Anda di halaman 1dari 5

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala,


bermunajat kepada tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi
dan bisa berjalan dengan lancar.
Bismillahirrahmaanirrahim. Allahumma solli ala muhammad.
Waala ali muhammad.
Ya Allah Ya Rahmat, pada hari ini, di gedung Poli Ptertemuan ..
ini kami hendak menyelenggarakan acara ... dengan memohon
ridha dan izinmu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami
dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang
bermanfaat kepada kami.
Ya alloh Yang Maha Pengasih
Dan juga jadikanlah acara pada hari ini, sebagai amal ibadah,
sebagai simbol kebersamaan, kekuatan dan persatuan, untuk
membangun ruamah sakit yang kami cintai, berdasarkan iman
dan taqwa.
Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun
Engkau maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami,
terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari iKepadaMulah
kami menyembah, kepadaMulah kami memohon ampunan dan
pertolongan serta hanya kepadaMu kami melakukanpengabdian,
ya Allah kabulkanlah doa dan permohonan kami.
Ya Alloh ,Ya Tuhan .
Bimbinglah kami menjadi orang- orang yang dapat bersyukur
atas segala nikat yang telah diberikan kepada kami khususnya
nikmat kesehatan sehingga pada detik ini kami dapat bersama
sama masih dapat menghirup udara segar

Bimbinglah kami menjadi orang yang selalu ingat kepada Mu ya


Alloh baik dalam kedaan senang ,gembira ,banyak
uang,susah,sakit dan lain sebagainya dan semua ini hanyalah
ujian bagi kami atas segala kuasanya .

Rabbana atina fidunya hasanah, wafilakhirati hasanah, wakinna


azabannar.
Subhana rabbika rabbil ihzati amma yashifun
Wassalamu alal mursalin
Walhamdulillahirabbil alamin
Ya Allah Ya Tuhan Kami
Engkau yang maha pengampun atas segala dosa, ampunilah
dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami,
dosa para pejuang-Mu dan dosa para pendahulu kami.
Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan
rahmat dan ampunanmu.

Ya Allah, Dzat yang maha kuasa


Kami menyadari bahwa Jabatan dan kekuasaan adalah amanah.
Oleh karena itu ya Allah, tumbuhkanlah pada kami inovasi
inovasi yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas
guna menghantarkan institusi kami tercinta, Rs Medika Stannia
menuju kejayaan
Berikanlah pada kami kesehatan, kekuatan dan kemampuan
sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab
yang diberikan kepada kami untuk kebaikan dan kemaslahatan
keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara kami

Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun


Engkau maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami,
terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu
KepadaMulah kami menyembah, kepadaMulah kami memohon
ampunan dan pertolongan serta hanya kepadaMu kami
melakukan pengabdian,
ya Allah kabulkanlah doa dan permohonan kami.

Rabbana atina fidunya hasanah, wafilakhirati hasanah, wakinna


azabannar.
Subhana rabbika rabbil ihzati amma yashifun
Wassalamu alal mursalin
Walhamdulillahirabbil alamin

Ya allah ya Mujib. Engkau yang maha mengabulkan doa.


Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana Atina
Fiddun ya Hasanah. Wafil Akhirati Hasanah. waqinna adza
bannar, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun
alal mursalin walhamdulillahirabbil alaamiin. Amin ya Rabbal
Alamiin.
Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Penutup :

Sebelum kita menutup acara ini, marilah bersama-sama kita


berdoa untuk mengucap syukur atas kegiatan kita yang telah
kita laksanakan hari ini.
Bagi yang beragama Islam marilah kita awali dengan membaca
Ummul kitab. Al-Fatihah

Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami..


Dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-MU atas
segala rahmat karunia-MU yang telah ENGKAU limpahkan
kepada kami, pada hari ini dengan penuh keakraban dan
bahagia ini kami hadir di sini kiranya ENGKAU memberikan
barokah dan ridho-MU dalam acara yang kami laksanakan ini.
Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami..
Dengan telah berakhirnya kegiatan ini kiranya Ya Allah, ENGKAU
dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami
semua dan ENGKAU tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan
yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh.
Ya Allah Tuhan kami, ENGKAUlah Sang Maha Pengampun..
Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami serta
dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa
dan pinta kami ini.
Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
adzaban naar, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wasalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alaamiin. Amin
ya Rabbal Alamiin.
Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun


Engkau maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap
kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu KepadaMulah kami menyembah,
kepadaMulah kami memohon ampunan dan pertolongan
serta hanya kepadaMu kami melakukan pengabdian,

ya Allah kabulkanlah doa dan permohonan kami.

Rabbana atina fidunya hasanah, wafilakhirati hasanah, wakinna azabannar.


Subhana rabbika rabbil ihzati amma yashifun
Wassalamu alal mursalin
Walhamdulillahirabbil alamin

Anda mungkin juga menyukai