Anda di halaman 1dari 1

LAMPIRAN A

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA


BORANG MENGEMASKINI MAKLUMAT PERIBADI BAGI TUJUAN
PENGIRAAN POTONGAN CUKAI BERJADUAL (PCB)
1 NAMA :
2 NO. GAJI :

Untuk kegunaan Pusat


Pembayaran Gaji

3 NO. KAD PENGENALAN :


4 NO. CUKAI PENDAPATAN :
Tandakan 'X'

5 STATUS PERKAHWINAN :
BUJANG

Kategori 1

KAHWIN DAN PASANGAN TIDAK BEKERJA

Kategori 2

KAHWIN DAN PASANGAN BEKERJA

Kategori 3

DUDA/JANDA/BALU

Kategori 2

6 ANAK :
Bilangan Anak

BAWAH 18 TAHUN
NORMAL

1 Anak = 1 Tanggungan

KURANG UPAYA

1 Anak = 5 Tanggungan

18 TAHUN DAN KE ATAS


TIDAK BELAJAR

1 Anak = 1 Tanggungan

SIJIL/MATRIKULASI

1 Anak = 1 Tanggungan

DIPLOMA DALAM NEGARA

1 Anak = 4 Tanggungan

DIPLOMA LUAR NEGARA

1 Anak = 1 Tanggungan

IJAZAH DALAM NEGARA

1 Anak = 4 Tanggungan

IJAZAH LUAR NEGARA

1 Anak = 4 Tanggungan

KURANG UPAYA

1 Anak = 5 Tanggungan

KURANG UPAYA DI IPT

1 Anak = 9 Tanggungan
Jumlah Tanggungan

Tandakan 'X'

7 TUNTUTAN PELEPASAN :
INDIVIDU YANG KURANG UPAYA

RM6,000.00

SUAMI/ISTERI YANG KURANG UPAYA

RM3,500.00

Saya mengaku maklumat yang diberikan adalah benar