Anda di halaman 1dari 36

DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM BERSEPADU DINI

AL-SYARIAH
TINGKATAN DUA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

ii

iii

iv

11

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

21

22

23

24

25

26

27

28