Anda di halaman 1dari 2

ISI KANDUNGAN

MUKA
SURAT

PERKARA

PENDAHULUAN
1.1

1
1

PENGENALAN...........................................................................
1.2

TEORI

KECERDASAN

HOWARD

4
4

GARDNER.................................
1.3

DEFINISI

KARYA.....................................................................
1.4

GURU

YANG

KREATIF,

IMAGINATIF

DAN

KRITIS.....................
2.0

BAGAIMANA SEORANG GURU YANG IMAGINATIF, KREATIF


DAN

KRITIS

DAPAT

MENGGUNAKAN

ELEMEN-ELEMEN

PENDIDIKAN SENI VISUAL, MUZIK DAN PERGERAKAN BAGI


PENGHASILAN

SATU

BENTUK

KARYA.............................................................
2.1

ELEMEN

PENDIDIKAN

SENI

VISUAL

DALAM

MENGHASILKAN
KARYA.................................................................................
...

12

2.1.1 Harmoni

14

2.1.2 Kontra
2.1.3 Penegasan
2.1.4 Imbangan
2.1.5 Kepelbagaian
2.1.6 Kesatuan
2.2

ELEMEN

SENI

PERGERAKAN

DALAM

MENGHASILKAN

KARYA.......
2.3

ELEMEN

KARYA................
3.0

SENI

MUZIK

DALAM

MENGHASILKAN

KESIMPULAN..........................................................................
RUJUKAN