Anda di halaman 1dari 36

DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM BERSEPADU DINI

AL-SYARIAH
TINGKATAN DUA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

ii

iii

iv

11

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

21

22

23

24

25

26

27

28

Anda mungkin juga menyukai