Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

Tarikh: 14 April 2014

Bil. Pelajaran : 2

Tingkatan

: 4 Utarid

Bil. Pelajar

: 38 orang

Hari

: Jumaat

Minggu

:5

Masa

: 8.00 a.m 8.40 a.m (40 minit)

Tunjang pembelajaran

: Permainan Hoki

Tajuk pembelajaran

: Kemahiran menolak bola

Pengetahuan awal murid

: Murid mempunyai pengetahuan melalui menonton permainan


Hoki.

Alat bantu mengajar

: ABM, bahan edaran

Objektif

: Disepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat;


Psikomotor

: Melakukan sekurang-kurangnya 4 kali kemahiran menolak bola


dalam permainan Hoki dengan gaya dan teknik yang betul.

Kognitif

: Menyatakan secara lisan

otot-otot yang terlibat semasa

melakukan kemahiran menolak bola hoki dengan tepat dan betul.


Afektif

: Menunjukan nilai kerjasama serta semangat kesukanan yang


tinggi di dalam kelas

FASA / MASA

AKTIVITI

Set Induksi
(10 minit)

Murid akan
dibahagikan
kepada dua
kumpulan iaitu
kumpulan A dan
B.
Pengenalan
Aktiviti Warm
up

Perkembangan 1 Guru akan melakukan


demonstrasi lakuan
(5 minit)
kemahiran menolak
bola sambal
memberi penerangan

BUTIRAN MENGAJAR
Setiap kumpulan akan diberi
sehelai sampul surat yang
berisi gambar yang telah
dipotong. Murid perlu
menyusun semula gambar
tersebut dengan betul.
Guru menerangkan
pembelajaran yang akan
dipelajari setelah gambargambar tersebut berjaya
disusun.
Aktivit Warm up dilakukan
dengan murid perlu berlari
apabila guru memberikan
arahan seperti berlari ke
arah tiang gol.
Kemahiran asas menolak bola
Fasa persedian
i.

Buka kaki dalam


keadaan selesa

ii.

Letakkan
permukaan rata
kayu hoki
dibelakang bola

iii.

Bengkokkan lutut

iv.

Mata menghadap
arah tolakan.

Fasa Perlaksanaan
i.

Bahu menghadap
sasaran

ii.

Siku dikunci,
Kilaskan badan dan
tolak bola.

Fasa ikut lajak


i.

Ikut pergerakan
kayu hoki

ORGANISASI

CATATAN /
ALATAN
Murid akan
berdiri dalam
bentuk ladam
kuda.

Murid akan
berdiri dalam
bentuk ladam
kuda.
Kayu hoki
Bola hoki

Murid dikehendaki membuat


dua barisan secara memanjang
dan menghadap antara satu
sama lain dalam jarak 3 meter

Murid akan membuat


Perkembangan 2
lakuan kemahiran
menghantar bola
(12 minit)
secara berpasangan
Aktiviti Ansur maju

Lakukan aktiviti berulangulang kali sehingga semua


murid dapat menolak dan
menahan bola dengan betul.

Murid -murid kumpulan A


berdiri di tempat asal mereka.

Murid beratur
secara
berpasangan
Kayu hoki
Bola hoki

Murid-murid daripada
Kumpulan B berundur 3
langkah kebelakang.
Lakukan aktiviti berulangulang kali sehingga semua
murid dapat menolak dan
menahan bola.

Kemuncak
Langkah 3
(8 minit)

Perlawanan /
permainan kecil

Murid akan berbaris dalam


satu barisan mengikut
kumpulan sendiri.
Setiap murid akan diberikan
dua percubaan untuk
menolak bola ke arah kon.
Setiap bola yang terkena pada
kon akan dikira satu mata.

-------

Penutup

Sesi Refleksi

Sesi soal jawab. Murid

Murid beratur
secara
berpasangan
Kayu hoki
Bola hoki
Kon

Murid akan

--------

(5 minit)

Aktiviti Cooling
down

menyatakan teknik-teknik
untuk menghantar bola.
Murid menyatakan otot-otot
yang terlibat semasa lakuan
menghantar bola.

berdiri dalam
bentuk ladam
kuda.