Anda di halaman 1dari 1

A. Konversikan satuan-satuan berikut!

a. 2,5 km = ... m
b. 1.500 cm = ... m
c. 2.000 g = ... kg
d. 4,25 g = ... mg
e. 1,5 jam = ... menit
f. 360 sekon = ... menit
B.Konversikan satuan-satuan berikut!
a. 1,5 m2 = ... cm2
b. 300 mm2 = ... cm2
c. 2.000 dm3 = ... m3
d. 1,5 cm3 = ... mm3
1. Konversikan satuan panjang dan massa berikut!
a. 2,7 km = ... m
f. 4,5 kg = ... g
b. 4.500 m = ... km
g. 4.500 mg = ... g
c. 3,2 m = ... cm
h. 320 cg = ... dag
d. 162 mm = ... m
i. 3,3 kg = ... hg
e. 200 dm = ... dam
j. 1,5 dg = ... mg
2. Konversikan satuan waktu berikut!
a. 4,5 jam = ... menit
d. 7.200 sekon = ... jam
b. 600 menit = ... jam
e. 300 sekon = ... menit
c. 2,5 menit = ... sekon
3. Konversikan besaran turunan luas dan volume berikut!
a. 4 m2 = ... cm2
f. 7.500 cm3 = ... dm3
2
b. 2.500 cm2 = ... m
g. 5,25 m3 = ... dm3
2
c. 8 dm2 = ... cm
h. 400 mm3 = ... cm3
d. 10,5 km2 = ... m2
i. 20,5 dam3 = ... m3
2
e. 2.500 hm2 = ... m
j. 10.000 m3 = ... hm3
4. Sebuah buku tulis mempunyai panjang 20 cm dan lebar 25 cm. Berapa
dm2 luas buku
tulis tersebut?
5. Sebuah bak mandi berbentuk balok mempunyai panjang 1,5 m, lebar 75
cm, dan

tinggi 100 cm. Berapa liter air yang diperlukan jika bak mandi tersebut diisi
air sampai
penuh? (1 dm3 = 1 liter)
Jawab:
a. 2,5 km = 2,5 1.000 m = 2.500 m
b. 1.500 cm = 1.500 1
100 m = 15 m
c. 2.000 g = 2.000 1
1.000 kg = 2 kg
d. 4,25 g = 4,25 1.000 mg = 4.250 mg
e. 1,5 jam = 1,5 60 menit = 90 menit
f. 360 sekon = 360 1
60 menit = 6 menit
a. 1,5 m2 = 1,5 10.000 cm2 = 15.000 cm2
b. 300 mm2 = 300 1
100 cm2 = 3 cm2
c. 2.000 dm3 = 2.000 1
1.000 m3 = 2 m3
d. 1,5 cm3 = 1,5 1.000 mm3 = 1.500 mm3

Anda mungkin juga menyukai