Anda di halaman 1dari 11

MODUL PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

KERAJINAN
PENGENALAN
Nilai Kerajinan adalah usaha yang berterusan yang penuh dengan
semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju
dalam

melakukan

sesuatu

perkara.

Nilai

KERAJINAN

ini

juga

membolehkan murid mengamalkan sikap rajin dalam membantu aktiviti


memajukan

negara

khususnya.

Ia

juga

selaras

dengan

hasrat

merealisasikan 1 Malaysia di samping memenuhi hasrat Falsafah


Pendidikan Kebangsaan.
TP
STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

11 . Kerajinan
Usaha yang
berterusan,
bersungguhsungguh dan
bersemangat
dalam
melakukan
sesuatu perkara
11.1
Mengamalkan
sikap rajin
demi
kemajuan
negara

2
11.1.1
Menghuraikan cara
bersikap rajin demi
kemajuan negara
11.1.2
Menghubungkaitkan
sikap rajin dengan
kemajuan negara
11.1.3 Mengutarakan
perasaan apabila
bersikap
rajin dalam

4
5

PERNYATAAN
STANDARD
PENTAKSIRAN
Murid menyatakan cara
bersikap rajin demi
kemajuan negara
Murid menerangkan
kepentingan bersikap
rajin demi kemajuan
negara
Murid menunjukkan
cara bersikap rajin demi
kemajuan negara
dengan bimbingan
Murid menunjukkan
cara bersikap rajin demi
kemajuan negara dalam
pelbagai situasi
Murid mengamalkan
sikap rajin demi kemajuan
negara dalam kehidupan

seharian

MODUL PENGAJARAN & PEMBELAJARAN


PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

Murid mengamalkan

memajukan negara
6

11.1.4
Memperlihatkan
sikap rajin demi
kemajuaan negara

sikap rajin demi kemajuan


negara dalam kehidupan

seharian dan boleh


dicontohi

Mata Pelajaran / Kelas

: Pendidikan Moral / Tahun 6

Nilai / Tajuk

: Kerajinan /Rakyat Rajin Negara Maju

Masa
Bil Murid

: 60 minit
:

Standard Pembelajaran

18 orang
:11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4

Objektif Pembelajaran
murid dapat:

:Pada akhir pembelajaran dan pengajaran,

i)

Menyenaraikan sekurang-kurangnya dua


cara bersikap rajin untuk kemajuan negara
Memberikan dua hubungkait sikap rajin
dengan kemajuan negara.
Menyatakan perasaan apabila bersikap rajin
dalam memajukan negara.
Melaksanakan
tiga
sikap
rajin
demi
kemajuan negara.

ii)
iii)
iv)

EMK

: i) Kreativiti menjana idea

II ) TMK mencari maklumat mengenai tokoh-tokoh sukan


negara
Bahan Bantu Belajar :gambar tokoh, peta minda, video klip tokohtokoh negara
Penilaian PdP :Lembaran kerja & folio

STRATEGI PENGAJARAN
2

MODUL PENGAJARAN & PEMBELAJARAN


PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

SET INDUKSI

PENERAPAN/
ELEMEN

i. Murid diminta untuk menyatakan apa yang terdapat di


dalam gambar yang ditunjukkan (Lampiran 1) .
ii. Murid bersoal jawab mengenai cara penyediaan
makanan tersebut.
iii.Guru mengaitkan jenis-jenis makanan yang
dibincangkan dengan beberapa orang tokoh masakan
terkenal di Malaysia.

Kemahiran
Berfikir dan
Berbahasa

LANGKAH 1
i.
ii.
iii.
iv.

Murid dipamerkan dengan slaid yang menunjukkan


beberapa orang tokoh masakan.
Murid diminta menyebut nama-nama tokoh masakan
tersebut dan sumbangan mereka terhadap negara.
Murid diminta melengkapkan cara tokoh tersebut
bersikap rajin demi kemajuan negara menggunakan
peta buih. (Lampiran 2)
Guru mengaitkan kejayaan tokoh masakan dengan nilai
kerajinan.

Kemahiran
Berfikir dan
Berbahasa

LANGKAH 2
i.
ii.

iii.

Murid-murid dibahagikan kepada 3 kumpulan.


Setiap kumpulan dibekalkan satu gambar tokoh negara
dan minta mereka mencari maklumat kejayaan tokoh
yang mengharumkan negara daripada internet.
(Lampiran 3)
Setiap kumpulan dibekalkan satu lembaran kerja yang
mengandungi 3 soalan ransangan. (Lampiran 4)
a. Nyatakan siapa dan apa sumbangan individu
tersebut ?
b. Bagaimana mereka boleh mencapai kejayaan
sehingga ke tahap ini?
c. Nyatakan perasaan apabila Malaysia berjaya
menghasilkan tokoh seperti mereka?

iv.
v.

Wakil kumpulan hendaklah membentangkan hasil


dapatan di hadapan kelas.
Murid merumuskan hasil dapatan mereka dan kaitkan
dengan nilai kerajinan dengan bimbingan guru.
3

Kemahiran
Berbahasa
TMK

MODUL PENGAJARAN & PEMBELAJARAN


PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

LANGKAH 3
i.
ii.
iii.
iv.

Berdasarkan maklumat yang telah dipelajari di atas,


nyatakan sikap kerajinan yang ada pada diri murid.
Murid kemudian menghasilkan buku skrap berdasarkan
bakat yang ada yang boleh mengharumkan nama.
Buku skrap boleh dihasilkan mengikut kreativiti dan
diberi masa selama 3 hari bagi menyiapkan buku skrap
tersebut.
Pemantauan oleh guru dari semasa ke semasa bagi
memastikan buku skrap berjalan dengan lancar.

Kemahiran
Daya Kreatif

AKTIVITI PENILAIAN
i.
ii.
iii.

Murid mencari maklumat berkaitan seorang tokoh yang


diminati selain dari yang telah dipelajari.
Murid membuat satu folio mengenai tokoh tersebut.
Senarai tokoh boleh dirujuk pada Lampiran 5 jika
diminati oleh murid.

TMK
Kemahiran
Daya Kreatif

AKTIVITI PENGAYAAN
i. Guru menayangkan satu video klip kompilasi tokohtokoh yang mengharumkan negara dalam pelbagai
bidang.
ii. Murid diminta menyediakan satu carta mengenai
seorang tokoh yang disanjungi berdasarkan video klip
tersebut.
AKTIVITI PEMULIHAN
i.

Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid.

ii.

Murid menyiapkan lembaran kerja yang diberikan.


PENUTUP
iii. Guru mengakhiri pelajaran hari ini dengan menekankan
kepentingan nilai kerajinan dalam kehidupan kita.

Refleksi
4

TMK
Kemahiran
Daya Kreatif

MODUL PENGAJARAN & PEMBELAJARAN


PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

i)____________________________________________________________
______________________________________________________________

ii) ______________________________________________________________
__________________________________________________________

Azizul Hasni Awang

MODUL PENGAJARAN & PEMBELAJARAN


PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

MODUL PENGAJARAN & PEMBELAJARAN


PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

MODUL PENGAJARAN & PEMBELAJARAN


PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

MODUL PENGAJARAN & PEMBELAJARAN


PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

Soalan Ransangan Untuk Perbincangan Dalam Kumpulan


1 Siapakah individu tersebut?
_________________________________________________________________________

2. Apakah sumbangan individu tersebut?


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3.Bagaimanakah sikap kerajinan yang ditunjukkan membolehkan mereka


mencapai kejayaan sehingga ke tahap ini?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Terangkan hubungkait sikap kerajinan mereka dengan kemajuan negara.


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

MODUL PENGAJARAN & PEMBELAJARAN


PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

5.Nyatakan perasaan apabila Malaysia berjaya menghasilkan tokoh seperti


mereka?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

NAMA KUMPULAN : ___________________________________


___________________

KELAS :

1. Namakan jaguh-jaguh badminton negara yang telah pernah mengharumkan nama


Malaysia?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2. Namakan jenis sukan yang telah mengharumkan nama Dato Nicol David?
____________________________________________________________

3. Apakah sukan yang diwakili oleh Pandelela Rinong?


__________________________________________

4. Namakan jaguh lumba basikal negara yang terkenal?


__________________________________________

10

MODUL PENGAJARAN & PEMBELAJARAN


PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

11