Anda di halaman 1dari 1

Anatomi Sistem Penghantaran

Dalam keadaan normal, fungsi pacu terldapat pada SA node, yang terletak pada
sambungan atrium kanan dan vena kava superior. SA node panjangnya 1,5cm dan
lebar 2-3mm dan disuplai oleh arteri sinus nodus, yang keluar dari arteri koronaria
kanan atau arteri koronaria sirkumfleksa kiri. Impuls keluar dari dari nodus dan jaringan
perinodus, impuls menyebrangi atrium hingga sampai di nodus antrioventrikularis (AV).
Suplai darah dari sinus nodus AV berasal dari arteri koronaria desendens posterior,
yang terletak pada dasar septum interatrium tepat diatas cincin trikuspidalis dan anterior
terhadap sinus koronarius. Sifat elektrofisiologis nodus AV menimbulkan konduksi
lambat yang bertanggung jawab atas keterlambatan normal dalam konduksi AV, yaitu
interval PR.
Berkas His keluar dari nodus AV, kemudian memasuki rangka fibrosa jantung
dan berjalan di anterior menyebrangi septum interventrikularis membranosa. Berkas His
mempunyai suplai darah ganda dari arteri nodus AV dan suatu cabang dari arteri
koronaria desendens anterior. Bagian cabang (distal) berkas His memberikan lembaran
besar serat-serat yang berjalan diatas sisi kiri dari septum interventrikularis untuk
membentuk cabang berkas kiri dan struktur seperti kabel sempit pada sisi kanan yang
membentuk cabang berkas kanan. Arborisasi cabang berkas kanan dan kiri
memberikan system His purkinje distal, yang akhirnya meluas diseluruh endokardium
ventrikel kanan dan kiri.
Klasifikasi
1. SA Block
a. Definisi
Normal sinus ritme merupakan ritme yang berasal dari SA node. Sedangkan
SA block adalah terhambatnya transmisi impuls dari nodus sinus ke otot
atrium. Jadi pada keadaan ini, impuls tidak dapat mencapai atrium sehingga
atrium tidak dapat berdepolarisasi dan akibatnya atrium tidak berkontraksi.
Nodus AV mengambil alih fungsi pacemaker jantung sehingga kontraksi
ventrikel dan kontraksi atrium terjadi secara terpisah, bukan secara serial.