumat,
2014
Jumat,
2014
Jumat,
2014
Jumat,
2014
Jumat,
2014
Jumat,
Jumat,
2015
Jumat,

Agustus

22

Agustus

Kela
s
I VI

5 September
19 September

Keteran
gan

Materi/Topik
Rasul dan Nabi
Kitab-Kitab Allah
Kisah Nabi Ibrahim
a.s
Kisah Nabi Ishak a.s

Oktober

Kisah Nabi Ismail a.s.

17

Oktober

Kisah Nabi Musa a.s

7 Nopember

Berwudu

21 November

Shalat/Rukun Shalat

9 Januari 2015
23 Januari

Shalat Tarawih
Puasa Ramadhan

6 Januari 2015

Haji

Jumat, 20 Februari
2015
Jumat, 6 Maret 2015

Akhlak : Sabar
Takwa
Akhlak : Pemaaf

Jumat, 20 Maret 2015

Jumat, 24 April 2015

Akhlak : Taubat. Dalil


Q.S. Ali Imran (3:133)
Murtad. Dalil Q.S. AlBaqarah (2:217)
Kisah Nabi Saleh as

Jumat, 8 Mei 2015

Kisah Nabi Yusuf a.s

Jumat, 22 Mei 2015

Asbabun Nuzul Q.S. AlFiil 1-5


QS. Al-Kautsar, Q.S AlAsr dan Q.S An-Nasr

Jumat, 10 April 2015

Jumat, 5 Juni 2015

Tanda
Tangan

dan

Mengetahui,
2015
Kepala SDN 081235 Sibolga

Sibolga,

Hermanto Panjaitan, S. Pd
Pd. I
NIP. 19720812 199802 1 001
200604 2 004

Zulhijjah Hasibuan, S.

Guru PAI

NIP.

19741225