Anda di halaman 1dari 1

JADUAL ULANGAN KENAIKAN KELAS ( UKK )

MADRASAH TSANAWIYAH NURUL FALAH


TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014
No

Hari / Tanggal

Senin, 02 Juni 2014

Selasa, 03 Juni 2014

Rabu, 04 Juni 2014

Kamis, 05 Juni 2014

Jumat, 06 Juni 2014

Sabtu, 07 Juni 2014

Mata Pelajaran
Al- Quran Hadist
B. Indonesia
Fiqih
Bahasa Inggris
TIK
Akidah Akhlak
IPA
Nahwu Shorof
SKI
Matematika
Penjasorkes
B. Arab
IPS
PKN
B. Sunda
BTQ

Jam Ke
1
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
1
2
3

07.
09.
07.
09.
11.
07.
09.
11.
07.
09.
11.
07.
09.
07.
09.
11.

30
30
30
30
00
30
30
00
30
30
00
30
30
30
30
00

09.
11.
09.
11.
12.
09.
11.
12.
09.
11.
12.
09.
11.
09.
11.
12.

Waktu
00
00
00
00
30
00
00
30
00
00
30
00
00
00
00
30

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

Menit
Menit
Menit
Menit
Menit
Menit
Menit
Menit
Menit
Menit
Menit
Menit
Menit
Menit
Menit
Menit