Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI

TINGKATAN 4

Tarikh

: 13/04/2015

Tingkatan

: 4 Kreatif

Hari

: Isnin

Minggu

: 12

Bil. Pelajar

: 29

Masa

: 8.45 pg- 9.20 pg

Tunjang pembelajaran

: Kemahiran sukan dan rekreasi

Bidang pembelajaran

: Permainan hoki

Unit/fokus pembelajaran

: Kemahiran asas memukul dan menampan bola hoki

Pengetahuan sedia ada pelajar

: Pelajar telah mempunyai pengetahuan melalui pembacaan serta


menonton permainan hoki sebelum ini.

Kbkk

: Membandingbeza cara permainan hoki dan golf.

Objektif pembelajaran

: Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:

a) Psikomotor

: Melakukan kemahiran memukul dan menampan bola dengan teknik


yang betul dan selamat.

b) Kognitif

: Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam kemahiran


memukul dan menampan bola hoki.

c) Afektif

: Menunjukkan semangat bekerjasama antara satu sama lain.

FASA /

AKTIVITI

MAKLUMAT PENGAJARAN &

MASA

ORGANISASI

CATATAN

PEMBELAJARAN

ABM: Wisel,
Set Induksi

Kayu hoki,
Penerangan

(2 minit)

1.Guru memberi penerangantentang


kemahiran yang akan dipelajari iaitu
memukul dan menampan bola hoki.

bola hoki,
marker

i.Pengenalan

- Pelajar

ABM:
Fasa

Pemanasan

Pelajar perlu menggelecek bola ke

Marker, Kayu

permulaan

badan dan

hadapan dan mengelilingi bulatan yang

Hoki

regangan

dibentuk menggunakan kayu hoki secara

badan.

bergilir.

(5 minit)

Bola Hoki

Regangang statik

1. Regangan dimulakan daripada kepala

sehingga kaki.
2.Regangan dimulakan dalam kiraan
lapan.

- Bulatan
- Kon

Fasa

Kemahiran

Perkembangan

asas memukul

Langkah Satu
(10 minit)

statik (6 meter)
Ansur maju 1

Fasa Persedian

ABM:

i. Tangan kiri diatas tangan kanan.


ii. Bahu kiri menghadap sasaran dan
buka kaki seluas bahu

Bola hoki,
G

Wisel.

iii. Bola berada tengah di antara kaki


kanan dengan kaki kiri.
Guru
menunjukan
demonstrasi

- Pelajar

iv. Mulakan aksi dengan hayunan ke


belakang
Fasa Perlaksanaan

Pelajar

dibahagikan
i. Hayun kayu ke arah bola dan
pindahkan berat badan ke kaki depan. kepada dua
ii. Bengkokkan lutut semasa
melakukannya.
iii. Mata memandang bola dan memukul
bahagian belakang bola.
Fasa Ikut lajak

kumpulan.

Pelajar diminta
berbaris panjang
dengan jarak

i. Ikut lajak hayunan dan kayu dituju


sehala dengan sasaran.
ii. Berat badan dipindahkan ke hadapan.

Ansur maju 2
Kemahiran
asas memukul
statik
(12 meter)

antara rakan
sebelah dua depa,
menghadap rakan

Pelajar perlu memukul bola ke arah rakan

dengan jarak 6

mereka dihadapan dan rakan tersebut

meter.

perlu menampan bola tersebut.

Kayu hoki

Guru

Pelajar membuat lakuan yang sama tetapi

membetulkan cara

jarak pukulan yang perlu dibuat ditambah

pelajar memukul

kepada 12 meter.

bola.

Langkah 2

Kemahiran

(10 minit)

asas memukul
dinamik
(8 meter)
Ansur maju 1

Fasa Persedian
i. Tangan kiri diatas tangan kanan.
ii. Bahu kiri menghadap sasaran dan
buka kaki seluas bahu
iii. Bola berada tengah di antara kaki
kanan dengan kaki kiri.
iv. Mulakan aksi dengan hayunan ke
belakang
Fasa Perlaksanaan
i. Tolak bola kehadapan dan bergerak
kehadapan
ii. Hayun kayu ke arah bola dan
pindahkan berat badan ke kaki depan.
iii. Bengkokkan lutut semasa
melakukannya.
iv. Mata memandang bola dan memukul
bahagian belakang bola.
Fasa Ikut lajak
i. Ikut lajak hayunan dan kayu dituju
sehala dengan sasaran.
ii. Berat badan dipindahkan ke hadapan.
Pelajar perlu memukul bola ke arah rakan

Ansur maju 2
Kemahiran
asas memukul
dinamik.(15
meter)

mereka dihadapan dan rakan tersebut


perlu menampan bola tersebut.
Pelajar membuat lakuan yang sama tetapi
jarak pukulan yang perlu dibuat ditambah
kepada 15 meter.

Kemuncak
(5 minit)

Permainan

Pelajar membuat barisan panjang didalam

kecil

kumpulan yang sama.

Pertandingan

Syarat pertandingan :

pukulan tepat

ABM :
Kayu hoki,
Bola hoki,
Wisel

1. Pelajar perlu memukul bola kearah kon


yang diletakkan dihadapan mereka.

- Kon
X

sebagai satu mata.

3. Kumpulan yang berjaya mengumpul

2. Bola yang terkena kon akan dikira

X - Pelajar

mata tertinggi akan dikira sebagai


pemenang.
4. Pelajar akan diberi sekali sahaja
peluang untuk memukul bola.

Penutup

Cooling

(3 minit)

down
Seorang
pelajar
mengetuai
aktiviti
regangan.
Guru bertanya
soalan
berkaitan
dengan aktiviti
pembelajaran
hari ini.

Soalan:

ABM Kayu
hoki,

1. Apakah 3 otot yang terlibat sewaktu


kemahiran menolak dijalankan.
2. Terangkan ansur maju memukul bola
dengan tepat kepada guru.

Bola hoki
Wisel
- Pelajar
G -Guru